Posts

Logboek; Frequenties van Liefde, Genezing en Balans ...

Afbeelding
  🔗  Welkom. Frequenties van Liefde, Genezing en Balans... Welkom lieve mensen, Liefdevolle frequenties en positieve intenties ondersteunen elkaar.  Positieve intenties, gedachten en gevoelens vernieuwen ons Ziel-geheugen, het onbewuste deel van de Ziel wordt geschoond.  Positieve gedachten, intenties  kunnen extra worden ondersteund door middel van Liefdevolle frequenties.  Frequenties die wij kunnen horen en voelen op en in het lichaam:   b.v. met stemvorken, klankstaven of klankschalen. Zingen : b.v. mantra's of b.v. de Solfeggio tonen, chanten. Goddelijk/ Universele Licht-energie die wij kunnen inademen,   de Bron-ademhaling. Frequenties van de kleuren die liefde, rust en vredigheid creëren. Frequenties van het daglicht, zonlicht  op de huid, op het hoofd en in de ogen. Frequenties van de Ultra spectrum daglicht lampen , voor in huis. In de natuur verblijven, geluiden van de natuur tot ons nemen maar ook    beelden van de natuur op het computerscherm, schilderijen, tekeni

Logboek; Je HART, de toegangspoort naar VERGEVING ...

Afbeelding
  Voor het boek zie note. 🔗  Welkom. Je Hart, de toegangspoort naar vergeving. Vergeving, het geschenk van je hogerZelf, je geestelijk Zelf. Vergeving, ontvangen in de Ziel. Waar de 'ziekte' schuld nog de kop op steekt is vergeving, geschonken door ons geestelijk Zelf, het 'medicijn' waarmee wij deze ziekte kunnen genezen. Het dualistisch angst-systeem werd de gevangenis van de Ziel.  Een zelfgekozen gevangenis, wel te verstaan.  De ziel is gaan geloven dat hij/zij afgescheiden was van de eeuwige intelligentie, de Bron van Liefde.  De ziel is gaan geloven in de noodzaak van een dualistisch angst-systeem op aarde, waar angst, schuld en jaloezie werden gezaaid...  Welnu, de krachten van dit 'zaaigoed' moeten de aarde verlaten echter... de angst, het schuld-denken én de jaloezie zijn niet zomaar uit de ziel en de mens verdwenen. Hier zal de ziel en de mens aan moeten werken, eenieder zal hiertoe bereid moeten zijn. Dit vraagt veel, héél véél vergevingsgezindheid.

Logboek; Het DIERENRIJK, onze BROEDERS, in het Licht van de nieuwe Aarde....

Afbeelding
🔗  Welkom. Lieve mensen,   Vandaag wordt mij gevraagd aandacht te schenken aan onze broeders van het dierenrijk. Foto: Hierboven zie je de foto van een gedicht (blz. 20) uit het boek van Hans Bouma en Reint de Jonge, zie note onderaan. Ik citeer het gedicht: GELOOF HET Alles wordt anders, alles wordt nieuw, hemel wordt aarde, aarde wordt hemel, alles bloeit open, komt tot z'n recht. Geen honger meer, geen oorlog, geen verdriet meer, geen verderf. Geloof het, zoals  de vogels het geloven, verwacht het, zoals de bomen het verwachten. Lieve mensen,  Bij vele lichtwerkers is deze boodschap tot diep in de ziel geïntegreerd en wordt in het Hart levend gehouden. Toch is dit een boodschap, zoals ik het voel, die ons gevraagd wordt uit te dragen naar de wereld die midden in de omkering, de ascentie zit of de keuze voor deze omkering nog moeten maken. Vergeving... Ruim 15 jaar geleden las ik een artikel van een vrouw die wij een 'tolk' van het dierenrijk zouden kunnen noemen. Zij sc

Logboek; De GEVOLGEN van het dualistisch-systeem voor het KIND (in ons) ...

Afbeelding
  🔗  Welkom. De gevolgen van het dualistisch-systeem voor het Kind (in ons) ... Dankzij het dualistisch-systeem leert het kind wat andere mensen  goed of slecht vinden. Het kind moet zich aanpassen. Tegelijkertijd leert het ook dat zij/hij los staat van 'de ander'.  Je IK vormgeven betekent vanaf dat moment: ieder voor zich, maar wel aanpassen! Heel jammer.... Het zou andersom mogen zijn, "Samenleven met behoud van uniciteit"   Waarom andersom? Het natuurlijk gezag over zichzelf en de uniciteit bewaren, en tegelijkertijd deelnemen aan het gezamenlijk-proces in de samenleving, is niet vanzelfsprekend in het dualistisch-systeem. Al op jonge leeftijd komt hier het levenspad van de ziel in de knel te zitten, het kind komt in de knel te zitten . Er ontstaat een hiaat tussen de Ziel en zijn zielenpad en de wereld van het dualistisch-systeem. Het kind wordt  angstig , want het moet voldoen aan de verwachtingen van anderen buiten zichzelf, in plaats van zichzelf te mogen

Logboek, WIJ ZIJN DE BOUWERS....

Afbeelding
🔗  Welkom. WIJ ZIJN DE BOUWERS.... Waar geven wij de kostbare Levensenergie aan? Waar richten wij deze Scheppende kracht op? Wat voeden wij met deze Levensenergie? Graag begin ik met een citaat uit het boek van de foto hierboven;  "Een lichtstraal van de Zon" zie note onderaan. Bladzijde 86: Behoud de stevigheid van stenen, de overvloedige groei van planten, de schoonheid van de bloemen. Behoud van het dier de levenslust, het totale openstaan voor de seconde die voorbij tikt en het vermogen om lief te hebben vanuit intuïtieve kennis van het Al. En laat dan de Mens in je opstaan, deze bijzondere levensvorm die de mogelijkheid heeft om geen speelbal meer te zijn van zijn zwakheden én zijn grootsheid, maar die beide kan integreren.  Bewust en wilskrachtig kan hij de stap verder zetten en het meer dan menselijke in zichzelf laten openbloeien: de engelachtige zon. Vandaar de belangrijke vraag;  "Waar bouwen wij aan mee?" Wat voeden wij, met het door ons ontvangen Levens

Logboek; De kostbare Levensenergie, Komische LevensKracht...

Afbeelding
🔗  Welkom. De kostbare Levensenergie, Kosmische Levenskracht...   Er is maar één kracht, dit is de kracht van de Liefde.  Liefde is de enige Kracht in de Schepping. De Liefde van de Bron is de enige kracht die er is, wij ontvangen deze kosmische Levensenergie van onze Schepper. Hoe belangrijk is deze levensenergie in ons Leven? Zijn wij ons bewust van het belang verbonden te zijn met deze energie? Polariteit , het scheppende principe creëert en speelt met deze energie. Is deze Levensenergie het middelpunt   in je Leven? Geïntegreerd met het mentaal, gevoel, fysiek, essentie/ziel en IK/mens niveau?  Mentaal; Hoe belangrijk is onze keuze voortdurend verbonden te zijn met deze Levensenergie? Kiezen wij ervoor om  voortdurend verbonden  te zijn met deze Leven schenkende energie, en ons heel bewust te laten voeden ?  Gevoel ; Hoe belangrijk is onze  overgave   aan deze energie? Is overgave dé  sleutel tot een   constante verbinding met de Levenskracht? Fysi ek; Hoe belangrijk is h

Logboek; De EIND-tijd van het dualistisch-systeem....

Afbeelding
🔗  Welkom. De EIND-tijd van het dualistisch-systeem. Lieve mensen,   Waarom de eind-tijd, wat betekent dit voor ons en hoezo NU? De mens is geëvolueerd tot een nieuw niveau van BewustZijn.  Niet alleen de Ziel is gegroeid in Bewustzijn, het Lichaam ook. Het lichaam past zich aan naar de nieuwe mens, naar het nieuwe niveau van de Ziel. Linker- en rechterhersenhelften zijn nu instaat met elkaar samen te werken via de wijsheid van het Hart.  Het openen van het Hart heeft ruimte gegeven aan de Ziel met wijsheid en onderscheidingsvermogen alle elementen in evenwicht te brengen en krachtig te maken.  Velen zielen hebben hier vele levens volop aan gewerkt, en zijn nu klaar om met aanpassingen oftewel met een nieuwe leefwijze, het Leven vorm te geven én te ervaren wat dat met haar/ hem doet.  Dankzij deze nieuwe leefwijze  die is aangepast aan de Ziel die een nieuwe fase van ontwikkeling in is gegaan, kan de Ziel nieuwe ervaren opdoen bijvoorbeeld ; Welke invloed hebben jouw gedachten op je L