Logboek; Loslaten in Liefde... in het Licht van de nieuwe Aarde.

 

Tekening van:
                                                         
Evelyne Dessens



Mens ben je

Rijker ben je
prachtiger

groter veel groter
jouw waarheid

mens ben je 
tintelend van leven
mens veelvormig

haal diep adem
ga je te buiten
toon je gezicht

mens ben je 
mens veelvormig

bloei open

Gedicht van: Hans Bouma


🔗 Welkom.

Loslaten in liefde... in het Licht van de nieuwe Aarde

Lieve mensen,

Soms moet een mens, een ziel een diepgaand proces doormaken om een eeuwenoud dilemma in zichzelf te kunnen doorkruisen. Het voelt als een zware last met je meedragen, maar dat hoeft het niet te zijn. Het mag een diepgaande bevrijding zijn van een heel oud ziel-stuk, voor iedereen! 

Feitelijk zijn de zielen, die je samen met de Liefde en de kracht van de Eeuwige Moeder op deze aarde hebt mogen zetten, juist op ziel-niveau zo goed op de hoogte van dat wat jij aan oude ziel-stukken hebt op te ruimen. Je hebt voor elkaar gekozen en bent met elkaar een gezamenlijk proces aangegaan. 

Wanneer er thema's in jezelf, samen met dierbaren zo dichtbij, moeten worden opgehelderd, dan komt het er zo op aan dat je begrijpt wat er in jezelf wordt aangeraakt, om überhaupt te kúnnen loslaten.

Diepgaande thema's worden bij eenieder aangeraakt. Ieder voelt... er is geen ontkomen meer aan, nu ga ik dit ophelderen en helen in mijzelf.

Juist de mensen die het meest dichtbij staan en die je van kleins af aan hebt mogen begeleiden, ook op ziel-niveau hebt mogen volgen en meemaken, raken je zo diep.

En dan je verantwoordelijkheidsgevoel en zorgen los te laten in de handen van de Eeuwige, is een enorm proces. 

Erop moeten vertrouwen dat eenieder die je zo dierbaar is, in eigen persoonlijk proces geholpen wordt en nooit werkelijk alleen is en altijd veilig zal zijn, in de handen van de Eeuwige.

Toch wordt dat soms van een mens, een ziel gevraagd. Het is zo belangrijk dat je dan goed beseft dat niets definitief is, al lijkt het soms wel zo te zijn.

Mogelijk zie je ook het proces van de ander, kun je invoelen, inleven en meeleven met de ander... daar ben je al zolang mee bezig. Toch moet jouw eigen proces zich kunnen voltrekken, ook jij moet verder. 

Wij mogen erop vertrouwen dat ons invoelend-vermogen en ons medeleven naar de ander, nooit verminderen kan vanwege het aangaan van een persoonlijk proces waar je klaar voor bent. Dit vertrouwen in jezelf, is noodzakelijk om los te kunnen laten.

Je hogerZelf en je Lichtvrienden kennen jouw volledige ziel en menszijn, het is deze liefdevolle verbinding die het mogelijk maakt onder alle omstandigheden een levensbeschouwelijke houding in gelijkwaardigheid, te behouden. 

Dan is er alleen nog een diepgevoelde dankbaarheid, want... wij doorlopen deze intense processen nooit alleen, en als je even achteromkijkt en je ziet maar één paar voetstappen dan weet je, ik word gedragen en mag vertrouwen... "wij allen worden gedragen" en dat is je vertrouwen-nu.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.

Wij ademen het Licht In...

Ik Ben 

In liefde, Lyonne