Posts

Posts uit januari, 2021 tonen

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. *Woon... in je Hart*  Vandaag mag ik dit advies met jullie delen.  Verblijven in mijn Hart voelt verwarmend, verzachtend, verzoenend, ik voel mij geliefd.  Dit ontroert mij nog steeds, wat heeft mijn Ziel hiernaar verlangd.  "Woon in je Hart" betekent voor mij permanent wonen in je Hart. Je leeft  in  je Hart.  Het  betekent voor mij ook...  Je neemt jezelf waar via je Hart en ook  de wereld neem je waar via je Hart. Maar, wat houdt het waarnemen via je Hart in? Poeh, leg dat maar eens uit.... 😏 Want... wanneer ik de wereld waarneem via mijn Hart voelt dit nou niet echt vertrouwt mag ik wel zeggen, ik lijk ineens zoveel meer afstandelijk?  Maar ook naar mijzelf toe, voel ik dat er veel meer afstand tot mijzelf komt.  Ik lijk veel minder emotioneel betrokken te zijn. En vooral over 'Het minder betrokken zijn' was ik in eerste instantie wel een beetje bezorgd! Wat blijkt, om in mijn Hart te kunnen  wonen  heb ik een  Neutraal  gevoel nodig.  Het voelt als ee

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag mag ik een inzicht delen dat tot mij kwam.  Om ons ego te helpen een dienend ego te zijn is het belangrijk te begrijpen hoe wij met onze ' herinneringen'  aan angst kunnen omgaan.  Met iedere Ademhaling die wij tot ons nemen, nemen wij zuurstof tot ons, een noodzakelijk Leven schenkende materie. Alleen, er is nog een levensenergie die wij op dat moment tot ons nemen, wij ademen ook  Spirit  in. Een Leven schenkende energie die ook wel  Prana  wordt genoemd. Wanneer wij ons Hart bewust openstellen voor deze Lichtenergie zullen wij gevoed worden met deze Leven schenkende energie.  Ons wordt gevraagd een kanaal te zijn voor deze energie en deze energie zijn werk te laten doen. Zo wel in onszelf als in de wereld buiten ons. Nu is de vraag ... waar gebruiken wij deze energie voor?  Voeden wij met deze energie de angst die in ons wordt aangeraakt of ... Voeden wij heel bewust het vertrouwen in ons? Hoe zit dat toch met angst? Wees alsjeblieft nooit angstig voor de

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag begrijp ik hoe belangrijk het is dat ik steeds opnieuw kies voor 'Leven vanuit mijn Hart' Steeds opnieuw kiezen voor luisteren en  uit luisteren, met aandacht voor de onderliggende boodschap van de ander. Leven vanuit je Hart is een doorlopende keuze...  Vergevingsgezindheid en medeleven  zijn noodzaak voor het vinden van oplossingen, maar ook voor het eigen maken van nieuwe vaardigheden. Het Leven zelf vraagt dit van ons. Bijvoorbeeld in je eigen kracht blijven staan is soms nog zo onwennig.  Alleen... door het daadwerkelijk te  Doen  leren wij  Hoe  wij dit het beste kunnen aanpakken. Het is de praktijkervaring die 'meesters' van ons maakt.  Aangezien elke situatie om een specifieke aanpak vraagt, is het devies: vooral blijven oefenen door te Doen. Daarna is het z ó belangrijk, de manier van aanpak en de resultaten te  accepteren!  Te accepteren   door iedereen, inclusief jezelf, te vergeven.  De mantra zou kunnen zijn; "Iedereen werkt mee aan

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag ervaar ik dat je soms een dag hebt dat je je vooral ontregeld voelt. Ik merk dat ik gevoelig ben voor invloeden die ik alleen vanuit mijn hart op de juiste manier kan benaderen. Vandaag moet ik daar nóg meer bewust mee bezig zijn om mijzelf weer in Balans te kunnen brengen...  Er komt weinig uit mijn handen. Ik denk aan de woorden van Christina Von Dreien in haar laatste boek, verzet je niet tegen deze dagen, accepteer ze voor dat wat zij zijn! Voor deze dagen adviseert Christina: Accepteer het en maak je er niet druk over, het hoort erbij. Ik noem ze 'Regeldagen'. Ook bij kleine kinderen zien wij deze dagen terug. Ik heb het gevoel dat vooral het innerlijk kind in mij ontregeld is vandaag. Met Liefde en begrip neem ik haar bij de hand, zodat wij samen verder kunnen in deze woelige tijden. Ik Ben Licht* Ik Ben Liefde Ik Ben Kracht Ik Ben .... Liefs, Lyonne

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag voel ik mij zo dankbaar voor de kleine kinderen onder ons. Zo klein en nog zo puur zichzelf. Zo vol vertrouwen in zichzelf, in ons en in het Leven zelf....  Juist in deze tijden is het zo goed, het voorbeeld te zien en te voelen wat deze kleintjes ons voor leven.  Wij die denken dat we het leven wel kunnen doorgronden en onszelf 'wetend' vinden, voelen dankzij deze 'kleintjes' dat het onnoembare zoveel meer diepgang en reikwijdte heeft dan wij kúnnen bevatten. Het lijkt alsof deze kleine kinderen nog zoveel meer verbonden zijn met het onbenoembare.... Vol vertrouwen in de  toekomst  levend in het  NU  geven de kinderen zich over aan het Leven zelf.... Wat een kostbaar geschenk dat er kinderen onder ons zijn en worden geboren!  Het geeft ons niet alleen moed om diepgaande veranderingen te gaan doorvoeren, zij geven ons  het Weten,  w at een vreugde het is verantwoordelijkheid te dragen voor én met elkaar! Ik Ben Licht* Ik Ben Liefde Ik Ben

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag is er enige mentale onrust in en rondom mij. Ik herken het thema onmiddellijk.  Ik herken de neiging om in gedachten mijzelf steeds opnieuw te moeten uitleggen of verantwoorden naar 'mijzelf', waarom ik iets doe, laat, vind of voel.... Alsof ik continue een gesprek aan het voorbereiden ben.  Op het moment dat het mij opvalt dat ik hiertoe geneigd ben, gaat er een groot alarm af... Hè wil ik dit nog wel? Inmiddels weet ik dat dit soort processen heel veel mentale energie vergen. Voortdurend met jezelf in debat zijn is mij niet vreemd.   Tegelijkertijd voel ik een lichamelijke reactie, een lichte druk op de borst, ik weet deze reactie is niet alleen van en vanwege mijzelf. Mijn lichaam spreekt boekdelen... In de loop van de jaren zijn wij steeds meer met elkaar in gesprek geraakt. Mijn lichaam reageert op een boodschap van binnenuit. Welke boodschap wil zichzelf mededelen, vraag ik mijzelf af? Ik besef dat er onder de lichamelijke reactie een emotie s

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag werd ik wakker, nog steeds met rust in mijzelf. Deze nacht was een kalme nacht.  Toch zijn er energieën om mij heen, ik voel heimwee. Later in de ochtend voel in een zeer sterk verantwoordelijkheidsbesef. Een paar uur later voel ik een vraag om creatieve oplossingen, en een stukje opstandigheid.... Vandaag dus wel wervelingen om mij heen, alleen het voelt niet zo zwaar. Vandaag wil ik je deelgenoot maken van mijn ervaring dat sommige mensen die hun lichaam moesten achter laten hier op aarde omdat zij overleden zijn, nog zoekende kunnen zijn. De meeste mensen, die geen mens meer zijn maar wel ziel, zijn zich hier ten volle van  bewust , alleen niet allemaal. Ook kunnen er thema's spelen waar deze mensen/zielen nog mee worstelen om los te laten. Bijvoorbeeld, loslaten wie of wat hen zo dierbaar is. Maar ook, worstelen met datgene wat het vertrouwen in het grote witte Licht heeft doen wankelen.... Vanuit mijn Hart ervaar ik opnieuw, dat kalmerende woorden en een vri

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag mocht ik voelen hoe licht, stil en rustig het is om zonder wervelende energieën in of om mijn heen, te Zijn.  Geen twijfel, zorgen, onrust en noem maar op... te voelen. Andere dagen kunnen soms ware energetische werkdagen zijn, dan voel ik turbulente, soms stevige of zware energieën om mij heen ... Deze zondag niet, het is stil en helder in mijn hoofd, in mijn zonnevlecht (emotioneel) voelt het kalm en vredig. Zo Dankbaar ben ik met deze dagen, dan komt de Inspiratie makkelijker tot mij en kan ik in pure, zachte liefde schrijven en werken. Vandaag ben ik bewust in deze stilte, bij mijn Zelf gebleven! Dankzij deze dagen weet ik weer wie ik diep van binnen Ben.... Ik Ben Licht* Ik Ben Liefde Ik Ben Kracht Ik Ben .... Liefs, Lyonne

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag vraag ik mijzelf af hoe belangrijk is  Vergevingsgezind  zijn? Ik voel mij een mens in 'wording' Juist hier in de duale wereld leert mijn ziel zoveel bij. Bijvoorbeeld, kiezen voor Au-thentiek Zijn kan pijn veroorzaken, althans zo lijkt het... óf was die pijn er al? Soms kunnen wij zo gestreng zijn naar onszelf toe, schuld, schaamte en spijt gevoelens veroorzaken vaak pijn. Deze angstgevoelens houden de pijn vast.  Wat doen we dan aan die pijn? Ik heb het gevoel dat vergevensgezindheid de  sleutel  naar je pijn is. V ergevingsgezindheid verzacht de pijn, je sluit vrede met je pijn, zodat je de pijn kunt loslaten, stukje voor stukje  óf  in één keer... Laten wij de uitgestoken, liefdevolle hand van het Universum vasthouden en onze angsten aan het Licht geven. Zodat wij steeds opnieuw onszelf kunnen en zullen vergeven! Ik Ben Licht* Ik Ben Liefde Ik Ben Kracht Ik Ben .... Liefs, Lyonne

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag realiseer ik mij; "Wat is de verwarring over het verschil tussen  perfectie en intentie  soms groot" Soms streef ik in het willen Delen bijvoorbeeld ongemerkt perfectie na, zelfs als ik voel dat mijn intentie verbonden is met de  goedheid van mijn Hart.  Ik vraag mijzelf dan ook steeds vaker af;   Wat is mijn intentie? Wát streef ik na?  Waarom streef ik dit na? Bijzonder is dat ik van mijn medemens terugkrijg, dat voor  hen  de onderlinge verbondenheid  belangrijker  is dan bijvoorbeeld, het delen van onze waarheid, een waarheid die zij in zichzelf mogen en willen gaan ont-dekken. Zelfs in het 'verbonden zijn' en je 'waarheid delen' kun je ongemerkt perfectie nastreven merk ik, en dit streven hoe goed ook bedoeld, staat een natuurlijke omgang met elkaar in de weg. Mijn gevoel zegt, ... Wees jezelf , streef vooral *jezelf Zijn* na, als hoogste prioriteit. Koppel perfectie LOS en vertrouw op de goedheid van je Hart, haar intenties zijn goed g

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag, na een gesprek met een dierbare vriend, ben ik gaan invoelen,  waarom  zou je als mens toch zo  nadrukkelijk  kunnen zijn in: aanwezig zijn, in praten, schrijven en noem maar op. Wij hebben hierover gesproken en concludeerde, er zijn meerdere redenen mogelijk.  Eén van de redenen zou kunnen zijn, jezelf en/of de ander willen overtuigen van je eigen "gelijkjes"...  Een andere reden zou kunnen zijn, jezelf en/of de ander willen overtuigen van je eigen "liever nietjes"...   Jezelf sterker willen maken in  standvastig gaan staan  voor je eigen 'gevoelde' waarheid, of  het  verhelderen/ verduidelijken  wat er in jouw Hart voelbaar is en ervaren wordt, kan zó belangrijk voor je zijn, dat er meer nadrukkelijkheid ontstaat. Nadrukkelijk aanwezig zijn betekent niet direct dat iemand de aandacht wenst op te eisen, het kan ook betekenen dat iemand het 'terrein' aftast omdat er  geen  verbinding tot stand komt, of er is juist een zeer sterke

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag ervaar ik dat mentale helderheid ook een andere kant heeft namelijk, door meer helderheid in waarnemen ben ik sneller dan voorheen geneigd mijn 'gevoelde' waarheid met grote  mentale  stelligheid in de wereld neer te zetten.  Vanwege een grote omwenteling, het schuld/schaamte/spijt programma in mijzelf los gekoppeld te hebben, zie ik nu een nieuwe uitnodiging om goed alert te blijven op  hoe  ik mijzelf neer zet in de wereld. Ik ben instaat mij beter te focussen op wat mijn Hart ten diepste wenst en ben daardoor sneller emotioneel in balans en helder in mijn hoofd maar... waar gebruik ik deze helderheid voor? Wanneer ik mentale kracht en helderheid richt op de Liefdevolle intentie, eigenschappen en opbouwende projecten die ik voor mijzelf en mijn medemens wens dan geeft mij dit  veel meer enthousiasme, levenslust en hoop! We blijven vertrouwen dat alleen *vertrouwen in de Liefde* en een positieve focus, ons door deze intense crises heen zal helpen. I

LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom. Vandaag voel ik mij diep verbonden met mijn medemens in vele opzichten. Woorden komen ineens zoveel meer vloeiender naar buiten. Heb ik ergens diep van binnen een nieuw besluit genomen? Het voelt zo, alleen nog niet helemaal bewust.  Waar gisteren regelmatig een verstikkende energie mij in de weg kon zitten (ik kreeg het soms letterlijk benauwd) valt er vandaag veel van mij af. Ook geen onverwachte twijfels meer! Wat kunnen de dagen toch enorm van elkaar verschillen. Soms lijk ik wel zo'n jojo... Al twee weken heb ik het gevoel dat ondanks mijn vermoeidheid, vooral mentaal, er toch een sterke focus groeit. De focus op de  Goedheid van mijn Hart, trouw blijven aan mijn keuze; alleen focussen op  dat  wat goed is in mij en goed is gegaan! Hierdoor lijk ik sneller weer in een positief gevoel te kunnen komen, in mijn eigen energie frequentie. Wat heerlijk is dit, mijn dank is groot 💫🙏 💫Sneller weer terug in een positief gevoel.  Ja, ik ben sneller emotioneel in kalmte en

Welkom bij emotiebewust - LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

Afbeelding
Vandaag ontving ik een impuls om te starten met een logboek. Dit, omdat jij er misschien steun en helderheid door kan ervaren. Soms heb je elkaar even nodig om Koers te kunnen houden. Het ligt in mijn bedoeling jullie deelgenoot te maken van persoonlijke ervaring en waarheid, van inspiratie, interne waarnemingen én emotionele processen die wij zoal kunnen ervaren. Om mensen te inspireren zelf te blijven nadenken, en nooit zondermeer de waarheid van een ander te geloven, ook mijn woorden niet. Toets alsjeblieft alles met jouw eigen waarheid, zo blijf je trouw aan jezelf en je Zelf. Voel hoe de woorden, de wereld van buitenaf, jou  intern  raken , dit zegt veel over jouw waarheid. Hoe ga je om met deze interne deze processen? Hoe leef je naar jouw waarheid?  Je kwetsbaar opstellen is je Kracht! Wij leven hier op Aarde met een gezamenlijk doel: "SamenLeven in verbondenheid" Ieders (!) bijdrage in *Licht en Liefde* is zo welkom! Laten wij de *Onvoorwaardelijke Liefdesener