Logboek; Verlossing in het Licht van de nieuwe Aarde...


🔗 Welkom.

Verlossing in het Licht van de nieuwe Aarde.

Verlossing is geen gangbare term in de new-age wereld.

 

Verlossing lijkt mogelijk in eerste instantie een offer dat van ons gevraagd wordt, echter... het is beslist geen offer. 

Het enige offer welke mogelijkerwijs gevraagd zou kunnen worden en offer genoemd zou kunnen worden, is... de vraag om al ons geloof in pijn en dualiteit als noodzakelijk groeimiddel, vol-ledig los te laten. Dit zou je het enige 'offer' dat ons gevraagd wordt te brengen, kunnen noemen.

Wanneer mijn ziel zichzelf bevrijd van alle conditioneringen, overtuigingen gebaseerd op het geloof-systeem van angst/ dualiteit/ schuld/ straffen-belonen worden direct alle zielen die mijn ziel kent, alle zielen die mijn ziel kennen, samen met mij van de pijn bevrijd. Pijn die was ontstaan door mijn eigen geloof-systeem dat ik op hen geprojecteerd had.

Op mens niveau, op aards niveau is het de keuze van mijn medemens om deze verlossing te aanvaarden of (nog) niet te aanvaarden. 
Verlossing in de zin van: het vrijmaken van pijn-projecties die nog tussen ons in kunnen staan.

Ik maak mijzelf én de ander vrij van het verleden, van alle miscommunicatie, alle vergissingen die door mijn eigen kijk op de wereld, mijn eigen verwachtingen die vaak onbewust aanwezig waren, zijn ontstaan.

Betekent dit dat er nooit geen trigger meer zal zijn tussen mijzelf en een medemens? 
Er kunnen nog steeds ziel-herinneringen getriggerd worden in mijzelf of de ander. 

Betekent dit dat het verlossingswerk niet werkelijk oprecht is gedaan? Er geen vol-ledig loslaten, vergeven heeft plaatsgevonden? Verlossing gebeurt op vele niveaus in de ziel. 

Het ziel-bewustzijn kent vele niveaus, en zodoende is verlossing nodig op diverse verschillende lagen. Verlossing is nodig in vele verschillende vormen, specifiek toegepast op elk bewustzijnsniveau waar nog een conditionering gebaseerd op pijn, angst en schuld, vast zit.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld de niveaus van;
  • Zorgdragen voor jezelf naast het zorgdragen voor de ander
  • Vriendschap met jezelf naast de vriendschap met de ander
  • Zorgdragen voor de Aarde naast het zorgdragen voor eigen leefomgeving
  • Eenheid-verbinding naast de uniciteit van eenieder
  • Dankbaarheid voor: wat je hebt, wie je bent, dat alles goed is zoals het IS, naast je creatie-scheppingsdrang, de wens te willen bewegen in creativiteit

Wanneer je de conditioneringen in jezelf én in de ander zult herkennen dán is er de keuze voor verlossing mogelijk, steeds opnieuw. Wanneer wij niet meer meegaan, ons niet meer identificeren met de pijn, de overtuiging in onszelf én in de ander, laten wij het oude systeem van angst en schuld los en vrij. Wij hebben onszelf én de ander bevrijd van lijden en leed door niet meer mee te gaan, niet meer mee te doen met deze oude manier van (over) leven. Wij trekken onze projecties terug in ons Hart, hier lossen zij op dankzij haar Liefde.

Vaak is onze uitstraling voldoende voor onze medemens.
De uitstraling van;
  • Van trouw-zijn aan jezelf
  • De vrijheid van mogen zijn wie jij Bent
  • De vrijheid om je uit te spreken over wat jij voelt

Soms zijn woorden nodig voor de ziel van de medemens, ook al vraagt de persoon er niet om. Dit geeft vaak verwarring als het om verlossing gaat, de medemens heeft er immers niet omgevraagd.

Toch kunnen wij ervoor kiezen ons Hart-gevoel te delen met de medemens, en te spreken op ziel niveau.
Bijvoorbeeld;
"Je hoeft geen gevangene, dienaar van dit systeem te zijn, te blijven. Jouw ziel is vrij, vrij zonder schuld. Dit is de Wil van God de Schepper, De Bron van Liefde" 

Geloof je niet in God en de ziel?  
Dat maakt geen verschil, geloof in de Liefde, geloof in de Liefde van je Hart, geloof dat jij Liefde Bent en je zult vrij zijn, vrij worden van alles wat gebaseerd is op angst en lijden.
Het is zinvol deze woorden toch te spreken ook al zegt iemand nergens in te geloven.

Mijn Hart wenst het aan de ziel van ander te melden. Juist vanuit een onpersoonlijke (vrij van emotie) en onvoorwaardelijke Liefde ben je instaat te voelen dat een ziel het nodig heeft woorden van verlossing te horen.

Blijf trouw aan jezelf, spreek wanneer jouw Hart wenst te spreken...
En laat daarna los !!!

Zelf verwoord ik het als volgt: "Mijn Hart voelt dat jouw ziel dit nodig heeft te horen, je bent vrij ermee te doen wat jij wilt".  

Dit is geen opdringen of bekeren, nee zeker niet. Het is jezelf vrijmaken zonder de ander als afgescheiden te zien van jou. Het is de bevrijding van jezelf, IN jezelf, laten uitstromen, uitbreiden naar de ander.

Wanneer de ziel van een medemens de verlossende woorden nodig heeft die de persoon-de mens afwijst, dan is er moed nodig om toch te zeggen wat gezegd wil worden... 

De woorden van De Bron, de Schepper, God, Boeddha (hoe je de Essentie ook noemen wilt) hebben onze stem en bereidheid nodig, om de ziel van onze broeder te bereiken.

Daarna mogen wij [de mens waardoor gesproken wordt] het weer loslaten !
Wij leggen het terug in de handen van de Schepper.
Hier doet de Schepper het Werk, wij zijn de dochters en zonen die meewerken aan het Universele, Goddelijke verlossingsplan voor eenieder.

Eenvoudig de woorden: Je vergist je in je ware Zelf, kunnen al genoeg zijn. 

ECHTER...
Wees bereid de valse bescheidenheid in jezelf te doorzien en los te laten.
Het is nu de tijd om te spreken, zonder de angst dat wij ons zouden opdringen of de ander zouden willen bekeren vanuit de gedachten: "De ander is immers precies goed en goed genoeg zoals hij/zij Is, wie ben ik dan om te spreken????"

Weet dat wanneer de medemens lijdt, zelfs zonder dat zij/hij het zelf ten volle door heeft, het de Wil van de Schepper zal zijn, woorden te spreken vanuit jouw eigen gevoelde ervaring, levenservaring van de 'vrijheid van Zijn'. Anders gezegd: Je spreekt vanuit jouw verlossing van pijn en lijden.

Spreken is iets anders dan opdringen, zeker wanneer je de woorden spreekt in de vorm van een dialoog. Je luistert-uit naar wat de ander voelt, en je deelt jouw gevoel van waarheid welke opdat moment naar boven komen, zo laat je je leiden door je Hart, hét instrument welke door De Bron, door Christus (de stem die spreekt namens De Bron) wordt gebruikt.
Zo worden mensen bijeengebracht en herenigd. Dankzij het waarheidsgetrouw zijn aan zichzelf, het eigen hogerZelf. 

Zonder de ander te willen veranderen, want dat is het Werk van de Schepper, het werk van het hogerZelf van de ander. De samenwerking tussen de Schepper en de ziel van de ander. 

Ieder mens maakt veranderingen door op z'n eigen tijd, daar staan wij als boodschappers volkomen buiten. 

Ik voel een enorme dankbaarheid vanuit de 'ongeziene' wereld naar ons toestromen, zij zijn zo blij dat de mens bereid is te spreken tot de medemens, de broeder en zuster zielen hierop aarde aanwezig. Dat de mens en de ziel begrijpt dat delen genoeg is. 

De Broeders en Zusters vanuit de sferen zijn vol vreugde dat wij onze, vermeende verantwoordelijkheid om de ander mee op weg te moeten nemen, desnoods mee te slepen.... NU eindelijk kunnen loslaten, zodat wij de "Vrijheid van Zijn" nooit meer zullen in te leveren als offer voor het Welzijn van een medeziel.


Lief mens,

Voel je vrij...
Wees vrij...
Er ligt een prachtige toekomst voor u.

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne  


Note:

De foto's zijn van het prachtige boek;
De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard

Auteur; Charlie Mackesy  
(The Boy, the Mole, Fox and the Horse)