Logboek; Tegenwerking ?... Koers houden in het Licht van de nieuwe Aarde.🔗 Welkom.

🌈 Tegenwerking ?.... in het Licht van de nieuwe Aarde.

 


Lieve mensen,

Wat hebben wij onszelf regelmatig af gevraagd, waarom heb ik het gevoel dat ik voortdurend tegen de stroom in moet zwemmen...? 
Misschien heb je je afgevraagd; "Wat zijn mijn overtuigingen, conditioneringen, waardoor mij dit steeds 'overkomt'? Wat zijn mijn verwachtingen van het leven en dus mijn projecties in deze situaties?

Wat een bevrijding kan het dan zijn wanneer je beseft dat het ook andere redenen kunnen zijn. Dat je inziet dat; 
  • Jij nooit de mindere of de meerdere bent alleen, mogelijk wel heel interessant voor de ander, om 'Wie jij Bent'.
  • Dat je wordt uitgedaagd, eigenlijk 'ingehuurd' voor een leerproces welke de ander met jou wenst aan te gaan...
  • Dat jij veilig genoeg bent om mee te kunnen delen, te kunnen stoeien, te sparren.
  • Dat ogenschijnlijke tegenwerking mogelijk met jouw krachtige uitstraling te maken heeft.
En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. 

Alleen....
In het Licht van de nieuwe Aarde leren wij niet alleen anders te kijken naar het proces dat plaats vindt in onszelf en in de wereld... wij leren ook anders om te gaan met ons onderscheidend vermogen.

Zo leren wij dat de veronderstelde tegenwerking bijvoorbeeld; 'Een roep om Liefde' kan zijn.

Waarom?  
Omdat de ziel die zijn eigen potentieel kent en zijn eigen plek in de kringloop aanvaard als een Goddelijk geschenk, een ziel is die zijn eigen wonderen durft te ontvangen, die voor haar/hem klaarliggen...
Deze zielen hebben geen behoefte meer aan tegenwerken, deze zielen hebben behoefte aan samenwerken, vanuit de aanvaarding van zichzelf en eigen proces, vanuit het uniek mogen zijn, 'De vrijheid van Zijn'.

Deze zielen leren de onschuld in het proces van zichzelf en de ander te zien. Een gevoel van tegengewerkt worden, ligt in de menszelf verscholen. Ook al heeft de mens soms geen besef meer van dat wat er IN zichzelf afspeelt... de ziel leert zijn eigen binnenwereld in de buitenwereld herkennen en erkennen.

Dit gaan wij met elkaar in de nieuwe wereld helen, genezen, door onszelf Ên indien gewenst (!) elkaar, een liefdevolle spiegel voor te houden, met heel veel Liefde, begrip en HUMOR !

Misschien zullen sommigen denken; "Mag het ook wat steviger?" 
Wellicht heeft niet iedereen behoefte aan zo'n nadrukkelijk liefdevolle benadering.

Natuurlijk, ook hierin zullen gelijkgestemde zielen elkaar vinden. Niet iedereen loopt voor dezelfde aanpak en benadering warm.

Alleen... zie dit nooit als tegenwerking !!!!
Maar zie het eerder als een natuurlijk onderscheid tussen de verschillende processen waarmee en waarin zielen aan het werk zijn.

Zo kunnen wij inzien, begrijpen dat de vermeende tegenwerking enkel de uiterlijke vorm van een inwendig proces is, die iemand op dat moment doormaakt.

Soms kun je met mensen en hun persoonlijk proces even niet overweg, je bent te veel in je eigen proces bezig... Wanneer je door dit proces heen bent of de ander er doorheen is, kun je wellicht de draad weer oppakken, wanneer dit het ziele-pad van eenieder dient ! 

Anders gezegd....
Alles verloopt op een natuurlijke manier, wanneer eenieder trouw blijft aan haar/zijn innerlijk proces.

Voor het Hoogste Goed en Welzijn van iedereen... is het goed aan dit gevoel van binnen trouw te blijven. 

Dan is er geen tegenwerking... alleen maar koers varen op je eigen interne kompas. De kaptein zijn op je eigen levensschip đŸŒˆ


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.

Wij ademen het Licht in...


Ik Ben 

In liefde, Lyonne .