Posts

Posts uit juli, 2022 tonen

Logboek; De GEVOLGEN van het dualistisch-systeem voor het KIND (in ons) ...

Afbeelding
  🔗  Welkom. De gevolgen van het dualistisch-systeem voor het Kind (in ons) ... Dankzij het dualistisch-systeem leert het kind wat andere mensen  goed of slecht vinden. Het kind moet zich aanpassen. Tegelijkertijd leert het ook dat zij/hij los staat van 'de ander'.  Je IK vormgeven betekent vanaf dat moment: ieder voor zich, maar wel aanpassen! Heel jammer.... Het zou andersom mogen zijn, "Samenleven met behoud van uniciteit"   Waarom andersom? Het natuurlijk gezag over zichzelf en de uniciteit bewaren, en tegelijkertijd deelnemen aan het gezamenlijk-proces in de samenleving, is niet vanzelfsprekend in het dualistisch-systeem. Al op jonge leeftijd komt hier het levenspad van de ziel in de knel te zitten, het kind komt in de knel te zitten . Er ontstaat een hiaat tussen de Ziel en zijn zielenpad en de wereld van het dualistisch-systeem. Het kind wordt  angstig , want het moet voldoen aan de verwachtingen van anderen buiten zichzelf, in plaats van zichzelf te mogen

Logboek, WIJ ZIJN DE BOUWERS....

Afbeelding
🔗  Welkom. WIJ ZIJN DE BOUWERS.... Waar geven wij de kostbare Levensenergie aan? Waar richten wij deze Scheppende kracht op? Wat voeden wij met deze Levensenergie? Graag begin ik met een citaat uit het boek van de foto hierboven;  "Een lichtstraal van de Zon" zie note onderaan. Bladzijde 86: Behoud de stevigheid van stenen, de overvloedige groei van planten, de schoonheid van de bloemen. Behoud van het dier de levenslust, het totale openstaan voor de seconde die voorbij tikt en het vermogen om lief te hebben vanuit intuïtieve kennis van het Al. En laat dan de Mens in je opstaan, deze bijzondere levensvorm die de mogelijkheid heeft om geen speelbal meer te zijn van zijn zwakheden én zijn grootsheid, maar die beide kan integreren.  Bewust en wilskrachtig kan hij de stap verder zetten en het meer dan menselijke in zichzelf laten openbloeien: de engelachtige zon. Vandaar de belangrijke vraag;  "Waar bouwen wij aan mee?" Wat voeden wij, met het door ons ontvangen Levens

Logboek; De kostbare Levensenergie, Komische LevensKracht...

Afbeelding
🔗  Welkom. De kostbare Levensenergie, Kosmische Levenskracht...   Er is maar één kracht, dit is de kracht van de Liefde.  Liefde is de enige Kracht in de Schepping. De Liefde van de Bron is de enige kracht die er is, wij ontvangen deze kosmische Levensenergie van onze Schepper. Hoe belangrijk is deze levensenergie in ons Leven? Zijn wij ons bewust van het belang verbonden te zijn met deze energie? Polariteit , het scheppende principe creëert en speelt met deze energie. Is deze Levensenergie het middelpunt   in je Leven? Geïntegreerd met het mentaal, gevoel, fysiek, essentie/ziel en IK/mens niveau?  Mentaal; Hoe belangrijk is onze keuze voortdurend verbonden te zijn met deze Levensenergie? Kiezen wij ervoor om  voortdurend verbonden  te zijn met deze Leven schenkende energie, en ons heel bewust te laten voeden ?  Gevoel ; Hoe belangrijk is onze  overgave   aan deze energie? Is overgave dé  sleutel tot een   constante verbinding met de Levenskracht? Fysi ek; Hoe belangrijk is h

Logboek; De EIND-tijd van het dualistisch-systeem....

Afbeelding
🔗  Welkom. De EIND-tijd van het dualistisch-systeem. Lieve mensen,   Waarom de eind-tijd, wat betekent dit voor ons en hoezo NU? De mens is geëvolueerd tot een nieuw niveau van BewustZijn.  Niet alleen de Ziel is gegroeid in Bewustzijn, het Lichaam ook. Het lichaam past zich aan naar de nieuwe mens, naar het nieuwe niveau van de Ziel. Linker- en rechterhersenhelften zijn nu instaat met elkaar samen te werken via de wijsheid van het Hart.  Het openen van het Hart heeft ruimte gegeven aan de Ziel met wijsheid en onderscheidingsvermogen alle elementen in evenwicht te brengen en krachtig te maken.  Velen zielen hebben hier vele levens volop aan gewerkt, en zijn nu klaar om met aanpassingen oftewel met een nieuwe leefwijze, het Leven vorm te geven én te ervaren wat dat met haar/ hem doet.  Dankzij deze nieuwe leefwijze  die is aangepast aan de Ziel die een nieuwe fase van ontwikkeling in is gegaan, kan de Ziel nieuwe ervaren opdoen bijvoorbeeld ; Welke invloed hebben jouw gedachten op je L

Logboek; Eenieder doorloopt een eigen proces...

Afbeelding
https://youtu.be/3fZmFLUu0BU 🔗  Welkom. Eenieder doorloopt een 'noodzakelijk' proces van ontmantelen en ontkoppelen.   Het ontmantelen en ontkoppelen van oude negatieve overtuigingen en pijn,  die horen bij de oude wereld van het angst-systeem. Oké, maar zijn de verstoringen die ik ervaar in mijn energieveld, in mijn gevoel, in mijn lichaam wel allemaal afkomstig van mijzelf? Voel goed of dit zo is.... Test het uit, doe een kaart legging, kortom kijk wat voor jou werkt, om helder te maken... is deze verstoring van mij alleen? Wanneer je onbewust emoties van anderen in je energieveld hebt opgenomen...  Neem jezelf dit nooit kwalijk en ga door, want... weet dat het zeer waarschijnlijk je ziel-geheugen is dat nog enigszins met deze emotie van de ander resoneerde, waardoor je er bevattelijk voor was. Innerlijk 'weten' wij dat iedere ziel, ieder mens zelf dit proces van schonen moet doormaken. Wij mogen dit niet overnemen  voor een ander. Dit soort ogenschijnlijke 'hul

Logboek; BROEDERSCHAP met de medemens en de natuur ...

Afbeelding
🔗  Welkom. Broederschap met de medemens en de natuur... Voor een geweldig mooi, inspirerend en ontroerend gesprek zie;  Met grote bewondering en dankbaarheid aan het echtpaar van der Voort, deel ik met heel mijn hart deze video. Met Dank aan Café Weltschmerz. Café Weltschmerz video; VOOR DE BOER: in de keuken #4 - Pieter Stuurman en Jan Dirk van de Voort Lieve mensen,   Vandaag deel ik met jullie een boodschap door middel van een kaartlegging die ik mocht ontvangen. Naar aanleiding van de grote uitdagingen waar wij als samenleving VOOR-STAAN. De kaartlegging, met de Spirituele Inzichtkaarten van Dick Nijssen www.tarot.nl , is in plaats van een individuele boodschap, aangepast naar een collectieve boodschap. De Ziel; Waar onze zielen aan werken... Ken jezelf en je zult God kennen. De Geest; De Bron, wat wij mogen beseffen... Mentaal Je langste reis voert je naar wat het meest nabij is: je bent op weg van alleen zijn naar al-één zijn. Emotioneel Je duistere kant wil ook het Licht zien