Posts

Posts uit september, 2022 tonen

Logboek; HOOP breekt wet... Koers houden in het Licht van de nieuwe Aarde...

Afbeelding
🔗  Welkom. HOOP breekt wet...  Hoop breekt de wetten van dualiteit, van straffen en belonen. Eeuwen en eeuwen was de mensheid instaat IN Liefde het goede van het Hart te volgen.   Eeuwen en eeuwen was de mens, de ziel in de mens, instaat het goede, het medemenselijke te blijven volgen, zelfs als er een duistere agenda was die het onder onze handen dacht te kunnen afbreken. Altijd weer stonden wij op om het goede, opnieuw via andere wegen aangereikt, in onszelf en onder de mensen te behouden. Tegen de stroom van beïnvloeding van het destructieve in, kozen wij keer op keer onophoudelijk voor Liefde, Hoop en de eenvoudige Waarheid, 'De Vrijheid van Zijn'. Dat zullen wij ook nu doen. Opnieuw staan wij op en zal de veerkracht van onze ziel, de Liefde van ons liefdevolle Zelf, het goede tot stand brengen.  De ziel is eeuwig en onverwoestbaar in zijn vertrouwen in de LIEFDE. Dit is waar alle mensen NU van doordrongen dienen te raken. Dit is waarom wij door een donker tijd heen gaan.

Logboek; Gelijkstelling in de wereld van de 5e dimensie... in het Licht van de nieuwe Aarde.

Afbeelding
                              🔗  Welkom. Gelijkstelling in de wereld van de 5e dimensie. De nieuwe wereld zal een hele andere wereld zijn dan wij gewend zijn. Het wordt niet minder maar meer voor IEDEREEN. Wat wordt er meer? De Liefde. Hoe wordt deze Liefde zichtbaar? De gelijkwaardigheid tussen mensen wordt zichtbaar, wordt werkelijkheid, wordt door middel van gelijkstelling waargemaakt. Er zal geen honger meer zijn, leven-schenkende-middelen worden voor iedereen toegankelijk. Er zal geen ziekte meer zijn die op een één of andere manier instant wordt gehouden. Ziekte zal worden gezien als een signaal van de ziel dat er Liefde gemist wordt. Er zal geen sterven door honger, dorst, kou, hitte en dergelijke, of door een gebrek aan geneesmiddelen, gebrek aan hulp, meer zijn. Er zal geen gebrek aan beschikbare kennis en geen gebrek aan kennis over de Universele wetten, meer zijn. Het  lijden door derden aangericht, zal in de 5e dimensie voorbij zijn. Dat moet wel, want lijden stagneert

Logboek; RUST in het Licht... Koers houden in het Licht van de nieuwe Aarde....

Afbeelding
Ode aan het Licht Licht, geliefd licht, je bent in alles en je bent één. Alles is in jou en jij bent in alles, je doordringt alles, straalt uit alles uit. Alles is door jou één omdat jij één bent. Er is geen plek aan te wijzen waar jij niet bent. Er is geen schepping  of je hebt eraan bijgedragen. Je bent in de wereld  en diep in ons bewustzijn. Je bent op alle niveaus van schepping. Je schept voortdurend op de intentie van liefde. Je stuwt ontwikkeling, omdat je altijd in beweging bent. Je vergezelt ons in iedere cel, in ons hart, in ons bewustzijn. Je omgeeft ons totaal, je bent in ons, om ons. Dankzij jou weten we dat er geen binnen of buiten meer is, en dat we licht zijn. Je bent zichtbaar in ogen  van andere mensen, je bent voelbaar in hun liefde en in die van mij. Licht, geliefd licht, je bent in alles en je bent één. Willem Glaudemans :  "Boek van het Licht en de Liefde"       Een oefening in mededogen ** zie note. 🔗  Welkom. RUST in het Licht...   Hoe kunnen wij ko

Logboek: INzicht in het Licht van de nieuwe Aarde...

Afbeelding
Foto zie: note 🔗  Welkom. Lieve mensen,  Wat je niet 'weet' oftewel beseft, dat kun je ook niet zien.  Johan Cruijff; "Je snapt het pas wanneer je het ziet".   Je kunt alleen datgene in de ander herkennen wat je zelf ook in je draagt.  Wanneer je er bewustzijn op hebt, wanneer je het beseft. Zie je in iemand het 'goede' en tegelijk ook de 'keerzijde' van het goede, dan betekent dit dat jij jezelf op die manier ook hebt bezien.  Waar wij geen 'weet' van hebben, kunnen wij ook niet in de ander  herkennen . Zo dacht ik destijds als jong meisje bij het huwelijk van Diana en Charles niet alleen; "Wat is ze mooi"... ik voelde ook; "Wat ben jij moedig Diana"  Ik voelde haar goede bedoelingen en voorzag dat het niet gemakkelijk voor haar zou worden.  Dit betekent dat mijn Hart kon invoelen, hoe de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen. Niet letterlijk, het was een gevoel.  Dit is geen bijzonderheid, integendeel, dit is voor iedere

Logboek; Broederschap in het Licht van de nieuwe Aarde....

Afbeelding
🔗  Welkom. Broederschap in het Licht van de nieuwe Aarde. Wat is broederschap is zijn ware betekenis?   Wat is de gemeenschappelijke deler in ware broederschap? Deelt men een gemeenschappelijke visie of... een gemeenschappelijke Intentie ? De Broederschap rondom de man Jezus. Tijdens zijn leven, en zeker de laatste jaren van zijn leiderschap, had Jezus mensen om hem heen verzameld met een gemeenschappelijke intentie. De intentie waarmee hun ziel op aarde was gekomen.  De intentie van waaruit de ziel als mens wilde leven. De ziel van deze mensen deelde en diende dezelfde wil namelijk: de Wil van God. Hadden zij daarom ook een gemeenschappelijke visie en levenshouding? Nee, in de manier van leven, hun visie en aanpak hadden zij weldegelijk verschillen, een eigenheid, een eigenzinnigheid, een andere kijk op de zaken. Het was de missie van zijn Ziel en de taak van de mens Jezus, om al deze verschillende visies, aanpak, kortom levenshoudingen, bijeen te brengen in  de gemeenschappelijke I

Logboek; Organisaties in het Licht van de nieuwe Aarde....

Afbeelding
🔗  Welkom. Lieve mensen,   Wij staan aan de vooravond van grote veranderingen. Diepgaande veranderingen. Overheden, instituties, kortom hét systeem stort in elkaar.  Je moet wel ziende blind en horende doof zijn wil je niet inzien dat het systeem totaal geen oprechte transparantie kent. Zelfs de transparantie die men voorwendt, is er één van eigenbelang en verdraaiing van de zogenaamde 'feiten'. Overheden zijn niets meer dan organisaties die de wensen van het volk en de centjes van het volk behoren te organiseren en te  verdelen op een transparante wijze. Dit vraagt wijsheid en vooral communicatie, terugkoppeling naar het volk. Geen eenvoudige zaak, zo is gebleken. Zodoende lijkt het erop dat wij vanaf nu, de dagelijkse gang van zaken op kleinere schaal zullen moeten gaan organiseren. De infrastructuur van het wegennet en de verkeersveiligheid, de gezondheidszorg, het onderwijs, de oude-dag-voorziening, ect. komen nu veel meer in handen van de plaatselijke bevolking.  Uiterm

Logboek; Verlossing in het Licht van de nieuwe Aarde...

Afbeelding
🔗  Welkom. Verlossing in het Licht van de nieuwe Aarde. Verlossing is geen gangbare term in de new-age wereld.   Verlossing lijkt mogelijk in eerste instantie een offer dat van ons gevraagd wordt, echter... het is beslist geen offer.  Het enige offer welke mogelijkerwijs gevraagd zou kunnen worden en offer genoemd zou kunnen worden, is... de vraag om al ons geloof in pijn en dualiteit als noodzakelijk groeimiddel, vol-ledig los te laten. Dit zou je het enige 'offer' dat ons gevraagd wordt te brengen, kunnen noemen. Wanneer mijn ziel zichzelf bevrijd van alle conditioneringen, overtuigingen gebaseerd op het geloof-systeem van angst/ dualiteit/ schuld/ straffen-belonen worden direct alle zielen die mijn ziel kent,  alle zielen die mijn ziel kennen, samen met mij  van de pijn bevrijd. Pijn die was ontstaan door mijn eigen geloof-systeem dat ik op hen geprojecteerd had. Op mens niveau, op aards niveau is het de keuze van mijn medemens om deze verlossing te aanvaarden of (nog) niet