Logboek; Broederschap in het Licht van de nieuwe Aarde....


Broederschap kl🔗 Welkom.


Broederschap in het Licht van de nieuwe Aarde.

Wat is broederschap is zijn ware betekenis?

 


Wat is de gemeenschappelijke deler in ware broederschap?

Deelt men een gemeenschappelijke visie of... een gemeenschappelijke Intentie?


De Broederschap rondom de man Jezus.
Tijdens zijn leven, en zeker de laatste jaren van zijn leiderschap, had Jezus mensen om hem heen verzameld met een gemeenschappelijke intentie.
De intentie waarmee hun ziel op aarde was gekomen. 
De intentie van waaruit de ziel als mens wilde leven.

De ziel van deze mensen deelde en diende dezelfde wil namelijk: de Wil van God.

Hadden zij daarom ook een gemeenschappelijke visie en levenshouding? Nee, in de manier van leven, hun visie en aanpak hadden zij weldegelijk verschillen, een eigenheid, een eigenzinnigheid, een andere kijk op de zaken.

Het was de missie van zijn Ziel en de taak van de mens Jezus, om al deze verschillende visies, aanpak, kortom levenshoudingen, bijeen te brengen in de gemeenschappelijke Intentie die men diep in de ziel met zich meedroeg.

Dat was geen geringe taak, Jezus was daar vele levens eerder op voorbereid. Zijn ziel kristalliseerde zich uit tot een prachtig geslepen diamant, met vele, vele facetten. Zo kon hij de Christosenergie ontvangen. Deze samenwerking met Christos was nodig om de missie van zijn Geestelijk Zelf goed te kunnen volbrengen. 

Jezus was de verschillen in visie ontstegen, de kruisiging was het fysieke stuk dat zijn Eenheid met God aanschouwelijk maakte. 

Dankzij Zijn Ziel-Bewustzijn en de Liefde van Christos, verbonden met zijn Geestelijk, hogerZelf, was en is Jezus instaat de intentie van de ziel van de medemens te voelen en te ervaren. Daar sprak hij destijds en ook nu, de ziel en z'n mens op aan. Hij nodigt de mens uit naar binnen te gaan in het Hart van z'n ziel, om daar de Goddelijke Intentie van het hogere Zelf, het grotere Zelf en de verbinding met Christos weer te kunnen voelen en ervaren. De Goddelijke Intentie van Broederschap in Gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid met de Broeders op Aarde en in de Hemel, die de persoonlijke autonomie van de ziel eerbiedigen zonder de tegenstellingen van meerderwaardigheid - minderwaardigheid.  

Wat hebben wij van het Leven van Jezus en zijn werk begrepen?
Hebben wij begrepen hoe belangrijk het is onze innerlijke krachten, door de Goddelijke Intentie aangewakkerd en gedragen, met elkaar te verenigen?
Hebben wij begrepen hoe belangrijk onderlinge eerbied in gelijkwaardigheid is, om deze gezamenlijke taak te kunnen uitvoeren?

Wij hebben de werkwijze van Christos ook terug gezien in de levens van vele andere mensen zoals o.a.; Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela en vele anderen.
Deze mensen hebben getracht de verschillen in visie te overbruggen door een gezamenlijke Intentie voor ogen te houden en proberen te waarborgen. 

Ook toen waren er grote verschillen en tegenstellingen, die zijn er altijd geweest.
Deze grote zielen, Meester Zielen, waren zich ervan bewust dat de mogelijkheid tot samenLeven een gezamenlijke Intentie vraagt. Deze gezamenlijke intentie is nodig om de verschillen te overbruggen. Niet alleen tussen de verschillende groeperingen onderling, maar ook binnen de gevestigde groepen.

Dit alles begint met; De persoonlijke wil in overeenstemming brengen met de Goddelijke Wil van Eenheid IN Gelijkwaardigheid.  

Vandaag de dag, staan wij voor diepgaande veranderingen. Diepgaande veranderingen zo noodzakelijk voor Gaia, Moeder Aarde, en dus ook voor al het Leven op en in de Aarde.

Moeder Aarde vraagt ons een voorbeeld te nemen aan hen die ons hebben voorgeleefd hoe wij tot overeenstemming kunnen komen, ondanks alle verscheidenheid in persoonlijke waarheid, visie en autonomie.

Deze gezamenlijke weg van opbouw begint met het accepteren van de verschillen. En indien nodig, het verleden dat wij persoonlijk met elkaar delen, evenals het verleden dat wij als mensheid in zijn geheel met ons meedragen, te VERGEVENDe ziel vergeeft zichzelf, en vandaaruit de ander. Vergeving is dé weg naar gelijkwaardige Vrede.

Daar waar angst de mensheid heeft ondergedompeld in een duaal systeem, met tegenstellingen benadrukken en instant houden, wordt ons nu gevraagd al deze tegenstellingen en verschillen, per direct te overbruggen, te accepteren en tot één Intentie te smeden. Wij allen zijn de alchemisten van de nieuwe wereld op de nieuwe Aarde.

Lieve Licht-broeders en zusters,
Wij zijn de voortrekkers in dit proces, wij hebben een voorbeeldfunctie in deze zo belangrijke tijd. 

De Broeders en Zusters in het Licht vragen ons nu heel dringend, ons in de Goddelijke Wil te verenigen tot en gezamenlijke intentie van Goede Wil en Broederschap in eigen gemeenschap en tussen de vele verschillende groeperingen.

Wij kunnen weldegelijk tot overeenstemming komen ondanks dat je elkaar niet in alles kunt begrijpen, kunt verstaan.

Het gaat om de gezamenlijke Intentie: "Samen vrede mogelijk maken", een nieuwe vorm van Dienstbaarheid.

Vrede dankzij Goddelijke Gelijkwaardigheid is de enige weg.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne