Posts

Posts uit mei, 2021 tonen

Logboek, Broederschap helpt Koers houden.....

Afbeelding
🔗 Welkom. Broederschap in   LICHT   verbonden. Laten wij de  Wet van Samenwerking   onderzoeken ... .  ** De Wet van Samenwerking  stelt dat wanneer er twee mensen zijn die samen scheppend handelen, zij de kracht hebben van vier mensen die individueel werken. Wanneer er drie zijn die samenwerken, dan hebben zij de kracht van negen. Wanneer er vier zijn die samenwerken, dan hebben zij de kracht van zestien. Honderdvierenveertig die in harmonie samenwerken, kunnen de wereld veranderen. Wanneer een grote groep zielen gelooft in bepaalde beelden en onderling overeenkomen dat deze beelden waar en standvastig zijn, dan ligt in deze overeenstemming een kracht besloten die vele malen groter is dan de energie die dezelfde groep zou hebben wanneer individueel zou worden gewerkt. Wanneer een groep zielen een overeenkomstig beeld nastreeft, dan heeft dit beeld sterker de neiging zich te manifesteren en zichzelf in stand te houden. De Universele Wetten hebben op iedere van ons invloed, ongeacht op

Logboek, Inspiratie helpt Koers houden....

🔗 Welkom.   Je Hart is de  toegangspoort  in je Ziel. Waar leidt deze toegangspoort ons dan naar toe kun je je afvragen.... Naar je hogerZelf, via je Hart ben je verbonden met het hogerZelf. Hoe ervaar ik nou OF en HOE ik verbonden ben met mijn hogerZelf zal je je misschien afvragen... Ik geef hierbij graag een voorbeeld uit de praktijk... Op het moment dat ik een cursus "Aspecten van het Pendelen" voorbereid kunnen er twee dingen gebeuren Optie 1: Ik schiet in de stress ; "Ik moet mij goed voorbereiden, want... ik moet de mensen de juist informatie zo zuiver mogelijk kunnen geven !!!!! ( vijf  uitroep tekens, vijf is het getal van spirituele intelligentie) Hier regeert de angst van het ego, in dit gevoel van angst heb ik nauwelijks of geen verbinding met mijn Hart en hogerZelf. Optie 2: Ik ontspan;  "Ik ben bereid met vreugde en vertrouwen deze samenkomst voor te bereiden, als een feest of een mooie gebeurtenis dat mag plaats vinden". Hier vertrouw ik erop da

Logboek, Inspiratie helpt Koers houden.....

🔗 Welkom.   De vierde dimensie Een persoonlijke blik op de vierde dimensie.  Hier werken Mens en Ziel steeds meer samen. De mens heeft haar/zijn bezieling geaccepteerd als waarheid en verbind zich met de ziel. De mens leert, mijn ziel is een prachtig instrument voor mijn HogerZelf, zij die mij onvoorwaardelijk lief heeft !!! In de vierde dimensie maakt de ziel zich los van het 'collectieve veld van angst' De ziel stijgt uit boven zijn eigen angsten. De ziel maakt zich stap voor stap los van zijn eigen angst-patronen en krijgt zicht op de overtuigingen die hieraan ten grondslag lagen.  De vierde dimensie brengt ons helderheid omdat wij loskomen van de angsten die ons regeerden en ons gevangen hielden in een vernauwde denkwijze en verkrampte waarnemingen. Hier kiezen wij voor vergeven, onschuld en vertrouwen in Liefde. De eerste voorzichtige stapjes in de vierde dimensie zijn vaak nog wankel en aftastend.  We voelen ons kwetsbaar en beïnvloedbaar want we zijn nog zo zoekende. Zo

Logboek, Inspiratie helpt Koers houden.

🔗 Welkom. Dimensie,  een 'Staat van Zijn' Dit is een persoonlijke kijk op dimensies, door middel van een korte uitleg, waar ik later verder op in zal gaan..... De DERDE dimensie Hier zijn voor mij  camoufleren en accentueren   de sleutelwoorden. We camoufleren onze emotionele pijn en 'tekortkomingen' en accentueren onze goede eigenschappen, dit alles omdat angst, schuld/schaamte/spijt ons gevangen houdt. In deze dimensie overheerst angst, emotionele pijn ons denken en ons gedrag. Hier beïnvloeden bewuste en on bewuste overtuigingen ons gedrag en het aardse duale 'spel' waar we ons mee verbinden.... Het 'spel' werkt men met  straffen en belonen  behorend bij oordelen, beoordelen, veroordelen en voordelen. Hier geloofd men in schaarste en moet vertrouwen verdient worden door je waarde te bewijzen, daarna ontvangt men respect. Door straffen en belonen wordt  gelijk hebben  een belangrijk thema.  Hier brengt  onwetendheid  angst, wantrouwen, verwijten, v