Posts

Posts uit oktober, 2021 tonen

Logboek; de Leerdriehoek, menszijn in het Licht van de nieuwe Aarde

Afbeelding
🔗  Welkom.     De LEERDRIEHOEK De leerdriehoek gaat over de verbinding tussen het niveau van  de Ziel, de Geest, de IK-Persoonlijkheid  en  het Lichaam. De Ziel; Het deel in ons dat  B ewustzijn ontwikkeld door bewust "Zichzelf te Zijn" De Geest; Ons hogerZelf, het hogerbewustZijn, onze constante verbinding met de Al-Ene. De Ik- Persoonlijkheid; De mens die het Ik-begrip heeft opgebouwd, de mens die de naam draagt en de keuzes moet maken. De keuze voor;  1. je laten leiden door  angst  of.... 2. je laten leiden door  onvoorwaardelijke liefde van je eigen hogerZelf. Het lichaam; Het deel in ons dat de keuzes van de persoonlijkheid ingang zet, anders gezegd: het deel in ons dat creëert. Het deel in ons dat de leiding van het hogerZelf in actie omzet. De constante stroom (flow) binnen onze leerdriehoek. In  deze volledige  verbinding  kan de Ziel zichzelf ontwikkelen in Bewustzijn en in het bewust Zijn.  In deze verbinding circuleert een constante stroom van  waarnemen, invoele

Logboek, Onderscheidingsvermogen in het Licht van de Nieuwe Aarde....

Afbeelding
🔗  Welkom. Onderscheidingsvermogen. Onderscheidingsvermogen is allereerst een KEUZE, je wilt een (onbekende, nieuwe) werkelijkheid of waarheid onderzoeken .... Een werkelijkheid die in jezelf naar voren komt. Een waarheid die van buitenaf tot je komt. Onderscheidingsvermogen is géén streven jezelf óf een ander te willen veranderen nóch buiten te sluiten.  Het is géén streven naar of het eisen van, perfectie van jezelf noch van de ander. Je bent welkom en je mag jezelf Zijn!   Wel  vraagt het van ons : Te onderzoeken wat je IN jezelf waarneemt: angsten, overtuigingen, neigingen ? Het onderzoeken van jezelf.... Bijvoorbeeld; Je voelt je akelig over een opmerking die je zelf hebt gemaakt... De eerste  stap is  waarnemen .... W at  gebeurt er IN mij? Wat  voel ik? (emotie....) Waarom voel ik dit? De tweede stap is  onderscheiden .... Wat  is het dat ik voel? (het benoemen van: schuld-schaamte-woede-verdriet ect.) Door  welke gebeurtenis ín de situatie is dit gevoel ontstaan? De derde