Posts

Posts uit mei, 2022 tonen

Logboek; De weg naar binnen in het Licht van de nieuwe Aarde...

Afbeelding
  🔗  Welkom. Wij lopen naar het Licht toe... Een prachtige metafoor werd ons onlangs aangereikt door Willem Glaudemans. De tussendeur... De donkere en lichte kamer met een tussendeur tussen deze kamers. Wanneer je de tussendeur opendoet wat gebeurt er dan, wordt de lichte kamer donkerder of wordt de donkere kamer lichter? Voor mij gaat de metafoor  over: "Hoe wij onze Ziel kunnen zien" De donkere kamer in onze ziel vertegenwoordigt het geloven in een 'ego-gerichtheid' in het 'angst-systeem' Wanneer wij onze ziel zien als een wezen met een donkere kamer en een lichte kamer, en wij zetten de tussendeur van ons Hart open naar de donkere kamer dan ervaren wij direct meer Licht in onszelf. De verlichting vindt plaats in de donkere kamer van onze ziel, in onze denkgeest. Onze ziel wordt  verlicht  dankzij ons Hart . Het Hart is de  drager en brenger van het Licht van De Bron. Door de lichtvonk van Liefde in ons Hart wordt de ziel verlicht, anders gezegd  belic

Logboek, Kinderen en hun Godsbeeld ....

Afbeelding
                              🔗  Welkom. Kinderen en hun godsbeeld. De zoektocht van de ouder... Wij, de volwassenen zoeken naar een oprecht maar ook aangepast antwoord op de vele belangrijke levensvragen van het kind.  Waarom? Wanneer een kind naar God vraagt, vraagt het eigenlijk naar de essentie van haar/zijn leven. Waarom besta ik?  Wat kom ik hier doen? Mag mijn Leven belangrijk zijn voor mij? En voor jou? Hoe ben ik verbonden met iets dat anderen God noemen? Hoe blijf ik verbonden met mezelf en mijn Zelf die ik van binnen Ben en Voel? Hoe kan ik mij verbinden met mijn Hart, met de Liefde die ik voel of zoek? Hoe kan mij op een natuurlijke manier verbinden met de wereld om mij heen?  Het kind vraagt ons niet voor niets een  voorbeeld,  een vraagbaak en een klankbord voor hen te zijn. Zij hebben jou als ouder uitgekozen.     Echter... Is het verstandig om ons godsbeeld met kinderen te delen? Mogen wij het kind beïnvloeden?  Wie mogen het kind wel en niet beïnvloeden? Is het noo

Logboek; Onze vleugels uitslaan in het Licht van de nieuwe Aarde...

Afbeelding
🔗  Welkom. Lieve mensen vandaag mocht ik getuige zijn van een schattig tafereeltje, een mooie metafoor. Een prachtig teken van de ongeziene wereld. Het mezen gezin... In de tuin mogen wij onderdak bieden aan het gezinsgeluk van een pimpelmezen paartje. Wij horen de jongen piepen wanneer de ouders naar binnen vliegen. Het ouderpaar heeft het er vanzelfsprekend weer druk mee. Vandaag zag ik hoe één van de jongen het nest uit wilde piepen, al piepend en wippend deed het een poging uit het nestkastje te vliegen.  Een van de ouders vond dit nog niet zo'n goed idee en duwde het kleintje weer terug het nestkastje in. Dit herhaalde zich nog een keer waarna de ouder naar binnen vloog. Direct daarna vloog de kleine toch het nestkastje uit en zat al piepend en fladderend op de tak er onder.... Een paar tellen zat het zo op de tak en vloog toen terug het nestkastje in. Zelf fluisterde ik de kleine toe... "Luister naar je ouders kleine, zij weten wanneer jij eraan toe bent uit te vliegen&

Logboek, Neutraliteit in het Licht van de nieuwe Aarde....

Afbeelding
  🔗  Welkom. Neutraliteit in het Licht van de nieuwe Aarde. Lieve Mensen,  Er werd mij gezegd: "Zo kan een vriendelijk en  'klein'  gebaar  grote gevolgen hebben" Op dit moment lijken mensen meer dan ooit, snel geëmotioneerd te zijn. Ik vroeg mij af, welk vriendelijk 'klein' gebaar zou ons kunnen helpen in de omgang met elkaar? Welk klein gebaar zou meer bereidheid tot het zoeken naar de gemeenschappelijke stappen voor Vrede kunnen bewerkstelligen? Vrede in alle relaties. Het antwoord wat ik voelde was: Om te beginnen is 'vrede met jezelf' de basis. Vrede met jezelf en vertrouwen in jezelf begint met acceptatie van jezelf. Zo is het ook met de wereld om je heen, de situatie waar wij allemaal inzitten, in deze bijzondere tijd, vraagt om acceptatie én het vertrouwen dat wij deze situatie doormaken voor een Hoger Doel.    Dit vertrouwen maakt dat wij meer vrede voelen ookal zitten wij midden in het proces.   Je blijft neutraal naar jezelf en naar h