Logboek; HOOP breekt wet... Koers houden in het Licht van de nieuwe Aarde...


🔗 Welkom.

HOOP breekt wet... 

Hoop breekt de wetten van dualiteit, van straffen en belonen.

Eeuwen en eeuwen was de mensheid instaat IN Liefde het goede van het Hart te volgen.

 

Eeuwen en eeuwen was de mens, de ziel in de mens, instaat het goede, het medemenselijke te blijven volgen, zelfs als er een duistere agenda was die het onder onze handen dacht te kunnen afbreken.
Altijd weer stonden wij op om het goede, opnieuw via andere wegen aangereikt, in onszelf en onder de mensen te behouden.
Tegen de stroom van beïnvloeding van het destructieve in, kozen wij keer op keer onophoudelijk voor Liefde, Hoop en de eenvoudige Waarheid, 'De Vrijheid van Zijn'.

Dat zullen wij ook nu doen.
Opnieuw staan wij op en zal de veerkracht van onze ziel, de Liefde van ons liefdevolle Zelf, het goede tot stand brengen. 

De ziel is eeuwig en onverwoestbaar in zijn vertrouwen in de LIEFDE.

Dit is waar alle mensen NU van doordrongen dienen te raken. Dit is waarom wij door een donker tijd heen gaan. Dit is waarom wij het Licht in deze donkere tijden in onszelf moeten zoeken. 

Daar zit de veerKracht van de ziel...  
In jezelf, in je Hart, in het Hart van je grotere Zelf, in je verbinding met de Liefde. 

Natuurlijk, wij zullen deze veerKracht moeten bundelen en organiseren om ergens te kunnen komen, maar... het begin ligt IN JEZELF.

Wijzelf laten het innerlijk vuur in onszelf oplaaien, het vuur van Liefde, Goedheid, Medemenselijkheid, en oprechtheid, rechtvaardigheid.

Wanneer wij de medemens, die de goedheid van ons Hart denkt te kunnen tegenwerken, moeten stoppen en isoleren, dan is het ónze taak deze zielen als geestelijk zieke zielen te zien. De denkgeest van deze zielen is ziek.
Het bewustzijn van de ziel, is ziek.
De ziel is vergeten dat zij Liefde IS.

Alleen wanneer wij iedere ziel een perspectief van Hoop en Genezing aanreiken, zijn wij in dienst van de Liefde aan het werk.

Vanuit ons diepste vertrouwen dat dit de Wens en de Wil van de Liefde is. 

Ontnemen wij ook maar één ziel deze HOOP, dan werken wij TEGEN de Wil van de Liefde in. 

Deze uitweg uit de 'hel' betekent geenszins dat wij hen zondermeer de vrijheid geven die wij onszelf nu teruggeven: 'De Vrijheid van Leven in Vrede met jezelf en met elkaar!' 
Nee, deze zielen blijven, zolang nodig, maatschappij-veilig-woonachtig.

Waar ik op doel is, in plaats van 'de hel van schuldig zijn' (die in de menszelf plaats vindt) instant te houden, de hoop en het vertrouwen van 'de Hemel van schuld vrij zijn', (die ook in de menszelf plaats vindt) aan te reiken.

Hoop en vertrouwen... 
De handreiking van de Bron van Liefde, die wij mogen vertolken, een stem mogen geven, een voorbeeld van mogen zijn. Een voorbeeld van de Liefdevolle vergevingsgezindheid. 

Reik hen de Hoop aan, Hoop op vergeving van zichzelf

De Hoop van vergeving, dankzij de Liefde die het Leven IS .
Het Liefde-Licht welke IN en door iedereen heen wenst te schijnen.

Dit is de ware nederigheid. 
Zonder de Liefde en het Licht, de Levensenergie van de Bron zijn wij niet instaat ware hoop en vergevingsgezindheid te schenken.

De mensheid wordt gered van de ondergang door de Bron Zelf, dit is de ware les van nederigheid, alleen met Haar Liefde zijn wij tot waarachtige goedheid instaat.

Deze nederigheid aan de Liefde, maakt ons zachtmoedig tegenover iedereen. Dit IS de 5e dimensie.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne