Logboek, WIJ ZIJN DE BOUWERS....🔗 Welkom.

WIJ ZIJN DE BOUWERS....

Waar geven wij de kostbare Levensenergie aan?
Waar richten wij deze Scheppende kracht op?
Wat voeden wij met deze Levensenergie?

Graag begin ik met een citaat uit het boek van de foto hierboven; 
"Een lichtstraal van de Zon" zie note onderaan.

Bladzijde 86:
Behoud de stevigheid van stenen, de overvloedige groei van planten, de schoonheid van de bloemen. Behoud van het dier de levenslust, het totale openstaan voor de seconde die voorbij tikt en het vermogen om lief te hebben vanuit intuïtieve kennis van het Al. En laat dan de Mens in je opstaan, deze bijzondere levensvorm die de mogelijkheid heeft om geen speelbal meer te zijn van zijn zwakheden én zijn grootsheid, maar die beide kan integreren. 
Bewust en wilskrachtig kan hij de stap verder zetten en het meer dan menselijke in zichzelf laten openbloeien: de engelachtige zon.

Vandaar de belangrijke vraag; "Waar bouwen wij aan mee?"

Wat voeden wij, met het door ons ontvangen Levenselixer?
Geven wij deze kostbare Levensenergie aan de positieve frequenties van Liefde, de opwaartse opbouwende frequenties, het collectieve veld van Vrede?
Of... geven wij deze kostbare Levensenergie aan de negatieve, neerwaartse, afbrekende, disharmonische en verstorende frequenties, het collectieve veld van angst?

Het moeilijke is dat door emotionele verstoringen IN of Buiten ons...
Wij on-bewust op negatieve frequenties kunnen intunen, ZONDER dat wij dit zelf doorhebben. 
Het emotioneel pijnlichaam of het ego zo je wilt, is ertussen gesprongen, zonder dat wij dit doorhadden.

Lieve mensen...

Juist dan hebben wij elkaar nodig,
Niet om elkaar af te kraken, maar...
Om elkaar op het juiste pad te houden !!!

In ons spreken, in onze uitstraling kan de goede verstaander de  frequentieverschillen horen, voelen, zien....

Wanneer wij goede verstaanders om ons heen mogen hebben is dit een groot geschenk, zeker wanneer deze wijze broeders/zusters de boodschap van oplettendheid in vrede kunnen meedelen. 

Met bijvoorbeeld de vraag; "Is dit werkelijk je Hart die spreekt? Voel jijzelf ook dat er een stukje angst, weerstand, verdriet of twijfel onder zit?
Zonder een oordeel alleen maar het eigen gevoel verwoordend. 
Zonder de ander ook maar enig moment af te wijzen. Want wij weten dat wij allemaal, hier nog mee te maken hebben of mee te maken hebben gehad.

Soms ben je als mens zo vol van je eigen gevoelde waarheid dat er geen ruimte meer is om rustig in jezelf te reflexteren op dát wat je voelt en waarneemt in jezelf.

Of... dat de rust, de tijd ontbreekt om deze waarheid nog eens goed te doorvoelen.

Of... de mogelijkheid ontbreekt om samen met hen die jou liefhebben een rustig en open gesprek te kunnen voeren, rustig van gedachten te kunnen wisselen, neutraal zonder enig oordeel en met een open einde... 

Waarom een open einde?
Wanneer een ziel met veel innerlijke kracht vol vuur over haar-zijn eigen waarheid spreekt kan dit heel overtuigend overkomen. Dit mag, en is goed zolang iedereen maar beseft dat het om één enkele waarheid of de gezamenlijke waarheid van één bepaalde groep gaat.

Des te meer innerlijke kracht de ziel heeft verworven, des te meer de verantwoordelijkheid van de ziel toeneemt.

Dit is voor mij persoonlijk hét voorbeeld dat personen als Jezus, Boeddha, Mahatma Gandhi en vele, vele anderen ons voor hebben geleefd. Dit verantwoordelijkheidsbesef is zichtbaar en voelbaar geweest in het streven van deze zielen en nog ...

Ook voor hen was dat een weg van vallen - opstaan - en weer verder gaan...
Juist dit is de genade van de Schepper, wij zijn opweg naar meesterschap door te durven leven naar ons Hart.

Dit is géén: volmaakt moeten zijn of perfect kunnen zijn. 
Wel, een zuivere Intentie voor het Hoogste Goed en Welzijn van Iedereen, krachtig vasthoudend in je Hart !

Met het besef dat wij een schakel in het grote geheel zijn, 
dat onze waarheid, al deel je hem misschien met velen, onze waarheid blijft, in de handen van de Grote Waarheid van de Schepper. Een waarheid in beweging !

Dit besef is voor mij de ware nederigheid en de eenvoudige vrede van het Hart.


De Nieuwe wereld....

Dankzij de Wil van de Vader-Moeder God, de Bron van Liefde, zijn wij opweg en creëren wij met Zijn-Haar Levensenergie de nieuwe wereld.
Scheppingen, creaties die vanuit de Liefde van de Bron zijn ontstaan.
Wij staan in het Licht en gebruiken dit Licht van Liefde voor liefdevolle creaties.

Zijn onze creaties perfect?
Wij doen ons best en God doet de rest ...

GOD DANK !

Ons wordt gevraagd de keuze voor deze nieuwe wereld NU te maken .

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne 


Note:
Titel: "Een lichtstraal van de Zon"
Auteurs: Anne en Daniel Meurois - Givaudan

Uitgeverij Ankh-Hermes bv 
ISBN: 90-202-8109-7