Logboek; De DIALOOG, een natuurlijk proces volgen... in het Licht van de nieuwe Aarde.🔗 Welkom.

De DIALOOG, een natuurlijk proces volgen... 

 


Lieve mensen,

Laten wij opnieuw inzoomen op het beeld van de nieuwe wereld, welke wij voor ogen hebben. De nieuwe wereld in het Licht van de nieuwe Aarde gezien. Wat wensen wij in deze nieuwe wereld te gaan creëren, te scheppen? Wat verwachten wij in de nieuwe wereld, wereldwerkelijk te maken?

Ten eerste, persoonlijk vertrouw ik op het scheppend proces van binnenuit, bij ieder van ons.
Het mag een scheppend proces zijn waar wij met Hart en ziel bij betrokken zijn. Vanuit datgene wat ten diepste in ons leeft. Zo draagt eenieder bij aan het scheppend proces van en voor de groep, de samenleving, de maatschap-wij.

Hoe zorgen wij ervoor dat datgene wat ieder van ons wenst, werkelijkheid zou kunnen worden? Hoe zorgen wij dat persoonlijke wensen tot één overkoepelende wens van de groep kunnen worden? Hoe creëren wij de basis, voor een eenduidig doel, namelijk "vrede in ieder van ons en vrede met elkaar".

Van harte hoop ik dat de dialoog in deze nieuwe wereld de plaats in zal nemen van het debat en van de discussies.

Maar wat is een dialoog? Wat moeten wij ons daar nu bij voorstellen?

Welnu, daarover kunnen de meningen verschillen. Ieder geeft daar graag een persoonlijke invulling aan. Hieronder volgt de visie over de dialoog, zoals hij mij van binnenuit wordt aangereikt.

In de dialoog krijgen álle deelnemers de gelegenheid tot het delen van persoonlijke visie of bijvoorbeeld persoonlijke wensen. Er wordt naar elkaar geluisterd en uitgeluisterd. Er is geen spraken van elkaar overtuigen van eigen gelijk, ieders visie wordt gerespecteerd, en mag er zijn. Het doel is tot een compromis, een keuze, een overkoepelende visie te komen waar ieder met hart en ziel achter kan staan. 

Het hebben van een persoonlijke visie en hoe je tot die visie bent gekomen heeft géén centrale plek in de dialoog, het uitgangspunt is; "Hoe komen wij nader tot elkaar?" Daarvoor is het noodzakelijk elkaars visie te kennen, en dat is genoeg. 

Dat wij deze visie kunnen invoelen is iets anders dan de visie van de ander kunnen begrijpen.
Het invoelen heeft een heel ander effect op de samenwerking en dus de onderlinge energie-uitwisseling, dan het kunnen begrijpen van elkaar.

Het 'kunnen begrijpen' is meer gericht op het mentaal kunnen begrijpen en neigt sneller naar; "Ben ik het wel of niet met jou eens?" Het invoelen is meer gericht op het inleven en meeleven met de ander zonder de intentie de visie van de ander (volledig) te delen.

Daarna komt de fase van; 'in overeenstemming komen met elkaar'. Belangrijk is het kunnen opschorten van je eigen meningen waaruit jouw visie is ontstaan. Je visie kan op diverse meningen zijn gestoeld. Uiteraard kan je visie in het beluisteren van de visie van anderen weer worden bijgesteld. Maar, zelfs dat is niet het uitgangspunt van de dialoog, jouw visie mag blijven zoals hij is. Toch willen wij nader tot elkaar komen en elkaar kunnen vinden in een gezamenlijk besluit. Een gezamenlijke keuze waar ieder zich goed bij voelt. Waar ieder haar/zijn interne vrede in gewaarborgd voelt.

Een dialoog vraagt tevens van ons onze vooronderstellingen op te schorten zodat wij vrij zijn, 'leeg' zijn, om naar elkaars visie te luisteren en uit te luisteren.

Echter, er is hier meer aan de hand, de dialoog betekend ook een natuurlijk proces doorlopen, oftewel een natuurlijk proces zijn gang laten gaan, zich te laten voltrekken. 

Er gebeurt iets in de Harten van de mensen, wanneer zij met Hart en ziel bij een kwestie, een situatie, een probleem betrokken zijn. Maar wat gebeurt er dan precies?

Wij stemmen op Hart-niveau op elkaar af. Er ontstaat een afstemmen die verder gaat dan het denken. Dit betekend ruimte maken voor een diepere betekenis, een diepere kennis, een innerlijke weten dat in ieder mens aanwezig is.

Hoe zorg je ervoor, dat het natuurlijk proces niet alleen de ruimte krijgt maar ook de diepgang krijgt en de afstemming creëert die gezocht wordt?
Dit betekent, een stille overgave aan het natuurlijk proces... met de intentie tot het komen van een gezamenlijke keuze of het vinden van een oplossing. In stille overgaven het proces overgeven aan iets groters, welke onze persoonlijke visie overstijgt. 

Een overgave aan iets groters dat in ons Hart verscholen ligt, iets groters dat onder de mensen aanwezig IS wanneer mensen zoeken naar een liefdevolle oplossing voor het hoogste goed van iedereen. Juist dán kunnen wij op onverwachte momenten een stille aanwezigheid voelen, ervaren. Het gesprek wordt begeleid, wordt gedragen door iets groters. Iets groters dan de optelsom in energie, van een aantal welwillende en bewogen mensen bij elkaar. 

Dit is voor mij dé nieuwe weg die wij met elkaar mogen bewandelen en gaan ontdekken.


Een stille serene sfeer...

Ook tijdens filosofische gesprekken, puur om het delen van visie zonder de behoefte een keuze te willen maken, kan zo'n bijzonder moment van verstilling en afstemming voorbijkomen. Er ontstaat onverwacht een serene sfeer, soms wordt er zelfs zachter gesproken en valt er 'ineens' een diepe, serene stilte.

Dit waren intens mooie ervaringen. Er was op dat moment heel duidelijk een andere 'energie' aanwezig, een liefdevolle aanwezigheid. Er was 'iets' aanwezig wat zich wilde openbaren.

Deze serene sfeer is niet te vergelijken met de 'gedragen' sfeer die soms te voelen is, voorafgaand aan een bijeenkomst. Een gedragen sfeer waarbij je bij voorbaat al kunt voelen, dit wordt een intens samenkomen. Deze gedragen sfeer dient een ander doel.

Daarentegen, de rustige serene sfeer voelt ontspannen aan. Er is voelbaar spraken van wederzijds vertrouwen, een gevoel van veilig zijn en een overgave aan het proces. Er is een ontvankelijkheid voor hogere inspiratie, een bereidheid tot delen met elkaar, inleven en invoelen in elkaar. 

Hier is spraken van een heilig en gewijd moment, ook al lijkt het ogenschijnlijk een gewoon gesprek, er geschiedt een wonder.

Wij mogen verwachten dat deze wonderen talrijker zullen zijn in de nieuwe wereld.

Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden, wanneer er een behoefte is aan een nieuwe richting, nieuwe inzichten, zullen wij met ons Hart gericht op de Liefde open staan voor dit natuurlijk proces van afstemmen, ontvankelijkheid en overgave.

Dit proces staat ook mooi omschreven in hoofdstuk 7.2 'De Wet van Dynamiek' in het 'Boek van de Universele wetten. Een leidraad voor bewust leven' van Willem Glaudemans. Op blz. 179/180 in het stukje 'tussen mensen'.

Wanneer wij deze nieuwe manier van samenleven uitnodigen en toelaten, kan het niet anders dan dat er oplossingen komen waar de behoeften, de Hartewensen van iedereen in mee genomen wordt, voor het hoogste goed van iedereen.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.

Wij ademen het Licht In...

Ik Ben 

In liefde, Lyonne