Logboek, Inspiratie helpt Koers houden.

🔗 Welkom.


Dimensie, een 'Staat van Zijn'

Dit is een persoonlijke kijk op dimensies, door middel van een korte uitleg, waar ik later verder op in zal gaan.....

De DERDE dimensie

Hier zijn voor mij camoufleren en accentueren de sleutelwoorden.

We camoufleren onze emotionele pijn en 'tekortkomingen' en accentueren onze goede eigenschappen, dit alles omdat angst, schuld/schaamte/spijt ons gevangen houdt.

In deze dimensie overheerst angst, emotionele pijn ons denken en ons gedrag.
Hier beïnvloeden bewuste en onbewuste overtuigingen ons gedrag en het aardse duale 'spel' waar we ons mee verbinden....

Het 'spel' werkt men met straffen en belonen behorend bij oordelen, beoordelen, veroordelen en voordelen. Hier geloofd men in schaarste en moet vertrouwen verdient worden door je waarde te bewijzen, daarna ontvangt men respect. Door straffen en belonen wordt gelijk hebben een belangrijk thema. 

Hier brengt onwetendheid angst, wantrouwen, verwijten, verwarring ect., met nog méér angst tot gevolg.

De mens is, door angst gevangen, moeilijk instaat te ontspannen.

Deze dimensie zou je ook de ongelukkige droom van het Ego kunnen noemen.De VIERDE dimensie 

Hier zijn voor mij accepteren en transformeren de sleutelwoorden.

In deze dimensie accepteren wij de onze emotionele pijn en dat wat wij denken te zijn, onze positieve en negatieve eigenschappen. Wij maken onbewuste overtuigingen zichtbaar en laten hen los.

Daarna transformeren (her-scheppen) wij dat wat wij niet langer als waardevol en zinvol ervaren, zowel in onszelf als buiten onszelf. Transformeren, gebaseerd op vertrouwen maakt het mogelijk te stoppen met oordelen.

Hier verbinden wij ons met alle facetten van onze Ziel waardoor autonomie ontstaat.
Wij accepteren onze persoonlijke verantwoordelijkheid voor;

  • Holistisch WelZijn (mentaal, emotioneel. fysiek, essentie)
  • Eigenwaarde
  • Zelfvertrouwen
  • Verbinding met je HogerZelf

Er ontstaat helderheid door middel van inzicht, doorzicht, overzicht en voorzicht.
Helderheid en inzicht in jezelf en in dat wat buiten jezelf gebeurt en ervaren wordt. 

Deze helderheid is direct ook de grootste uitdagingHoe gaan wij met deze heldere inzichten om?

Zijn wij instaat verbonden te blijven met de wereld om ons heen zonder ons te verliezen in het ego-spel?

Zijn wij instaat te
vergeven wat wij helder hebben waargenomen of schieten wij terug in het 
oordelen en veroordelen van de derde dimensie? 

Her-scheppen betekend o.a. dat wij ont-schuldigen wat eerst als schuldig werd gezien. Het  ego doet een stapt opzij, en accepteert een dienende rol.

De mens kan zich nu ontspannen.

Deze dimensie zou je de gelukkige droom van het ego kunnen noemen. Vergeving maakt ont-schuldigen mogelijk en bevrijd het ongelukkige ego van angsten die vertrouwen en overgave in de weg staan. Zo ontstaat er een dienend IK-begrip.De VIJFDE dimensie

Hier zijn voor mij neutraliteit en gelijkwaardigheid de sleutelwoorden.

Stap voor stap verbinden wij ons hier met de vele facetten van ons HogerZelf. 

Neutraliteit en gelijkwaardigheid zijn een interne aangelegenheid en zijn gebaseerd op vertrouwen en ont-schuldigen.

Wij zien de ware onschuld van alles en iedereen, waardoor we stilte, vrede, vreugde, overgave ect. ervaren. 

De Ziel kan zich nu ontspannen en overgeven aan de Hogere leiding.

Neutraliteit en gelijkwaardigheid zijn de verbindende schakels tussen alles wat leeft.
Zo wordt de verbinding met alles wat ogenschijnlijk buiten ons bestaat gewaarborgd.

Dit zou je de werkelijkheid van de Bron kunnen noemen. 

Eenheid in Liefde is de enige werkelijkheid die voor de Bron bestaat. 


Er woont licht, liefde, vreugde, vrede en kracht in mij.
Ik Ben.

Liefs, Lyonne