Logboek; De kostbare Levensenergie, Komische LevensKracht...🔗 Welkom.

De kostbare Levensenergie, Kosmische Levenskracht...

 


Er is maar één kracht, dit is de kracht van de Liefde. 

Liefde is de enige Kracht in de Schepping.

De Liefde van de Bron is de enige kracht die er is, wij ontvangen deze kosmische Levensenergie van onze Schepper.

Hoe belangrijk is deze levensenergie in ons Leven?
Zijn wij ons bewust van het belang verbonden te zijn met deze energie?

Polariteit, het scheppende principe creëert en speelt met deze energie.

Is deze Levensenergie het middelpunt in je Leven?
Geïntegreerd met het mentaal, gevoel, fysiek, essentie/ziel en IK/mens niveau? 

Mentaal;
Hoe belangrijk is onze keuze voortdurend verbonden te zijn met deze Levensenergie?
Kiezen wij ervoor om voortdurend verbonden te zijn met deze Leven schenkende energie, en ons heel bewust te laten voeden

Gevoel;
Hoe belangrijk is onze overgave aan deze energie?
Is overgave dé 
sleutel tot een constante verbinding met de Levenskracht?

Fysiek;
Hoe belangrijk is het bewust inademen van deze Levensenergie?
Is
bewust ademhalen dé sleutel tot constante voeding?

Essentie:
Hoe belangrijk is het dat wij ons éénvoelen met deze Levensenergie? 
Is de
Eenheid met de Schepper, ook een belangrijke sleutel tot het voortdurend verbonden zijn en gevoed worden?

Ik denk van wel.... 

Dan ontstaat de vraag;
Waar geven wij deze kostbare energie aan? Waar richten wij deze scheppende kracht op? Wat voeden wij met deze levensenergie?

Wat voeden wij, met het door ons ontvangen Levenselixer?
Geven wij deze kostbare Levensenergie aan de positieve frequenties van Liefde, de opwaartse opbouwende frequenties van het collectieve veld van Vrede?
Of... geven wij deze kostbare Levensenergie aan de negatieve, neerwaartse, afbrekende, disharmonische en verstorende frequenties, het collectieve veld van angst?

Een belangrijke vraag; "Waar bouwen wij aan mee?"


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne