Logboek, Neutraliteit in het Licht van de nieuwe Aarde....

 


🔗 Welkom.

Neutraliteit in het Licht van de nieuwe Aarde.

Lieve Mensen, 

Er werd mij gezegd: "Zo kan een vriendelijk en 'klein' gebaar grote gevolgen hebben"

Op dit moment lijken mensen meer dan ooit, snel geëmotioneerd te zijn.
Ik vroeg mij af, welk vriendelijk 'klein' gebaar zou ons kunnen helpen in de omgang met elkaar?
Welk klein gebaar zou meer bereidheid tot het zoeken naar de gemeenschappelijke stappen voor Vrede kunnen bewerkstelligen? Vrede in alle relaties.

Het antwoord wat ik voelde was: Om te beginnen is 'vrede met jezelf' de basis. Vrede met jezelf en vertrouwen in jezelf begint met acceptatie van jezelf.

Zo is het ook met de wereld om je heen, de situatie waar wij allemaal inzitten, in deze bijzondere tijd, vraagt om acceptatie én het vertrouwen dat wij deze situatie doormaken voor een Hoger Doel.  Dit vertrouwen maakt dat wij meer vrede voelen ookal zitten wij midden in het proces.  

Je blijft neutraal naar jezelf en naar het proces waarin je zit, dit is een 'klein' liefdevol gebaar dat grote gevolgen kan hebben voor jou en je Ziel.

Tevens...
Neutraal blijven ten opzichte van het proces waar wij gezamenlijk inzitten, maar ook eenieder individueel ... kan grote gevolgen hebben wanneer wij hier standvastig, wat er ook gebeurt (!) mee door blijven gaan. 

Neutraliteit kan verdeeldheid voorkomen of opheffen. 

Waar men bij vergeving nog kan gaan zitten steggelen over de intentie waarmee men vergeeft, want ja vergeving kán ook een vorm van arrogantie zijn, b.v. je bent dankbaar dat JIJ het beter weet en ziet dan de ander, of je bent dankbaar dat jij minder leed hebt dan de ander ... heeft Neutraal zijn maar één intentie en dat is:
geen oordeel hebben.

Je bent je bewust van ieders onschuld in het noodzakelijk proces, inclusief die van je zelf. 
Je bent je ervan bewust dat wij allen kinderen van het Licht Zijn.

Dat wij allen puur Liefde en puur Licht in onze Kern, in ons Hart, in ons geestelijk Zelf ...
Zijn

Je kiest ervoor alleen dít Weten vanuit pure neutraliteit, als zienswijze te houden.

Niets anders dan dit IN-zicht in jezelf is dan je belevingswereld en de voedingsbodem voor je dankbaarheid.

In alles wat voorbijkomt of IN jezelf omhoogkomt, blijf je in dankbaarheid neutraal, dankzij het Weten; Wij allen Zijn Licht en Liefde.

Meer is naar mijn gevoel niet nodig. 
In 'Een cursus in Wonderen' staat de volgende affirmatie; God is het Licht waarin ik zie. 

Laten wij met helder Licht én onderscheidend vermogen neutraal blijven.
Dit 'kleine' vriendelijke gebaar heeft verstrekkende gevolgen voor IEDEREEN.


M
et Liefde, geduld en compassie voor jezelf en je Ziel ...

Ademen wij het 
Witte Licht IN.

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne