Gelijkwaardigheid

Een leerling en zijn meester...
Een leerling vroeg zijn meester; Meester zeg mij zijn de mensen voor de Almachtige (1) aan elkaar gelijk?

De meester antwoordde; Mijn zoon, gaat de zon niet elke dag voor ieder mens op? Ademen wij mensen niet allemaal de zelf lucht in, lucht gevuld met de spirit van de Almachtige? De Almachtig maakt geen onderscheidt naar elke levensvorm in het Universum. 

Leerling; Maar meester, de mensen zijn nimmer aan elkaar gelijk en toch willen zij, zelfs zonder het te weten, zich aan een ander mens meten. Dit geeft zoveel leed in hen. Is het wijs te zeggen dat zij allen gelijk zijn aan elkaar?

Meester; Vertel hen dat zij voor de Almachtige ieder van gelijke waarde zijn. Zodat zij het Licht, hen geschonken, op de juiste doelen richten. Zo blijven zij gericht op de weg die de Ziel die in hen woont, voor ogen heeft met dit unieke leven, hem gegeven....

Leerling; Maar meester zij vragen mij dit aan hen te bewijzen! Dit is onmogelijk voor mij. Hoe kan ik hen terugleiden naar zichzelf?

Meester; Zeg hen dat de waardigheid, hen door de Almachtige geschonken, in zichzelf ligt. Laten zij dit "Kristal van Wijsheid en Waardigheid" in zichzelf zoeken en vinden, opdat zij deze prachtig Kristal, die zij ZIJN, zullen schonen en wederom laten stralen... 

Leerling; Meester, zij zijn ongeduldig en verwijten mij dat ik hen wegstuur met mooie dromen!

Meester; Zeg hen dat zij, die het Kristal geduldig schonen in vertrouwen en oprechtheid, worden geleid in weten(2) en waardigheid.

Leerling; Meester, hoe vertel ik hen dat ik slechts de boodschapper ben, die hen een weg mag wijzen zonder te kunnen geven, wat iedere in zichzelf mag vinden? Leer mij deze mensen bij te staan zonder hun eigenheid en waardigheid te ontnemen.

Meester; Wees waarachtig in je denken, spreken en handelen. Richt je altijd tot het Hart, en vermijd het voeden van hun Wil(3). Stel vragen mijn zoon, vraag dieper en geef hen jouw aandacht, zo kostbaar om te mogen ontvangen.

Het is je aandacht en de wijsheid van jou Liefde die hen mag voeden in het Hart. Alleen, zij blijven zelf verantwoordelijk voor de opbouw van het 'Kristal van Wijsheid en Waardigheid' in zichzelf.

Ik zeg je, leer hen dit Kristal te schonen, opdat zij zich zullen herinneren wie zij werkelijk Zijn. Leer hen te houden van het onderzoeken van de waarheid.


Leerling; Meester zeg mij, in welke vorm zijn wij mensen van Lichaam, Ziel, en Geest aan elkaar gelijkwaardig?

Meester; In alle vormen mijn zoon, In de vorm van 'Ik doe'(4) 'Ik ervaar'(5) 'Ik Ben'(6) De ziel draagt zijn door de Almachtige geschonken, Unieke code in zich mee.
Indien de mens zich door zijn Ziel en Geest laat leiden zal deze oorspronkelijke code worden opgewekt en kan eenieder de trilling van zijn eigen 'toon' aan het alomvattende lied van Eenheid en Wijsheid toevoegen, in de Drie-eenheid (7) van 'Ik doe', 'Ik ervaar' en 'Ik Ben'


Leerling; Meester, zij vragen mij of ik weet hoe ver de ziel, die in hen woont, nog moet gaan voor zij de Almachtige zal ontmoeten?

Meester; Lieve zoon, de Almachtig is hier, nu in hen aanwezig. Laten zij stil zijn en wachten opdat de Almachtige in hen zal spreken...

Vraag mij nu niet langer wat te doen, luister naar de stem van de Almachtige in het Kristal van je eigen Hart, deze stem zal je leiden op je pad."

Nog voor het begin van je werken voor De Almachtige, was je al voorbestemt om te ontwaken in jouw "Kristal van Wijsheid en Waardigheid" gelijk eenieder.... Amen.


Toelichting:
  1. De Almachtige Moeder-Vader, De Al-Ene, De Bron, AL-Wat-IS
  2. Het innerlijk weten oftewel het Hoger bewustzijn
  3. Het Ego = 'Ik wil' in de vorm van het willen en hebben, in het kader van ontwikkeling
  4. Het Lichaam = 'Ik doe' in de vorm van vormgeven - manifesteren
  5. De Ziel = 'Ik ervaar' in de vorm van ervaren - ontvangen - bekwamen
  6. De Geest = 'Ik Ben' in de vorm van 'je HogerZelf Zijn' - innerlijk Weten
  7. De Drie-eenheid, de Leerdriehoek = de Ziel, Geest en Lichaam verbinding.


In dit verhaal lezen wij dat ieder mens het verlangen heeft haar/zijn eigen toon te laten klinken. Dat ieder mens voorbestemd is te stralen...
Dat betekent ook dat wij het
recht hebben onze eigen wijsheid, noem het je eigen toon, te erkennen en te waarderen door deze toon te laten klinken!
Wij hebben ook de plicht aan ieder ander mens en levend wezen dit recht te schenken.
Zoals het ook ons geschonken wordt door De Bron.

Een behoefte aan Gelijkwaardigheid komt voort uit een verlangen om in vertrouwen en dankbaarheid, volledig 'Jezelf te Zijn' een Drie-eenheid te zijn. Wij mogen de 'Waarde van Zijn' aan onszelf teruggeven. Er wordt ons gevraagd bereid te zijn opnieuw te leren in gelijkwaardigheid met elkaar te Leven.

Waarom opnieuw bereid zijn? 
Wij zijn zo verstrengeld geraakt met de schuld & macht structuur van Angst, de derde dimensie, dat dit collectieve bewustzijnsveld van angst nog invloed op ons kan hebben.... Tot in de kleinste details kan het uit oefenen van 'schuld & macht vanuit angst' ons nog in de 'vingers' zitten. Daarom schonen wij ons Cel-geheugen van alle angstgevoelens en gedachten, van oude op angst gebaseerde overtuigingen met de daaruit voortkomende patronen. Deze patronen zijn zo ingeslepen in ons cel-geheugen dat wij hen zelf niet altijd herkennen. 

Wanneer wij de derde dimensie vergelijken met een computer dan zou je kunnen zeggen dat op deze computer, zonder ophouden, de programma's schuld, schaamte en spijt draaien... Elke angstgedachten van de mens voedt deze programma's, met andere woorden, onze angstgedachten houden deze programma's draaiende (!) Hieraan gekoppeld is vergevingsgezindheid. 
  • schuld - vergeving - onschuld
  • schaamte - vergeving - vrijheid
  • spijt - vergeving - begrip
Je kunt het voelen in je eigen energieveld of je te maken hebt met een schuld/macht-angst gedachtenpatroon. De tijdbuffer tussen ons denken, onze gevoelens, onze acties en de reactie van ons energielichaam hierop, zal steeds korter worden. Het vraagt bewuste waarneming om deze energie verschuiving in jezelf goed te voelen. Het vraagt een stille waarneming.. 

Laten wij met veel begrip, geduld en vergeving onszelf en elkaar hierin spiegelen zodat wij al deze oude lasten die veel leed hebben veroorzaakt, kunnen herkennen, erkennen om ons ervan te bevrijden! Stap voor stap deleten wij het oude programma en installeren wij een nieuw programma in onszelf. Wij ont-schuldigen onszelf en elkaar!

De derde dimensie lost op. Het enige wat eventueel nog overblijft is een kopie, restant van de derde dimensie in de mens. De KEUZE is aan ons, willen wij verder 'de trap omhoog' de Vijfde dimensie ingaan, dan koppelen wij het kopie van de derde dimensie stap voor stap, tree voor tree los.

De oude wereld die wij zo graag loslaten om
 vol-ledig in het Collectieve BewustZijnsveld van Vrede, Vertrouwen en Verbinding te Zijn.

Wij gloeien en bloeien op! 
Wij verbinden ons met het Kristal in ons Hart en stralen. 
Wij verbinden ons met onze Broeders en Zusters op Aarde én in het Licht. 
Wij verbinden ons met de Grote Geest, De Bron.


Wij zien het Licht stralen!

Wij activeren het Kristal in ons Hart
Wij downloaden de gebruiksaanwijzing van-, en activeren onze nieuwe IK
en halen ons nieuw reis-product op.
Wij starten onze GEZAMELIJKE reis in de Vijfde dimensie
en gaan ervoor.....!!!

Wij laten ons Licht stralen, wij gloeien op, wij ZIJN.