Balanskaarten > Introductie

De Gedragsbarometer is een onderdeel van het 'Three in One' concept, ook wel het 'One Brain' concept genoemd. Hiermee kunnen wij onszelf en de ander ondersteunen bij het verhelderen en vertalen van onze gevoelens en reacties.

Het werken met de Gedragsbarometer vraagt:
- een oprechte wens om oude beperkende overtuigingen en patronen te willen herkennen en begrijpen
- een bewuste mentale wilskracht om voortdurend gefocust te zijn op dit proces van herkennen en begrijpen
- het verlangen om je gevoel* en de emotie* toe te laten en te doorvoelen

Maar vooral.... vraagt de Gedragsbarometer:
- de wens, de wilskracht en het verlangen om een nieuwe positieve keuze vanuit de 'Ik Ben' kolom te maken, en dit volledig in jezelf toe te laten. Een nieuwe overtuiging gebaseerd op het verlangen van de Ziel gehoor te geven aan je 'Ik Ben', je Hart-intentie, je goede bedoelingen en hier steeds opnieuw helemaal in te geloven, op te vertrouwen en er voor te gaan >>>>

Dat wat wij denken over de ander heeft invloed op de manier waarop wij ons gedragen tegenover deze persoon.
Zo werkt het ook voor ons zelf: Wat jij denkt over jezelf heeft direct invloed op hoe jij je voelt over jezelf.

Maar wat nu, als wij ons niet meer bewust zijn hoe wij over ons zelf denken? Met de Gedragsbarometer krijgen wij die onbewuste overtuigingen over ons zelf weer in beeld.

DE BAROMETER

Het schema van de barometer is in Drie niveaus verdeeld;
Bewust
Onbewust
Lijf/Cel-geheugen

 Daarnaast, in Twee kolommen verdeeld;

- Emotie: Ik voel
- Mentaal: Ik Ben

De drie niveaus.
Het bewuste niveau is het niveau waar wij de bewuste keuzes maken.  Deze keuzes hebben invloed op hoe wij ons voelen, en willen voelen.

Het onbewuste niveau zijn de gevoelens en reacties waar wij geen grip op lijken te krijgen, de onbewuste overtuigingen en hun patronen. Deze kunnen ongewenste gevoelens en reacties openbaren, zoals bijvoorbeeld:
- bij voorbaat af willen haken óf alsmaar door willen gaan
- altijd je gelijk willen hebben óf geen vertrouwen hebben in je eigen kunnen en weten
- ongevraagd advies/hulp geven óf geremd zijn in spontaniteit


Het Lijf/Cel-geheugen niveau is de totale herinnering* van een eerder opgedane ervaring.
Dit is het niveau waar wij ervaringen en oude gedragspatronen kunnen accepteren voor wat zij zijn namelijk, pijn vanuit het verleden. Deze pijn staat los van de persoon die wij nu Zijn. In het nu hebben wij de KEUZE te kiezen voor nieuwe, positieve overtuigingen (intenties) over 'wie wij wensen te zijn!'


De twee kolommen.
De 'Ik Ben' en 'Ik voel' kolom.

De 'Ik Ben'- kolom met de open symbolen,
In deze kolom staan de woorden die je inzicht geven in wie jij wenst te zijn, het geloof in jezelf, jouw intentie. De intenties waarmee jij jezelf en de wereld om je heen wenst te ontmoeten en te verrijken.

De 'Ik voel' - kolom met de gesloten symbolen,

In deze kolom staan de woorden die je inzicht geven in hoe jij je binnen voelt, je emotie. De bewuste of onbewuste reacties die jij aan jezelf en de wereld om je heen laat zien.

De zes Thema woorden
De drie bewustzijn niveaus zijn elk onderverdeeld in 6 Thema woorden. Zij vormen de basis van de 8 emotie woorden die aan het thema zijn gekoppeld.

De acht emotie woorden
Elk thema woord is onderverdeeld in 8 emotie woorden met een symbool in kleur. Deze woorden vertellen je welke specifieke wens of emotie om aandacht en bewustwording vraagt. Zij geven nog meer duidelijkheid over Wat je voelt en Wie je wenst te Zijn.

De symbolen
De identieke symbolen, open of gesloten, in verschillende kleuren hebben een relatie met elkaar. Deze symbolen staan zowel op de Balanskaarten als in het Gedragsbarometer schema vermeld, en laten de verbinding zien tussen de woorden van de verschillende niveaus, die bij elkaar horen.
Maar ook de verbinding tussen de 2 identieke symbolen van de woorden die in de 'Ik Ben" kolom met de open symbolen en de 'Ik voel" kolom met de gesloten symbolen staan en bij elkaar horen.
Zo kun je aan de symbolen zien dat bijvoorbeeld: 'benaderbaar' bij 'gepest' hoort.

In het niveau Lijf/Cel-geheugen zie je een uitzondering bij 'Ik heb een keuze / Ik voel geen keuze'
Zij hebben een eigen symbool en zonder acht emotiewoorden vormen zij de basis van je emotie of intentie. Je ervaart een keuze mogelijkheid of geen keuze mogelijkheid.

ON THE BODY (FYSIEKE KLACHTEN)

Het gebruik de Gedragsbarometer bij een aanhoudende of regelmatig terugkerende lichamelijke klacht.
Op de achterkant van het schema staat een persoon met daarbij een schema van thema's, verbonden met de thema's van het schema aan de voorkant. Deze categorieën geven een algemene uitleg van de emotionele eigenschappen van de diverse lichaamsdelen en organen.
De persoon, aan de achterkant van het schema, laat ons zien dat specifieke lichamelijke pijn, acuut en chronisch, terug te vinden is in de Gedragsbarometer.

Zo is bijvoorbeeld 'pijn in de knie' terug te vinden op de barometer bij het thema Zelfverzekerd - Angst voor verlies: ellebogen en knieën.

Onze emotie, het gevoel kunnen verwarring en stress geven en wanneer deze stress te lang duurt, omdat de emotie op bewust en onbewust niveau niet wordt uitgesproken, kunnen er lichamelijke klachten en pijnplekken ontstaan. Op deze manier gezien wijst ons lichaam, via de pijnklachten, naar de onvoldoende verwerkte emotie die is opgeslagen in het cel-geheugen. Zodoende is ons lichaam de wijze leermeester. Op het moment dat je de emotie herkend en begrepen hebt, heeft het lichaam (de cellen) tijd nodig om oude angsten en pijn op te ruimen!

Daarna richt je de aandacht op de positieve keuze, vanuit de 'Ik Ben' kolom, en kies je ervoor deze nieuwe positieve overtuiging, met begrip voor jezelf, te integreren.

Gun jezelf veel geduld, begrip & steun!
Waarom?...

Omdat jij ertoe doet en het waard bent ten diepste te Zijn wie jij Bent!

Veel succes!
Met Dank aan Ria en Huub van der Brule en Geno Poiesz voor hun bijdrage aan het in 'kaart' brengen van deze waardevolle en constructieve toepassing van de Gedragsbarometer!