Logboek, Broederschap helpt Koers houden.....

🔗 Welkom.


Broederschap in LICHT verbonden.

Laten wij de Wet van Samenwerking onderzoeken...

** De Wet van Samenwerking stelt dat wanneer er twee mensen zijn die samen scheppend handelen, zij de kracht hebben van vier mensen die individueel werken. Wanneer er drie zijn die samenwerken, dan hebben zij de kracht van negen. Wanneer er vier zijn die samenwerken, dan hebben zij de kracht van zestien. Honderdvierenveertig die in harmonie samenwerken, kunnen de wereld veranderen.

Wanneer een grote groep zielen gelooft in bepaalde beelden en onderling overeenkomen dat deze beelden waar en standvastig zijn, dan ligt in deze overeenstemming een kracht besloten die vele malen groter is dan de energie die dezelfde groep zou hebben wanneer individueel zou worden gewerkt. Wanneer een groep zielen een overeenkomstig beeld nastreeft, dan heeft dit beeld sterker de neiging zich te manifesteren en zichzelf in stand te houden.

De Universele Wetten hebben op iedere van ons invloed, ongeacht op welke dimensie je opdat moment bent afgesteld, of wij nu geijkt staan op de derde, vierde of vijfde dimensie, zij hebben invloed op ons. 

Voor mij betekent dit het volgende:
Wanneer je 8 ego-gerichte mensen bijeenbrengt of 8 Hart-gerichte mensen, de Wet van Samenwerking gaat inwerking wanneer de mensen oprecht bereid zijn samen te werken.

Het is onze afstemming op de specifiek gekozen dimensie welke het verschil maakt in de resultaten. 

Wanneer 8 ego-gerichte mensen vanuit angst, bijvoorbeeld een op macht gebaseerde samenwerking tot stand brengen, ontstaat er de kracht van 8
(8 x 1 = 8)
Wij weten dat zowel onderwerping als overheersing beide uit angst ontstaan (!)

In de derde dimensie, het collectieve veld van angst, wordt een nog grotere kracht van Angst gecreëerd.


MAAR..... Nu het goede nieuws 

Wanneer 8 Hart-gerichte mensen met Hart en Ziel (hogerZelf) kiezen voor samenwerken ten goede van het Hoogste Doel en welZijn van Iedereen, zal deze kracht verdubbeld worden door de dimensie van Liefde, Vrede en Broederschap, de vijfde dimensie.
Dit betekent voor mij een frequentie van 8 x 8 = 64 

Wanneer deze samenwerking op zuivere intenties gebaseerd is, heeft een groep van 8 mensen een enorme invloed op de energiefrequentie van de hele groep en iedereen in de wereld om hen heen (!)

Zodoende ben ik er zeker van dat de liefde van diepgevoelde afstemming op, medemenselijkheid, mededogen, compassie, altruïsme, kortom diepgevoelde Broederschap in Liefde.... vele verstoringen in het energieveld van de (mede)mens zal kunnen herstellen, hervormen, transformeren, noem het regenereren. Een uiteindelijk fysieke herstel, sluit ik geenzins uit.

Zo zullen wij in Broederschap leren herstellen wat door ONwetendheid is verstoord geraakt en in verwarring verkeerd en daar behoeft de mens geen expert, jarenlange ervaringsdeskundige in te zijn, jouw Hart in verbinding met het Universum, doet het werk. 

Een liefdevolle verbinding en samenwerking in het collectieve veld van Broederschap in Vertrouwen en Vrede, zal het Liefdevolle Licht ontvangen en delen. (Zonder de eisen en voorwaarde van het ego) 

Het delen en vermenigvuldigen van het LICHT, het creëren van dit Liefde-energieveld is ons toevertrouwd in deze Nieuwe tijd. 


Laten wij allen onze Harten openstellen voor de Universele Liefde & het Licht en daarmee, gezamenlijk het veld voeden van *Broederschap, verbonden in het LICHT*


Er woont Licht, Liefde, Vreugde, Vrede en Kracht in jou en mij.

Ik Ben
Liefs, Lyonne


** Bron; De Universele Wetten van Komisch Bewustzijn. Paul Shockley