Balanskaarten > Stappenplan

Let op!
Dit stappenplan is uitgebreider dan het stappenplan in het boekje, de nummering is afwijkend.

Je kunt de Balanskaarten alleen en met iemand samen gebruiken.
Soms is het fijn om een gesprekspartner als klankbord naast je te hebben die bereid is te luisteren* en te ondersteunen.

Een goede gronding is de beste basis voor het maken van de juiste keuze!
Hoe meer jij jezelf en jouw leven kunt omarmen des te sterker zal jouw keuze zijn. Deze krachtige keuze zal je helpen om datgene in jezelf te accepteren wat om acceptatie en heling vraagt.

De START -  Stap 1 tot en met 7

Stap 1: Rustige plek en kaarten schudden
Zoek een rustige plek en zorg dat je niet gestoord kan worden, je telefoon op stil.
Leg de kaarten, een potlood en een vel papier klaar.

Schud voor ieder gebruik eerst goed de kaarten.
Waarom? Omdat de kaarten jouw persoonlijk gevoel alleen kunnen laten zien als jouw aandacht, noem het energie* op de kaarten is gericht. Je maakt dus letterlijk en figuurlijk contact met de kaarten én de actie die je gaat doen, dit is gebaseerd op synchroniciteit*


Stap 2: Concentreren en handen spoelen (zie pagina > Handen spoelen)
Neem de situatie, waar je emotionele verwarring of stress bij hebt, in gedachten.

Het kan ook enkel een emotie, een gevoel zijn waar je hinder van hebt maar waar niet direct een situatie aan gekoppeld zit.

Spoel je handen met lauw of koud water en concentreer je tijdens het spoelen op je ademhaling en op je gevoel, voel dat je goed met je voeten op de grond staat.
Kom helemaal bij jezelf!

Gedachten die te maken hebben met andere mensen, bijvoorbeeld mensen die bij de situatie betrokken waren, geef je géén aandacht, je spoelt deze gedachten met het water in het putje weg…
Je concentreert je opnieuw helemaal op jezelf, op de situatie, en op jouw gevoelens van dat moment!


Stap 3; Emotie
Nu je goed contact hebt gemaakt met jezelf stel je jezelf de vraag: “Welke emotie vraagt om aandacht? Wat voel ik?"
·      woede (frustratie, weerstand, geïrriteerd)
·      verdriet (hopeloosheid, radeloos, wanhopig)
·      verwarring, stress


Stap 4; Kaart trekken
Leg de kaarten met de achterkant naar boven. Bijvoorbeeld in twee rijen of wijd uitgespreid op tafel. Voor sommigen is de richting (links of rechts) en de plek waar men automatisch naar kijkt hét signaal, hier… moet ik zijn.

Het is een grote stapel maar… vanuit de stapel een kaart trekken lukt sommigen ook.
Kies wat jij prettig vind werken.

Je vraagt, in gedachten óf hardop, om een inzicht en trekt een kaart...

Pak intuïtief* een kaart. Daarmee bedoelen we 'op gevoel'. Zonder na denken, richt je je aandacht op de kaarten en trek je vervolgens een kaart.


Stap 5; De betekenis van je kaart
a. Concentreer je op de emoticon 😃, welke emotie wordt bedoeld?
b. Concentreer je op het dik gedrukte woord, welke betekenis heeft dit woord
    voor jou?
c. Concentreer je nu op het woord ernaast, welke betekenis heeft dit woord
    voor jou?


Stap 6; Het niveau
In welk niveau staat het woord vermeld?
 • BEWUST 
 • ONBEWUST  
 • LIJF/ CEL-GEHEUGEN


Stap 7; Het thema
Onder welk thema staat het woord vermeld?
Bewust niveau;
 • Acceptatie - Hatelijk
 • Gewillig - Woede
 • Interesse - Zwijgen.
Onbewust niveau;
 • Enthousiasme - Hatelijkheid
 • Zelfverzekerd - Angst voor verlies
 • Gelijkwaardig -Verdriet/Schuld
Lijf/Cel-geheugen niveau;
 • Golflengte* - Onverschillig
 • Heelheid - Gespleten*
 • Ik heb een keuze - Ik voel geen keuze.

Herken je de emotionele betekenis van het thema, en de verbinding tussen het thema en het woord? Wat voegt de betekenis van het thema toe aan het woord? Het thema is de basis van  het gevoel dat hieraan ten grondslag ligt, en het dik gedrukte woord is de sleutel tot het specifieke gevoel.VOORBEELDEN:

Voorbeeld 1 ‘Ik Ben’

Je trekt het kaartje; 'kiezen voor - benaderbaar'  Benaderbaar staat in het bewust niveau, in de ‘Ik Ben’ kolom.
mogelijke boodschap;
Op bewust niveau ben jij graag 'benaderbaar'  en je wenst te 'kiezen voor' benaderbaar zijn. Het thema woord is Acceptatie, Acceptatie van jezelf, de ander en de situatie. Acceptatie is de basis van jouw 'benaderbaar' willen zijn en jouw ‘kiezen voor’om benaderbaar te willen zijn. Alleen… wanneer jij te veel ‘benaderbaar’ wenst te zijn wordt het een obsessie, je valkuil!

voorbeeld 2 ‘Ik voel’

Je trekt het kaartje 'verraden - overheerst' Overheerst staat in het onbewust niveau, in de ‘Ik voel’ kolom.
mogelijke boodschap;
Op onbewust niveau voel jij je 'overheerst' en soms zelfs 'verraden' door anderen en de situatie waarin je zit. Het thema woord is Verdriet/Schuld. Door gevoel van verdriet en 'je schuldig voelen' trek jij je situatie heel erg aan. Je voelt je onbewust verantwoordelijk voor de moeilijke situatie of de vervelende opmerking van de ander. Je denkt; "Wat heb ik verkeerd gedaan dat ik deze opmerking naar mijn hoofd krijg?" Je voelt je opdat moment 'overheerst' door de ander of door de situatie maar.... feitelijk wordt je overheerst door je eigen schuldgevoel en zodoende verraad jij je zelf door onbewust de schuld bij jezelf neer te leggen. Deze negatieve overtuiging over jezelf is een patroon geworden in jezelf.


Toelichting:
Het is goed mogelijk dat stap 1 tot en met 7 in het begin voldoende is, zeker wanneer de Gedragsbarometer volledig nieuw voor je is en dat is prima!
Zoals eerder gezegd, de Gedragsbarometer is een diepgaande methode. Het dik gedrukte woord, het thema en het niveau samen, vertellen veel over hoe diep de emotie zit en hoe zwaar de emotie weegt voor jou.
Het VERVOLG  -  Stap 8 tot en met 10
Pak nu het Gedragsbarometer schema erbij en zoek, met behulp van de symbolen op het kaartje, alle woorden in het schema op.Stap 8; De ‘ik voel’kolom met de ‘ik Ben’kolom verbinden
Concentreer je nu op het woord in de kolom tegenover het dik gedrukte woord. Deze woorden zijn met elkaar verbonden door middel van het zelfde SYMBOOL.      

Voorbeeld,
Je trekt het kaartje verraden - overheerst’ dat hoort bij het thema Verdriet/Schuld in het onbewust niveau, met het gesloten symbool de maan

'overheerst' met gesloten symbool ('Ik voel' kolom), is verbonden met 'medewerking' met open symbool ('Ik Ben' kolom) in het thema Gelijkwaardig.
Mogelijke boodschap:
Op het moment dat jou ‘medewerking’ op basis van het gevoel Gelijkwaardig te zijn, niet wordt (h)erkent door de ander, voel jij je onbewustoverheerst’ door de ander.Stap 9; De 2 woorden bij “in relatie met…”
Concentreer je nu op de twee woorden bij ‘in relatie met’ onderaan het kaartje.
Deze woorden horen bij de andere twee bewustzijnsniveau’s en hebben het zelfde symbool ‘de maan’
Herken je de emotionele verbondenheid tussen het dik gedrukte woord en deze twee woorden onderaan het kaartje?

Voorbeeld;
De woorden onderaan het kaartje ‘verraden – overheerst’zijn:
-       ‘onthutst’ (bewust niveau – thema: zwijgen)
-       ‘Ik voel geen keuze’  (cel-geheugen niveau)

Mogelijke boodschap:
Toen jij je destijds, op bewust niveau ‘onthutst’ voelde, maar je maakte de keuze om te Zwijgen, zo ontstond er op onbewust niveau een emotie die met ‘overheerst’ en Verdriet/Schuld te maken heeft. Op het moment dat jij de emotie; je ‘overheerst’ voelen… opnieuw niet uitspreekt en wéér zwijgt bestaat de kans dat de emotie nog dieper, op cel-geheugen niveau, vast komt te zitten. Dat betekent dat ‘Ik voel géén Keuze’ de reden is waarom jij steeds opnieuw, onbewust, kiest voor Zwijgen vanwege een diep Verdriet/Schuld gevoel van binnen.Stap 10; De ‘Ik voel’ => ‘Ik Ben’kolom verbinden
voorbeeld;
onthutst’ met het gesloten symbool  is verbonden met ‘afstemming’ met het open symbool
Op bewust niveau hoort bij het woord 'onthutst' uit de 'Ik voel' kolom met het thema Zwijgen, bij het woord 'afstemming' in de 'Ik Ben' kolom met het thema Interesse.

Mogelijke boodschap:
Herken je het, dat je graag 'afstemming' hebt op jouw eigen gevoel én het gevoel van iemand anders vanuit Interesse? En op het moment dat deze ‘afstemming’ vanuit Interesse niet (h)erkent wordt, je kiest voor Zwijgen, en jij je 'onthutst' voelt, er direct vanuit gaat dat het wel aan jou zal liggen dat jij je 'overheerst' voelt, omdat Verdriet/Schuld diep van binnen jouw overtuiging is geworden en ‘Ik voel géén Keuze’ het basisgevoel is geworden. Zodoende krijgt 'medewerking' willen geven vanuit een diep gevoel van Gelijkwaardigheid geen kans! En ligt het basisgevoel; 'Ik heb een keuze' regelmatig ver van je af.
UITZONDERING
Uitzondering in het kaartenset zijn de 4 kaartjes; Ik heb een KEUZE / Ik voel GEEN KEUZE

Onderaan de kolom met alle 'ik Ben' thema's en woorden, staat vermeld: Ik heb een Keuze
Onderaan de kolom met alle 'ik voel' thema's en woorden, staat vermeld:  Ik voel géén Keuze

Op het moment dat je deze kaart trekt wordt jou gevraagd stil te staan bij deze onderliggende overtuiging. Heb jij in situatie's de mogelijkheid ervaren om een keuze te kunnen maken? En hoe belangrijk is dit voor jou?

Let op!
Op het moment dat je het basisgevoel 'Keuze/geen Keuze' helder hebt, trek je een tweede kaartje. Daarna zoek je de verbinding tussen het basisgevoel 'Keuze/geen Keuze' en het dik gedrukte woord dat je als tweede getrokken hebt.
ON THE BODY (FYSIEKE KLACHTEN)

Het gebruik van de Gedragsbarometer bij een aanhoudende of regelmatig terugkerende lichamelijke klacht.
Op de achterkant van het Gedragsbarometerschema staat een persoon met de woorden van de thema’s die je terug vind in het schema aan de voorkant. Deze thema’s geven een algemene uitleg van, de emotionele eigenschappen van de diverse lichaamsdelen.
Een lichamelijke klacht geeft aan dat er op bewust en onbewust niveau geen uiting is gegeven aan een emotie die jou in de weg zit. De emotie zit nu diep weg gestopt en vraagt via het lichaam om aandacht.

De persoon aan de achterkant van het schema, laat ons zien dat specifieke lichamelijke pijn, acuut en chronisch, terug te vinden is in de Gedragsbarometer. Zo is bijvoorbeeld 'pijn in de knie' terug te vinden op de barometer bij het thema:
 Angst voor verlies /ellebogen en knieën.
Voorbeeld:
Je hebt last van je knie.
Een pijnlijke knie is verbonden met het thema Angst voor Verlies in de 'Ik voel' kolom. Kijk welk woord van de acht woorden, het meest van toepassing is voor deze situatie. Stel je kiest voor het woord 'in de steek gelaten - niet gehoord'.
Het woord 'niet gehoord'  is verbonden met het woord 'gemotiveerd - moedig' in het thema Zelfverzekerd in de 'Ik Ben' kolom. Wat kun je doen nadat je de woorden ‘gemotiveerd – moedig’ hebt gevonden? (zie de uitleg hier onder)WAAR HET ALLEMAAL OMGAAT.....
Ben je bereid een KEUZE te maken zodat jij weer gelukkig kunt zijn met JEZELF?

Ben je bereid deze keuze op alle drie de niveaus te integreren?
Keuzes die jouw gevoel over jezelf uiteindelijk zullen veranderen in Harmonie en Vrede hebben met jezelf, zodat je weer 'Deel van het Geheel' kunt zijn.

Hoe kan je deze positieve gevoelens in jezelf versterken/verankeren?
Door de krachtige woorden 'Ik Ben....' hardop te gebruiken, in combinatie met een fysieke actie, zoals: Oog rotaties en/of een Kruisloop* oefening. Maak er een positief beeld bij.

Bijvoorbeeld:
1.    Je spreekt de woorden: Ik Ben moedig en gemotiveerd hardop uit.
2.    Maak jouw eigen affirmatie/overtuiging!
3.    Je roteert met de ogen en spreekt daarbij 'Ik Ben….' uit.
4.    Je doet een kruisloop actie en spreekt daarbij 'Ik Ben….' uit.
5.    Je maakt een positief beeld van jezelf, je ziet jezelf met moed spreken/ handelen.


Veel succes!


*ZIE WOORDENLIJST