Logboek, Inspiratie helpt Koers houden.....

🔗 Welkom.

 

De vierde dimensie

Een persoonlijke blik op de vierde dimensie. 

Hier werken Mens en Ziel steeds meer samen. De mens heeft haar/zijn bezieling geaccepteerd als waarheid en verbind zich met de ziel.
De mens leert, mijn ziel is een prachtig instrument voor mijn HogerZelf, zij die mij onvoorwaardelijk lief heeft !!!

In de vierde dimensie maakt de ziel zich los van het 'collectieve veld van angst'
De ziel stijgt uit boven zijn eigen angsten. De ziel maakt zich stap voor stap los van zijn eigen angst-patronen en krijgt zicht op de overtuigingen die hieraan ten grondslag lagen. 

De vierde dimensie brengt ons helderheid omdat wij loskomen van de angsten die ons regeerden en ons gevangen hielden in een vernauwde denkwijze en verkrampte waarnemingen. Hier kiezen wij voor vergeven, onschuld en vertrouwen in Liefde.

De eerste voorzichtige stapjes in de vierde dimensie zijn vaak nog wankel en aftastend. 
We voelen ons kwetsbaar en beïnvloedbaar want we zijn nog zo zoekende. Zoekende naar onze eigen waarheid en de Liefde die diep in ons Hart verscholen, op ons ligt te wachten. 

Naarmate wij meer gaan herkennen en erkennen wie wij zijn en wát voor onszelf belangrijk is, door ons naar binnen te keren in het zoeken naar antwoorden en het vragen om leiding, groeit onze kracht om, op ontspannen wijze stevig te gaan staan voor de Liefde die wij ten diepste Zijn.

Dán ontstaat er ruimte voor heldere inzichten. Wanneer wij ons afstemmen en concentreren op het gevoel van ons Hart, ontvangen wij steeds meer de inspiratie, inzichten en de liefdevolle bemoedigingen van ons HogerZelf. 

Wij krijgen meer helderheid over onszelf, onze kwaliteiten, onze Deugden en Liefdevolle eigenschappen Deze deugden zijn onze leerMiddelen, met een hoofdletter M, omdat zij ons leren het Midden te bewaren in:

     Bestaansrecht       
  Bestaanswaardigheid    ⇔  Bestaansplicht
  Teveel ik-gericht       
          Middenweg             ⇔  Teveel wij-gericht 
      
zelf-gericht                     zorgdragen                     opofferen
      ego-angst              
⇔      Hart-vertrouwen         ⇔      ego-angst


De Middenweg, het steeds terugkerend thema in het Leven van de mens.
De ziel leert de middenweg te bewandelen.

In dit eerste stadium in de vierde dimensie, wordt de ziel uitgenodigd het ego en zijn oordelend vermogen te gaan doorzien.

Dankzij 'het mens zijn op aarde' heeft de ziel de mogelijkheid om te leren een keuze te maken; "Luisteren naar het ego, het emotioneel pijnlichaam óf naar het Hart, het hogerZelf?"
Deze 
keuze is het leerproces....

Waar het ego zich bedient van, door angst ingegeven;

 • Mentaal       -  oordelen
 • Emotioneel  -  beoordelen
 • Fysiek          -  veroordelen
 • Essentie       -  vooroordelen

Geeft het Hart in vertrouwen;

 • Mentaal        -  inzicht
 • Emotioneel   - doorzicht
 • Fysiek           - overzicht
 • Essentie        - voorzicht

Uiteindelijk, met het vervolgen van onze weg in de vierde dimensie, vraagt de mens zichzelf af, bij alles wat zij doet;
"Maak ik deze keuze, vanuit ego-angst ingegeven of vanuit Hart-vertrouwen ingegeven?"
Dankzij de verbinding met ons Hart en hogerZelf, leren wij dit
 onderscheidt te maken.


Tevens leert de ziel diverse processen, die een belangrijk onderdeel zijn van haar leerdoelen, in goede banen te leiden, maar nú geleid door het hogerZelf.

 • Het proces van Autonomie opbouwen.
 • Het proces van Persoonlijk bewustzijn opbouwen
 • Het proces van Gezamenlijk bewustzijn opbouwen 


*Creaties vanuit haar pure Ziel-Zelf, in vol-ledige ontspanning*


De vierde dimensie....
Wij delen onze Liefde en Inzichten, en creëren Samen een nieuwe 'Waarheid' die ons Vrede brengt,
dit ons gezamenlijk doel.


Er woont licht, liefde, vreugde, vrede en kracht in mij.
Ik Ben.

Liefs, Lyonne