Logboek; De weg naar binnen in het Licht van de nieuwe Aarde...

 🔗 Welkom.

Wij lopen naar het Licht toe...

Een prachtige metafoor werd ons onlangs aangereikt door Willem Glaudemans.

De tussendeur...
De donkere en lichte kamer met een tussendeur tussen deze kamers. Wanneer je de tussendeur opendoet wat gebeurt er dan, wordt de lichte kamer donkerder of wordt de donkere kamer lichter?

Voor mij gaat de metafoor over: "Hoe wij onze Ziel kunnen zien"

De donkere kamer in onze ziel vertegenwoordigt het geloven in een 'ego-gerichtheid' in het 'angst-systeem'

Wanneer wij onze ziel zien als een wezen met een donkere kamer en een lichte kamer, en wij zetten de tussendeur van ons Hart open naar de donkere kamer dan ervaren wij direct meer Licht in onszelf. De verlichting vindt plaats in de donkere kamer van onze ziel, in onze denkgeest.

Onze ziel wordt verlicht dankzij ons Hart.

Het Hart is de drager en brenger van het Licht van De Bron.
Door de lichtvonk van Liefde in ons Hart wordt de ziel verlicht, anders gezegd belicht. 
Ons Hart is de bron van Goddelijk Licht, het Licht dat Zij ontvangt IN haar verbinding met ons hogerZelf, ons grotere Zelf.

Echter...
Het ego roept om groei in bewustzijn, in bewustwording. Het zegt ons dat wij toch zeker actief deel moeten nemen aan het proces van 'IETS' worden, wat wij nóg niet zouden zijn...
Dit is de weg van: "Naar buiten gericht Licht zoeken...."

Niets is minder waar ....
De weg van de mens en zijn ziel is de weg naar binnen in zichzelf.
De ziel, die dankzij het 
Licht-geschenk van het hogerZelf, zich herinnerd dat hij het Kind van de Bron, de Zoon van God IS.
Deze herinnering
 kan ín het moment ontstaan....

De ziel herinnert zich dat zij nog steeds goed is zoals zij 'In den beginne' geschapen is. Volmaakt in God, dankzij de verbinding mét God.

"Wij lopen naar het Licht toe..."  Betekent voor mij dat wij de weg naar binnen lopen, de weg naar ons Hart, de kamer van Licht
Het Licht van God, in ons Hart.

Jarenlang was mijn zoektocht naar binnen gericht, ik zocht de vrede en het geluk in mijzelf en moest ik voor mijn gevoel, voortdurend terugkerend naar mijn Hart, hard werken om mij deze 'Vrijheid van Zijn' eigen te maken.

Ik had de indruk dat de Vrede in mijzelf en de vrede mét mijzelf, net een stap verder lag en onbereikbaar bleef, hoe hard ik ook werkte aan en met mijzelf.

Steeds weer zocht ik contact met mijn Hart, zocht ik de voelbare eenheid met mijn Ziel. Meer en meer realiseerde ik mij dat er haperingen in het onbewuste deel van mijn Ziel, in de donkere kamer van mijn Ziel verscholen lagen. De 'pijn van zijn' Een onderstroom, een grondtoon in mijn Ziel, die het vredige gevoel en geluk voortdurend verstoorde.

Ik vroeg mijzelf af; "Waarom vindt mijn Ziel het zo moeilijk zichzelf te openen voor de vrede en het geluk waarvan ik zeker wist dat het ons ALLEN toebehoort?"
Het is ons door de Bron geschonken, en ik eis het graag weer op, en toch ... het lag nog steeds net een stap verder dan binnen mijn bereik.

Ik was streng voor mijzelf, liefdevol voor mijzelf, ik heb gehuild, gemopperd, en toch... 

Nu weet ik;

Ik kan de Liefde, het begrip, de compassie voor mijzelf pas werkelijk ontvangen wanneer mijn Ziel zichzelf volledig aan de Liefde van De Bron, de Liefde van God, heeft toe vertrouwt en zich durft over te geven. 

Wanneer onze ZIEL zichzelf oprecht en vol-ledig, zonder enige terughoudendheid, aan zijn Schepper durft toe te vertrouwen.... 
Dán pas ontstaat er een waarachtig en diepgaand gevoel van:
"VEILIG zijn IN Gods Liefde"
Dan wordt Zijn vrede werkelijkheid in ons.

Het is deze Goddelijke Liefde die de mens, de Ziel ondersteunt bij iedere gedachte en ieder gevoel van angst, afkomstig vanuit de donkere kamer, het onderbewuste deel van de Ziel. Het is deze Goddelijke Liefde die wij toelaten, ons met veel liefdevolle toewijding te ondersteunen in het genezen van de negatieve overtuigingen in de ziel.


Lieve mensen,

Durf de gevoelens van angst omhoog te laten komen.
Durf de Vergeving te ontvangen
 zodat deze angst door het LICHT wordt weggeschenen, voor eens en Al-tijd.

Wanneer wij met deze weg naar binnen AANVANGEN, wordt de weg vrijgemaakt om werkelijk een Zuster, een Broeder voor onze medemens te kunnen zijn. Tevens ook voor onze Broeders en Zusters in het Licht bij ons aanwezig....

Met Liefde, geduld en compassie voor jezelf en je Ziel ...


Ademen wij het 
Witte Licht IN.

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne