Welkom

Emotie als geschenk .... Creatie van een *intens* leven!

Lieve mensen, emotiebewust Zijn vraagt moed! Moed om jezelf tegen het Licht te houden en de pure menselijke emotie in jezelf te zien, te accepteren, te doorvoelen en te omarmen met begrip!

De keuze zelfbewust te zijn vraagt veel vertrouwen in ons zelf en daar hebben we soms te weinig van in voorraad. Zelfwaardering als stevige en veilige basis, zou vanzelfsprekend mogen zijn en toch.... Hoezeer wij ook ons best doen om stevig te staan in 'wie wij Zijn', er zijn van die momenten dat er maar weinig nodig is om verwarring te voelen in de situatie die op ons afkomt.

Emotie als verdedigingsmechanisme maar ook als een zinvolle herinnering.

Emotie als verdedigingsmechanisme is er om onze kwetsbaarheid te beschermen en is gebaseerd op angst. Deze angst confronteert ons met diverse waarheden in de wereld om ons heen die niet passen bij onze eigen waarden en behoeften. Deze angst is destructief en breekt de 'kracht van vertrouwen' af.

Emotie als een Zinvolle herinnering is er om ons te herinneren trouw te blijven aan wat wij van binnen voelen en wie wij Zijn en is gebaseerd op de 'kracht van vertrouwen' Deze kracht ontstaat door een diepgevoeld vertrouwen in je Hart, in de Ziel. Deze 'kracht van vertrouwen' is constructief, een voedingsbodem voor positieve gevoelens en gedachten, en trekt nog méér positieve creatie naar je toe.

Dankzij de aantrekkingskracht van Synchroniciteit trekken onze positieve gedachten en gevoelens, positieve situaties en contacten naar ons toe. Dankzij de 'kracht van vertrouwen' hebben wij de moed om ons kwetsbaar op te stellen en onze vaak onverwachte emotionele reacties oprecht en onbevangen onder ogen te zien en eventueel te verwoorden. Zo kunnen wij onszelf in balans brengen.

Doordat wij kiezen voor:
Acceptatie van onszelf, Begrip hebben voor onszelf, Gelijkwaardigheid voelen in onszelf, Wilskracht creëren in onszelf, om vanuit deze gelijkwaardigheid samen te leven met de wereld om ons heen, ontstaat er een diep gevoel van zelfwaardering.

Met andere woorden, juist onze emotie leidt ons naar Keuze, de keuze voor vertrouwen met een stevig gevoel van zelfwaardering! Dat brengt ons bij de Balanskaarten en de Gedragsbarometer. Dankzij de aantrekkingskracht van synchroniciteit trekken wij de juiste kaart en worden wij herinnert aan wie wij diep in onszelf wensen te Zijn.

Er is niemand die jouw pad kan lopen dan jij alleen.

Wees je bewust.....
Jij bent onvervangbaar voor het Universum.
Er wordt onvoorwaardelijk van je gehouden, je bent geliefd zoals je Bent
Jij bent welkom!Advies:
Iedere uitleg die je tegenkomt op deze website is gebaseerd op eigen, gevoelde waarheid en vertrouwen. Zie de waarheid van een ander nooit als 'Dé enige waarheid' want ieder van ons draagt een Deel van de totale waarheid ín zich mee!
Ervaar gewoon wat wel of niet klopt voor jou.

Mijn liefdevolle dank gaat uit naar alle mooie mensen die op mijn pad zijn gebracht, dankzij jullie waardevolle bijdrage heb ik bijzondere leerprocessen mogen aangaan en mijn bewustzijn verder kunnen verruimen! Liefs van Lyonne  
Gedicht;

Licht

Mag ik u dragen,
Maak het licht
Zodat u te tillen bent!

Geef dat wat u niet kunt dragen
Terug aan ons
Stuur het op of zet het buiten u
Wij komen het halen

Koppel het los uit uw gedachten
Wanneer het geen meerwaarde heeft
Onderzoek, kijk dubbel
het Licht zal boven drijven

Voel in uw hart, voel de kracht, voel...
Wanneer u leeft vanuit uw hart
U sterk en wilskrachtig bent

Ik Ben met u,

De VaderLIGHT

May I carry You
Make it Light
So I can elevate you

Give back what you cannot wear,
back to us.
Send it in or put it outside of you
We come to get it

Disconnect it from your thoughts
When it has no added value
Investigate, look double
The Light will float to the surface

Feel in your Heart, feel the power, Feel!
When you live from your Heart
You are strong and strong-willed

I AM with you

The FatherMet dank aan Geno Poiesz-Ursum voor het gebruik mogen maken van het door haar ontvangen gedicht.