Synchroniciteit


Synchroniciteit is een samenspel tussen de mens en het Universum. Externe gebeurtenissen zijn een rechtstreekse reactie op onze interne bewuste en onbewuste besturing. Een interne verbinding met zowel je willen, je ratio, je spontaan weten en je wensen vanuit je diepste Zelf, je Hart, je Ziel. Ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen die buiten onszelf plaats vinden, blijken een reactie op onze interne gevoelens en gedachten te zijn. Anders gezegd, de externe reacties zijn een logisch gevolg van de interne bewuste of onbewuste gemoedstoestand. Deze gemoedstoestand ontstaat door overtuigingen als gevolg van vertrouwen of angsten.
Zie: 

  • De Universele wetten**
  • De Wet van Uitstraling en Aantrekking**
  • De Wet van Oorzaak en Gevolg** 
  • De Wet van Samenwerking ***


Synchroniciteit is de reactie van het Universum. Het antwoord op hóé wij ons voelen, zowel positief als negatief. Dat wat wij voelen stralen wij uit en op deze uitstraling wordt gereageerd. De Universele energie volgt onze aandacht, waar wij ons op focussen dat neemt toe. Hebben wij vertrouwen in onszelf dan versterkt de Universele kracht dit zelfvertrouwen. Hebben wij een positieve verwachting, een waarachtige positieve kijk op onszelf en het leven, dan trekken wij steeds meer positieve gedachten en gebeurtenissen naar ons toe.

Vandaar dat de vraag: "Hoe ervaar jij je leven?" zo belangrijk is;
  • Wat doet een ervaring met jou?
  • Wat gebeurt er ín jou?
  • Hoe denk jij over jezelf en hoe voelt dit in jezelf?
  • Waar richt jij je focus op, het goede óf het onwenselijke in jezelf?
Het gaat om onze bewuste én onbewuste reacties. Onbewuste reacties die te maken hebben met, hetzij versterkende, hetzij beperkende overtuigingen*. Deze overtuigingen zijn de basis van onze patronen* Datgene waar onze aandacht op gericht is, is wat wij creëren. Deze focus op het positieve of negatieve, creëert een veld van aantrekking, je trekt naar je toe wat je bezighoudt en wat je verwacht! Daarom de uitspraak; "Wat je zaait, zul je oogsten"… De wet van Oorzaak en Gevolg

Het vraagt een waarachtige KEUZE om deze onbewuste overtuigingen bewust te maken. Daarna vraagt het een grote oplettendheid om iedere gedachte en gevoel dat getuigd van een onbewuste negatieve overtuiging en een oud patroon, te observeren en te doorvoelen. Om vervolgens, met begrip voor ons zelf, deze overtuiging te her-programmeren, steeds opnieuw….

Dat vraagt Engelen geduld met onszelf.

Echter, op zielsniveau creëren wij zo een diep vertrouwen in onszelf. Tegelijkertijd stimuleren we de kwaliteit van oprecht en neutraal observeren. Zonder de angst voor eventuele ‘vergissingen’, zodat wij onszelf blijven waarderen voor het meest belangrijke en moedige proces dat wij, als mens en ziel in dit leven aan kunnen gaan, namelijk…. Jezelf zijn en durven leven!

Ik ben mij ervan bewust dat, wanneer de mens zijn eigen verantwoordelijkheid gaat ervaren in alles wat er in haar/zijn leven gebeurt (je ontdekt daarmee je eigen creërend/scheppend vermogen) er mogelijk een schuldgevoel ontstaat, je kunt je schuldig gaan voelen vanwege de gedachten dat je zelf de creator van je eigen Onheil bent. 

Ik vraag je daarom ook, dit gevoel van schuld direct LOS te zien van wie jij werkelijk Bent. Dit schuldgevoel is je emotioneel pijnlichaam dat opspeelt. 
Waarom speelt het op? 
Omdat de pijn nog in het heugen van de ziel, en in het cel-geheugen van het lichaam aanwezig is... Zelfs wanneer er een geringe mate van emotionele pijn aanwezig is, bestaat de kans dat je emotioneel kan reageren op confronterende situaties.  

Geef het emotioneel pijnlichaam géén zeggenschap over je keuze, leef vanuit de impulsen en wensen die voortkomen vanuit je Hart en leef in je Hart.

Er is niemand die jouw specifieke zielepad kan lopen. Wees je alsjeblieft bewust hoe belangrijk voor het Universum, jouw Unieke aandeel in het grote geheel, IS. Jij bent onvervangbaar en van allergrootst belang!TOELICHTING
*Overtuigingen:
Diepgewortelde ideeën en verwachtingen gebaseerd op, vertrouwen of angst.

*Patronen:
Automatische reacties gebaseerd op diepe overtuigingen.

*Intentie:
 Je bedoeling, gebaseerd op eigen waarden, verlangen en de waarheid die daaruit voortvloeit.


**De Universele wetten:
De universele wetten werken neutraal en willekeurig, zonder aanziens des persoons. Ze werken altijd en voor iedereen gelijk. Dat moet wel, willen we leren hoe onze keuzes, voortkomend vanuit onze vrije wil, werken en wat voor effecten ze hebben.
Onze vrije wil is in zichzelf geen wetmatigheid, maar een voorwaarde waaronder de universele wetten in deze wereld kunnen worden toegepast.


**De Wet van Uitstraling en aantrekking:
Elke voorwerp, elk identiteit legt energieverbindingen met de voorwerpen en identiteiten om zich heen, en in die uitwisseling van energie is er een constante dynamiek tussen geven en ontvangen, uitstralen en aantrekken, ruimte nemen en ruimte geven. Het hele universum is te beschrijven als een enorm veld van energetische verbindingen waarbij voortdurend gelijktijdig wordt uitgestraald en aangetrokken. Alles in het Universum wordt bijeengehouden door deze krachten.


**De Wet van Oorzaak en Gevolg:
Oorzaak = Intentie op bewustzijnsniveau.
Gevolg = stoffelijk niveau (het principe van actie - reactie - actie)    
Er is geen gevolg zonder oorzaak en geen oorzaak zonder gevolg. Ze bepalen elkaar en komen alleen samen voor: een oorzaak is pas een oorzaak als er een gevolg is, en een gevolg is pas een gevolg als er een oorzaak aan vooraf is gegaan, er zijn geen oorzaak loze gevolgen en geen gevolg loze oorzaken. Dit lijkt nogal voor de hand te liggen, maar toch zijn de consequenties hiervan enorm.

***De Wet van Samenwerking:
De Wet van Samenwerking stelt dat wanneer er twee zijn die samen scheppend (creërend) handelen, zij de kracht hebben van vier die individueel werken. Wanneer er drie zijn die samenwerken, dan hebben zij de kracht van negen. Wanneer er vier zijn die samenwerken, dan hebben zij de kracht van zestien. Honderdvierenveertig die in harmonie samenwerken, kunnen de wereld veranderen.
     Wanneer een grote groep entiteiten (mensen/zielen) gelooft in bepaalde beelden en onderling overeenkomt dat deze beelden waar en standvastig zijn, dan ligt in deze overeenstemming een kracht besloten die vele malen groter is dan de energie die dezelfde groep zou hebben wanneer individueel zou worden gewerkt. Wanneer een groep entiteiten een overeenkomstig beeld nastreeft, dan heeft dit beeld sterker de neiging zich te manifesteren en zichzelf in stand te houden.

**   Bron: Boek van de Universele wetten door Willem Glaudemans 👍  
*** Bron: De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn door Paul Shockley