Balanskaarten > Handen spoelen ademhalingBeste bezoeker,

Waarom het advies je handen te spoelen vóór je een kaartje trekt…
Het is mogelijk dat gedachten storend werken op het moment dat je aan het werk wilt gaan met de voelbare emotie in jezelf. Je aandacht volledig bij jezelf en de oorzakelijke situatie houden is belangrijk om het juiste kaartje te kunnen trekken.

Het is een symbolische handeling.
Waarbij je gebruik maakt van visualisatie. Je ziet jezelf staan in een grote bel (zie foto boven) van iriserend licht van ongeveer 50 centimeter om je heen. Daarbij zet je jezelf in gedachten in een kolom van wit en goud Licht. De lichtstraal schijnt net als de zon, van boven op je neer en je ademt het Licht bewust in.

Daarna richt je je aandacht op je bedoeling - je Intentie
Dat kun je doen door middel van een affirmatie. Bijvoorbeeld:
“Ik concentreer mij op de situatie en de daarbij behorende emoties. Alle gedachten en gevoelens die geen betrekking hebben op deze situatie… spoel ik NU, via mijn handen met water weg. Ik adem het Licht naar binnen, het vult mijn hoofd, lichaam en al mijn cellen, met stralend Licht"
Omhul je met dit Licht en laat het ongeveer 20 centimeter om je heen stromen.
Dankzij deze visualisatie en als het even kan, het spoelen met water, kies je bewust voor een krachtige concentratie en Intentie.

Waarom een bewuste ademhaling?
Bewust ademhalen vergroot de concentratie op jezelf, je voelt je lichaam en je ervaart duidelijker jouw interne gevoel. Je maakt ruimte voor meer interne rust, je kunt de concentratie versterken door te visualiseren dat je het Licht inademt, zodat je doordrenkt bent van stralend Licht. De Lichtenergie volgt jouw aandacht, nooit andersom.

GEEN water... geen nood!
Wanneer er geen water voorhanden is adviseer ik de volgende handeling.
Het autonome zenuwstelsel ondersteunen door middel van een massage. Belangrijke meridiaan punten van het lichaam worden versterkt bij verzwakking en gesedeerd bij overbelasting. Het autonome zenuwstelsel wordt zo goed mogelijk in balans gebracht.

Actie 1Het stimuleren van de parasympathicus en het ontladen van de sympathicus, een stress blokkade mag weer gaan stromen. 

Het betekent dat je twee meridiaan punten tegelijkertijd masseert. 
Vanaf de stuit masseer je, met je linkerhand naar boven over de ruggenwervel naar de nek toe, tegelijkertijd masseer je voorzichtig, met je rechterhand, vanaf het midden van je achterhoofd naar de stuit toe.

Actie 2; Het versterken van de parasympathicus en het ontspannen van de sympathicus. Door het in balans brengen van de samenwerking tussen deze twee ontstaat er meer ontspanning. 

Het betekent dat je met twee handen tegelijkertijd langs de ruggenwervel masseert, van boven naar beneden.
Masseer vanaf het achterhoofd aan beide zijden langs de wervelkolom naar de stuit toe en verder naar de voeten.

*Tijdens deze 2 acties adem je bewust het Licht in!