De LEERDRIEHOEK; Ziel, Geest, Lichaam, IK-persoonlijkheid

 De LEERDRIEHOEK

De leerdriehoek gaat over de verbinding tussen het niveau van de Ziel, de Geest, de IK-Persoonlijkheid en het Lichaam.

De Ziel;
Het deel in ons dat Bewustzijn ontwikkeld door bewust "Zichzelf te Zijn"

De Geest;
Ons hogerZelf, het hogerbewustZijn, onze constante verbinding met de Al-Ene.

De Ik- Persoonlijkheid;
De mens die het Ik-begrip heeft opgebouwd, de mens die de naam draagt en de keuzes moet maken.
De keuze voor; 
1. je laten leiden door angst of....
2. je laten leiden door onvoorwaardelijke liefde van je eigen hogerZelf.

Het lichaam;
Het deel in ons dat de keuzes van de persoonlijkheid ingang zet, anders gezegd: het deel in ons dat creëert. Het deel in ons dat de leiding van het hogerZelf in actie omzet.De constante stroom (flow) binnen onze leerdriehoek.
In deze volledige verbinding kan de Ziel zichzelf ontwikkelen in Bewustzijn en in het bewust te Zijn. 
In deze verbinding circuleert een constante stroom van waarnemen, invoelen, vertalen, integreren, en creëren.

Door je bewust te zijn, van dat wat jouw Ziel nodig heeft in haar/zijn ontwikkeling en hier gehoor aan te geven, creëer je en sterke positieve aantrekking. Een aantrekking van datgene wat jouw volledige verbinding constant kan houden.... 

Je geeft gehoor aan je Ziel door middel van je intentie. Het is jouw intentie dat voelbaar is in wat je uitstraalt. Is jouw intentie gericht op jouw eigen specifieke taak/missie, "Ten Goede voor Alles en Iedereen" dan krijgt je Ziel vleugels en straal je de hoogst haalbare niveau van Liefde uit die jouw Ziel op dat moment kan delen.... Wanneer je op Zielsniveau kiest voor delen en niets terugverwacht, kan het Universum jou geven wat je werkelijk, in waarheid, nodig hebt.

Natuurlijk, wij leven nog in een dimensie waar ruilhandel ons in leven moet houden, alleen... het is onze bezieling die zorgt voor een constante stroom van positieve ervaringen en middelen. Met bezieling bedoel ik een verbinding met je hogerZelf. Jouw hogerZelf IS alleen maar Liefde. Wanneer je intentie op Liefde en Delen is gericht, creëer je nog meer Liefde en ontvang je nog meer ervaringen en middelen die je kunt delen, een constante positieve energie die stroomt..... 

De Ziel evolueert en ontwikkeld zichzelf ook als deze verbinding met het hogerZelf géén constante factoor is, alleen dan verandert de werkelijkheid die jij naar je toe trekt, omdat angst de storende factoor is, is het ook angst wat je naar je toe trekt. Je kunt niet niet evolueren, de vraag is HOE willen wij evolueren ?

Is onze aandacht, door middel van de Intentie, gericht op Liefde of angst? Met andere woorden, "Mens ken u zelf" weet en erken wat je ware gevoel en intentie is, want dit is je uitstraling en je oogst. Angst kan dus instaat zijn, een oprechte liefdevolle intentie te verstoren en om te buigen in het aantrekken van nog meer angst.
HOE kunnen wij die verstoringen door angst, het beste inzien en veranderen in een positieve wending ? 

Ons hogerZelf heeft immers een liefdevolle Intentie (!) 

Wanneer er sprake is van gevoelens van schuld-schaamte-spijt, weerstand of verdriet, maar wij kiezen op advies van het hogerZelf ('de Geest') voor het ont-schuldigen van onszelf en de ander, op dat moment zetten wij onszelf opnieuw in de Neutraalstand en zal de Wet van Aantrekking weer de energie van Liefdevolle creatie naar ons toe laten stromen.

Dit is de "Waarheid, de Wijsheid van de Liefde" zij is oprecht en voor iedereen gelijk.

Natuurlijk leeft niet iedere Ziel in hetzelfde bewustzijnsniveau, dat maakt voor het Universum niets uit. Jouw trouw zijn aan de intentie van je Hart is dat wat je naar je toe trekt.

Onze constante keuze voor ont-schuldigen en teruggaan naar de Neutraalstand is vol-doende voor het Universum.


Wij kiezen voor bereidwilligheid tot Vergeving / ont-schuldigen en het Universum doet de de rest....

Zo zal onze Ziel in contact blijven met de Geest, ons hogerZelf.

Zo zal de Ik-Persoonlijkheid steeds de KEUZE maken om verder te gaan dankzij ont-schuldigen en ontvangen wij precies datgene wat ons zal helpen de keuze voor "Het hoogste Goed en Welzijn van Alles en Iedereen" op aards niveau te kunnen manifesteren - creëren.

Wij ontvangen en ervaren het GESCHENK van Liefdevol Creëren. 
Het geschenk van innerlijk (intern) VERTROUWEN, VREDE en VREUGDE.

Zelfs wanneer wij geconfronteerd worden met de "ERFENIS" van het verleden, anders gezegd, het negatief cel-geheugen van de ziel welke onze uitstraling nog kan beïnvloeden, kunnen wij tóch de innerlijke vrede en vreugde dankzij vertrouwen ONTVANGEN en ERVAREN.Dit is een teer en kwetsbaar proces, ook voor mij persoonlijk echter, des te meer ik durf te vertrouwen des te meer ik voel dat de interne vrede en vreugde groeit.

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne