Balanskaarten > Doel van de Gedragsbarometer

Emotie
Hoe vaak ervaar jij een situatie waarin emotie een belemmerende factoor voor je is?
Je wenst dit niet je probeert grip op jezelf te houden alleen… de emotie lijkt sterker dan jou. Natuurlijk word je door het leven geconfronteerd met de emotie en de waarheid van iemand anders, hét leerproces voor ieder mens. De situatie is het probleem niet, maar hoe wij met deze situaties omgaan. Velen van ons weten dit, en toch… Hoe komt het toch dat diverse situaties ons emotioneel zoveel kunnen beïnvloeden dat wij hierdoor uit balans raken, waardoor ons zelfbewust handelen, onze kalmte en zelfvertrouwen geen stabiele factor meer zijn.

Het heeft geen enkel nut de emotie te ontkennen en toch gebeurt het dat wij automatisch onze emotie wegstoppen én het gevoel dat overblijft negeren. Bewust of onbewust wijzen wij de emotie en ons gevoel op dat moment af.
Oké, soms kan het ‘parkeren’ van de emotie de meest verstandige optie zijn voordat moment, alleen hoe vaak kijken we naar dergelijke situaties en de door ons ervaren emoties terug?

Het gevoel erkennen
Het is belangrijk ons gevoel voor onszelf te erkennen, en het hardop te verwoorden, ook naar jezelf toe. Hardop, zodat ons lichaam hoort en voelt dat wij onszelf serieus nemen en wij bereid zijn ons gevoel serieus te nemen en te doorvoelen.

De Gedragsbarometer methode leert ons dat er altijd een keuzemogelijkheid is in ieder moment. De keuze hoe wij met een situatie wensen om te gaan.
Belangrijk is het om te weten dat naast je gevoel verwoorden ook het verwoorden van je Intentie, anders gezegd jouw bedoeling, een grote rol kan spelen in de onderlinge bereidheid om naar elkaar te luisteren, want... gaat het bij het verwoorden van je gevoel nu om het overtuigen van de ander óf het verwoorden van jouw bedoelingen? Hoe vaak concentreren wij ons op de verschillen in meningen, in plaats van te zoeken naar de overéénkomsten in de bedoelingen, onze intentie?
We kunnen niet altijd voorkomen dat we onze medemens kwetsen op het moment dat wij in alle oprechtheid ons eigen gevoel verwoorden, alleen... onze goed bedoelde intentie delen zou dé brug mogen zijn tussen onszelf en de wereld om ons heen.

Steeds opnieuw de KEUZE maken....
Het blijven vertrouwen op jouw oprecht goede bedoelingen, anders gezegd jouw eigen waarden en waarheid, is de ‘sleutel’ tot meer zelfwaardering en het doel van de Gedragsbarometer!