Logboek; De GEVOLGEN van het dualistisch-systeem voor het KIND (in ons) ...

 
🔗 Welkom.

De gevolgen van het dualistisch-systeem voor het Kind (in ons) ...

Dankzij het dualistisch-systeem leert het kind wat andere mensen goed of slecht vinden. Het kind moet zich aanpassen.
Tegelijkertijd leert het ook dat zij/hij los staat van 'de ander'. 

Je IK vormgeven betekent vanaf dat moment: ieder voor zich, maar wel aanpassen!
Heel jammer.... Het zou andersom mogen zijn, "Samenleven met behoud van uniciteit"
 
Waarom andersom?
Het natuurlijk gezag over zichzelf en de uniciteit bewaren, en tegelijkertijd deelnemen aan het gezamenlijk-proces in de samenleving, is niet vanzelfsprekend in het dualistisch-systeem.

Al op jonge leeftijd komt hier het levenspad van de ziel in de knel te zitten, het kind komt in de knel te zitten. Er ontstaat een hiaat tussen de Ziel en zijn zielenpad en de wereld van het dualistisch-systeem. Het kind wordt angstig, want het moet voldoen aan de verwachtingen van anderen buiten zichzelf, in plaats van zichzelf te mogen Zijn, om van te leren.

Het kind dat onophoudelijk haar/zijn best doet het contact met ziel en geestelijk Zelf (Hart) te behouden. Waar de engelen/gidsen in de nacht hun best doen het kind te ondersteunen in het behouden van dit contact.

De ziel is aan de ene kant een uniek wezen, uniek geschapen zoals hij/zij is bedoeld. Tegelijkertijd is de ziel via het Hart verbonden met het geestelijk Zelf.
Hier IN-verbinding met het geestelijk Zelf zijn wij verbonden met de Bron van Liefde, met Al-Wat-Is,
zowel IN onszelf als buiten onszelf.

Dit betekent dat wij via ons Hart en hogerZelf ook verbonden zijn met de Bron in eenieder. Het kind heeft, vanuit het Hart verbonden zijn met de "uniciteit van zijn eigen ziel", nodig... om verbinding te kunnen zijn met de Bron van Liefde in alles en iedereen.

En vanuit deze verbondenheid kan de mens afgestemd zijn en blijven op het "Hoogste Goed en Welzijn" van iedereen. 


Het kind IN ons....
Het kind in ons ( ons Hart ) zit gevangen in de gevangenis van angst-schuld-schaamte-boete. Het kind in ons vraagt de volwassene in ons  ( onze Ziel )  nu werkelijk zichzelf te worden. Met andere woorden waarachtig volwassen te worden zodat de oude wijze in ons ( ons geestelijk Zelf ) leiding kan geven.

Wanneer de Ziel en de mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn heeft de Ziel de gelegenheid zijn volwassenheid te verdiepen en vorm te geven. 
Volwassenheid die zich vormgeeft door de juiste keuzes te maken die passen bij de natuur van ons innerlijk kind, ons Hart. Wanneer de natuur van het kind in ons de erkenning krijgt kan het zijn eigen unieke aandeel aan het grote geheel toevoegen.

Wij hebben een diepe verbondenheid met ons Hart en geestelijk Zelf nodig om verbonden te kunnen zijn met het gezamenlijk proces op aarde.

Dit kan alleen plaats vinden als het kind in ons weet heeft van het feit dat zij/hij "Goed is zoals zij/hij IS" Dat het Uniek mag en kan zijn.


Nogmaals, uniek zijn is in het dualistisch-systeem géén optie. Hier wordt al op jonge leeftijd geleerd aangepast gedrag te vertonen, je kunt het dan ook letterlijk 'een vertoning' noemen. 

De oprechtheid en eigenheid, wordt al op jonge leeftijd ingeleverd, zo leert het kind zich aan te passen om:
  • Géén Straf te krijgen
  • Geen afwijzing te ervaren, afwijzing vaak in de
      meest subtiele vormen verpakt
Echter... het kind (in ons) verlangt ernaar om;
  • Geliefd te zijn
  • Ergens bij te horen
Nergens zijn de gevolgen van het dualistisch-systeem zo schreeuwend zichtbaar en zo goed te zien, te voelen als bij de kinderen. Wij mogen eenvoudigweg niet meer, nooit meer wegkijken bij de gevolgen die schrijnend zichtbaar zijn bij héél véél kinderen.

Schuld-denken.
Al veel vaker is schuld-denken als gevangenis en als product van dit dualistisch-systeem, besproken. Heel veel schuld-denken zien wij al bij zéér jonge kinderen terug.

Schuld is een enorm grote hindernis bij het "openhartig en oprecht jezelf kunnen Zijn" voor kinderen. 

Schuld-denken heeft een negatieve frequentie die direct inwerkt op de ziel en de cellen van het lichaam.
Omdat de mens voor 75 - 90% uit water bestaat.
Zoals Dr. Masaru Emoto
(zie note) heeft aangetoond, neemt water heel gemakkelijk de frequentie over waaraan het wordt blootgesteld.

Het dualistisch-systeem is met schuld als eindproduct, een middel om de mens klein te houden, volgzaam te maken en de ziel schaakmat te zetten. 

Toch zijn er vele voorbeelden te vinden van mensen die zich uit dit systeem los geworsteld hebben. Mensen die zichzelf vergeven hebben dat zij deelnemer waren van dit systeem, en zichzelf vergeven soms nog weleens terug te vallen in een oude gewoonte. Deze mensen hebben het goed-fout systeem losgekoppeld uit de ziel en in geruild voor eigen inzichten, eigen wijsheid en eigen leefwijze vanbinnenuit.

Dat betekent geenszins dat deze mensen geen deelnemers meer zijn van het aardse proces, juist wel !!!

Omdat het deelnemen van deze betrokken mensen (zielen) nu veel meer een echte, oprechte en persoonlijke zaak is geworden, met persoonlijke inbreng naar eigen Hart. Een Leven waar zij als mens en ziel volledig achter kunnen staan, opdat moment wordt het Leven pas echt waardevol, vreugdevol en leerzaam.

Wanneer de volwassenen zichzelf vergeven, kan het kind en de ziel van het kind, weer verder... 
Wanneer de volwassen geworden ziel zichzelf vergeeft, kan ons Hart, het onbevangen kind in ons, weer verder.... 

Liefde, vergeving en 'vrijheid van Zijn' zijn positieve frequenties die een genezend en opbouwend effect hebben op de mens en zijn ziel.

Laten wij de kinderen en ons eigen innerlijk kind, omhullen met positieve frequenties van Liefde, vergeving, vrede en vreugde.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne Note:

Boeken van Dr. Masaru Emoto,
- De boodschap van water
- Water weet het antwoord