Emotioneel bewustzijn

Emotioneel bewustzijn is een waardevol onderdeel van het mens zijn.
Wij kunnen zonder ons gevoel én emotie geen volwaardig bestaan ervaren en om die ervaring gaat het nou juist!

Ervan uitgaande dat de mens met meerdere Bewustzijnselementen is toegerust, namelijk:
 1. Het Mentaal element
 2. Het Emotioneel element
 3. Het Fysiek element
 4. Het Essentie element
 5. Het Ik-begrip / persoonlijkheid element
Dit totale bewustzijn noemen we ook wel “Het Werkmodel”:
 • Het Mentaal element: Het rationele deel van ons, het hoofd dat denkt en het gevoel, de emotie wel vertaald maar niet voelt.
 • Het Emotioneel element: Maakt ons bewust van gevoelens en emoties die wij diep in ons zelf ervaren.
 • Het Fysiek element: Het lichaam maakt gevoelens en emotie fysiek voelbaar. Via het lichaam kunnen wij onze emotie uiten door middel van actie, woorden en lichaamstaal.
 • Het Essentie element: Is dat deel van ons dat bewust waarneemt wat al onze gevoelens en emoties in onszelf en in de wereld teweeg brengen. Het deel dat bewust leeft vanuit de intentie van je Hart.
 • Het Ik-begrip / persoonlijkheid element: De mens die de naam draagt, de persoonlijkheid die alle interne en externe (emotionele) ervaringen bijeen brengt en vanuit het Ik-begrip de keuzes maakt.
Voorbeeld, met het thema Het maken van een keuze;
 • Mentaal       - Ik begrijp de keuze
 • Emotioneel  - Ik voel wat de keuze met mij én de ander(en) doet
 • Fysiek          - Ik beleef de gevolgen van mijn  keuze
 • Essentie       -Ik Ben mij bewust van de werkelijke bedoeling van mij keuze
 • Ik                 - Ik maak mijn keuze
Voorbeeld, met het thema Onder woorden brengen van gedachten; 
 • Mentaal       - Ik begrijp mijn gedachten en orden mijn gedachten
 • Emotioneel  - Ik voel de invloed/ de uitwerking van mijn gedachten (en woorden)
 • Fysiek          - Ik beleef mijn gedachten door er woorden aan te geven
 • Essentie       - Ik Ben mij bewust van de oorsprong van mijn gedachten 
 • Ik                 - Ik kies of en hoe ik mijn gedachten onder woorden breng

Wij kunnen ons zelf afvragen; “Welke rol speelt het emotioneel-element in ons totale bewustzijn van ervaringen?”
Oké, het maakt ons bewust over wat wij intern, in onze diepste gevoelens, ervaren.
Maar dat is niet de enige functie van het emotionele element, het geeft ons ook het vermogen om invoelend te kunnen zijn ten opzichte van anderen mensen, en al het andere leven om ons heen.
Het geeft ons de gelegenheid het leven in zijn totaliteit Intens bewust te ervaren.

Hoera ik voel emotie!
Ben ik even BLIJ 😊
Alhoewel…. 😏
Word ik altijd blij van mijn emotionele reacties?

Waarom is intens bewust leven soms zo spannend, vermoeiend en belemmerend?
Ervaren wij het alsof we (deels) tegen de stroom in leven in plaats van met de stroom (flow) mee leven.

Ons gevoel op zich hoeft geen belemmering te zijn! Anders wordt het als er nog emotie aanwezig is. Emotie is oude onverwerkte emotionele pijn/ lading*. Deze onverwerkte emotionele pijn werkt ons tegen, maakt het vaak zo ingewikkeld en vermoeiend allemaal.

Helemaal lastig wordt het als je deze pijn hebt weggestopt en nauwelijks beseft dat de lading er is!

Wat zijn we deze oude pijn vaak meer dan zat, we willen ervan af 😝
Vrij, ongedwongen en onbelemmerd onszelf Zijn is heerlijk.
Liever willen wij spontaan, minder snel gekwetst, met een goed gevoel voor humor (relativerend), stevig in onszelf en in het leven staan! 😃

Hoe kunnen wij eventuele emotionele lading die nog aanwezig is op een constructieve manier opruimen?
Dat brengt ons bij de Balanskaarten en de Gedragsbarometer….


* zie woordenlijst