Logboek; De EIND-tijd van het dualistisch-systeem....


nieuw begin

🔗 Welkom.

De EIND-tijd van het dualistisch-systeem.

Lieve mensen,

 


Waarom de eind-tijd, wat betekent dit voor ons en hoezo NU?

De mens is geëvolueerd tot een nieuw niveau van BewustZijn. 
Niet alleen de Ziel is gegroeid in Bewustzijn, het Lichaam ook.
Het lichaam past zich aan naar de nieuwe mens, naar het nieuwe niveau van de Ziel.

Linker- en rechterhersenhelften zijn nu instaat met elkaar samen te werken via de wijsheid van het Hart. 

Het openen van het Hart heeft ruimte gegeven aan de Ziel met wijsheid en onderscheidingsvermogen alle elementen in evenwicht te brengen en krachtig te maken. 
Velen zielen hebben hier vele levens volop aan gewerkt, en zijn nu klaar om met aanpassingen oftewel met een nieuwe leefwijze, het Leven vorm te geven én te ervaren wat dat met haar/ hem doet. 

Dankzij deze nieuwe leefwijze die is aangepast aan de Ziel die een nieuwe fase van ontwikkeling in is gegaan, kan de Ziel nieuwe ervaren opdoen bijvoorbeeld;
  1. Welke invloed hebben jouw gedachten op je Leven, op jouw werkelijkheid. 
  2. Welke invloed heeft je energie, je gevoel op je creatie.
    Bij verwarring straalt je creatie verwarring uit. 
    - Bij zekerheid straalt je creatie zekerheid uit, ect.
  3. Hoe kun je samenleven, samenwerken, samen zorgdragen met behoudt van ieders autonomie, je 'vrijheid van Zijn' 
  4. Hoe kun je je talenten en de dagelijkse bezigheden samenbrengen, met betrokkenheid voor je eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van de gemeenschap.
  5. Hoe kun je in alle omstandigheden contact te houden met je Hart, je te laten leiden door je Geestelijk Zelf en je over te geven aan deze leiding.

De Wet van communicerende vaten....
Niet alle mensen, zielen zijn op hetzelfde level aangekomen, echter... de groep zielen die het Hart willen inzetten om het evenwicht tussen linkerhersenhelft (ratio) en de rechterhersenhelft (gevoel) te bewaren en te waarborgen, groeit gestaag. Mede dankzij de wet van communicerende vaten. Daar waar een tekort is ontstaan aan kennis, wijsheid en energie wordt via contact het tekort hersteld, mits de mens zich hiervoor openstelt!!!
Via informatie en door energie samen te brengen worden deze tekorten in evenwicht gebracht. De eenheid IN de mens en IN de SamenLeving wordt hersteld door samenwerking op alle niveaus.

Mentaal
Wijsheid, kennis en kunde waarderen, activeren en delen.
Emotioneel
Mededogen, begrip, zelfcompassie en medemenselijkheid waarderen en vergroten.
Fysiek
Energie-frequentie verhogen, waarborgen en verenigingen.
Essentieel
Eenheid in jezelf en onderlinge verbondenheid IN de Geest, versterken.

Tevens is de mens nu beter in staat het evenwicht in de polariteit tussen het 'mannelijk' element / de creërende-geven en het 'vrouwelijk' element / het ontvangende in zichzelf te bewaren, zodat eventuele verstoringen sneller hersteld zijn.

Begrijpelijk is dat wanneer wij de mensheid ondersteunen in dit proces, het van allergrootst belang is dat er geen langdurige verstoringen kunnen worden toegestaan. Verstoringen in de mens en zijn Ziel. Wanneer de mens geen constante verbinding heeft met de leverancier van de Levensenergie gaat de werking van de 'wet van communicerende vaten' niet meer op, deze stagneert en droogt op....

Eenieder die deelneemt aan dit proces en een kanaal is voor deze energie-uitwisseling zal moeten zorgen voor een vrije en constante verbinding met de Bron van leven en energie.
Zoals men wel zegt... eerst je eigen kruik vol, dan pas heb je iets te delen.

De mens is instaat vele stappen voorwaarts te maken, juist in een tijd van extreme crisismomenten. Al zijn het vele 'kleine' stapjes, de veer-kracht van de Ziel is groot. De mens in nood is veel meer bereid tot het maken van diepgaande keuzes in haar/zijn leven en bewustzijn, dan in tijden van ogenschijnlijk 'comfort'. 

Het angst-systeem past niet bij de nieuwe mens, de extreme obsessie gericht op;
- De dualiteit van goed of fout - straffen of belonen
- De in-tolerantie voor dát wat op Vertrouwen, Goedheid en Harmonie is gebaseerd,
doet de mens en zijn Ziel geen goed. Angst kent géén harmonie, géén vrede!!!

Niet alleen het DNA van de mensen verschilt en is Uniek, ook de Ziel-code is uniek. Daarover is al vaker gesproken. Dit 'uniek zijn' vraagt om een nieuwe benadering van jezelf, je Ziel-zijn, je medemens en van het Leven zelf. Leven in de 'vrijheid van Zijn, wie jij bent'.

In het angst-systeem is hier eenvoudigweg geen ruimte voor, de mens is niet meer in-control wanneer deze zijn eigen ziel-pad en nieuwe ziel-doelen volgt.

Het angst-systeem trekt de nieuwe mens uit z'n kern, het Hart werkt zich drieslagen in de rondte om deze verstoringen weer te herstellen. Dit vraagt te veel energie, ookal richt je je energie met je intentie op het juiste veld (!) De energie die zo belangrijk is voor de nieuwe vaardigheden die wij gaan herinneren, ontvangen, ontwikkelen en toepassen.

Het is eenvoudigweg niet langer de bedoeling dat wij steeds weer tegen de stroom van het oude-systeem moeten inzwemmen. Zo ontstond er een hiaat tussen de wereld van angst en de Ziel in zijn proces. De Ziel heeft geleerd dat het ego de dienaar van het Hart behoort te zijn en leeft hier steeds meer naar, dat vraagt oefening.
Het angst-systeem probeert dit leerproces zoveel mogelijk te verstoren echter... de Ziel raakt meer en meer doordrongen van de ernst en de vreugde (!) van zijn keuze en blijft trouw aan zijn keuze; "Het Hart openhouden en het Hart de leiding geven"

Het Hart leert ons, dankzij de boot van Hoop en Vertrouwen in de Liefde, te laveren tegen de stevige tegenwind in...  Langzaam maar zeker leren wij te vertrouwen op de kracht van de Liefde van ons Hart, en behendig deze kracht voor het Hoogste Goed en Welzijn van eenieder in te zetten, dwars tegen de storm in...

Zodoende ontwikkelt het Hart meer en meer een 'krachtig aanwezig zijn', en wordt deze leiding van het Hart gaandeweg steeds beter begrepen en toegepast door mens. De Ziel gaat onverstoorbaar verder, en stopt met 'energie geven aan het angst-systeem'. Hierdoor neemt dit systeem in kracht af en het collectieve energieveld van Vrede neemt toe. Degene die hun aandacht en intentie op dit veld van Vrede richten, voelen deze kracht dan ook steeds meer toenemen. 

Dankzij het Al-Licht dat in Grote getalen naar ons Universum stroomt wordt dit krachtveld van Vrede extra versterkt, hier kan niets verandering in brengen. Men kan het proces hooguit een beetje vertragen. Echter, door onze persoonlijke energie-frequentie hoog te houden, deze energie met elkaar te verenigen, kortom door je aandacht op het juiste veld te richten, kunnen wij gezamenlijk deze vertragingen opvangen en dragen. 
Dankzij o.a. een diepe ademhaling en ons openstellen voor de Kracht van 
LIEFDE in LICHT.

Lieve Lichtwerker, voel je nooit ontmoedigt wanneer je even verstoord en uit je evenwicht bent geraakt, wanneer je dankzij vergeving en waardering voor jezelf, je aandacht opnieuw richt op het juiste energieveld en je intentie voortdurend op dit veld gericht houdt, kunnen je beschermers, je geestelijk team jou zo snel mogelijk helpen om de verstoring buiten jouw energieveld te brengen en de rust in jezelf, in je buik - zonnevlecht/solar-plexus, zo nodig in je Ziel, te versterken. Zie de onschuld die je Bent en Hou vol !!!!!

Je wordt zo gewaardeerd om wie je Bent, zoals je Bent!
Er is grote dankbaarheid voor de moed en het doorzettingsvermogen waar je steeds opnieuw voor kiest.
Voel de veer-kracht van je Ziel.

Dank voor jouw keuze voor VERTROUWEN. 
Vertrouwen in jezelf, in je ziel en je hart/ geestelijk zelf, in je medemens, in het proces, in de aarde, in het leven zelf en in de broeders en zusters van de 'ongeziene' wereld in het grote witte Licht.

Het proces gaat door, wij gaan door... GOD IS, Amen.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne