LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom.

Vandaag, na een gesprek met een dierbare vriend, ben ik gaan invoelen, waarom zou je als mens toch zo nadrukkelijk kunnen zijn in: aanwezig zijn, in praten, schrijven en noem maar op.

Wij hebben hierover gesproken en concludeerde, er zijn meerdere redenen mogelijk. 
Eén van de redenen zou kunnen zijn, jezelf en/of de ander willen overtuigen van je eigen "gelijkjes"... 
Een andere reden zou kunnen zijn, jezelf en/of de ander willen overtuigen van je eigen "liever nietjes"... 

Jezelf sterker willen maken in standvastig gaan staan voor je eigen 'gevoelde' waarheid, of het verhelderen/ verduidelijken wat er in jouw Hart voelbaar is en ervaren wordt, kan zó belangrijk voor je zijn, dat er meer nadrukkelijkheid ontstaat.

Nadrukkelijk aanwezig zijn betekent niet direct dat iemand de aandacht wenst op te eisen, het kan ook betekenen dat iemand het 'terrein' aftast omdat er geen verbinding tot stand komt, of er is juist een zeer sterke verbinding, waardoor het spannend is om hier in mee te gaan.

Hoe bijzonder toch, wat hebben wij mensen deze verbondenheid nodig, om een onderlinge gelijkwaardigheid te kunnen en durven voelen. 

Jezelf gelijkwaardig voelen is een eigen aangelegenheid dacht ik altijd! Voor mijn gevoel van gelijkwaardigheid is iemand anders nooit verantwoordelijk. Dat klopt naar mijn idee nog steeds, en toch....
Wat voel ik een behoefte aan die diepe verbondenheid. Maar waarom? .... 

Zou het de behoefte om Liefde te geven, te delen en te ontvangen zijn? 

Wat ik voel is het volgende, wees vooral verbonden met jezelf en je Zelf, daarna zal je in staat zijn op natuurlijke wijze verbonden te zijn met de ander(en). 


Ik Ben Licht*
Ik Ben Liefde
Ik Ben Kracht
Ik Ben ....

Liefs, Lyonne