Logboek: Herkenbaar liefde-Zijn.... in het Licht van de nieuwe Aarde.

 🔗 Welkom.

Herkenbaar liefde-Zijn... in het Licht van de nieuwe Aarde.

Lieve mensen,

Hoe anders kun je liefde-Zijn, dan in iedere handeling die je doet jouw liefde neer te leggen? Liefde-Zijn in ieder woord dat je spreekt en deelt?

Hoe anders kun je liefde-Zijn dan in iedere minuut van je leven de Liefde in te ademen?
En van daaruit je liefde-Zijn onherroepelijk uit te stralen?

Je intentie, steeds opnieuw te kiezen om 'In liefde te Zijn'?

Dan groeit je liefde 
steeds meer zichtbaar
steeds meer voelbaar.

Dan wordt jouw liefde, de Liefde die zich via jou wenst uit te breiden...
herkenbaar 
voor hen die er naar zoeken.Herkenbaar liefde-Zijn

geen verschuilen
geen schaamte

zichtbaar liefde-Zijn
voor wie zoeken
benaderbaar liefde-Zijn
voor wie zich kwetsbaar voelen

herkenbaar liefde-Zijn
voor wie 
je willen ontmoeten
je willen liefhebben
zoals je bent

onomwonden liefde-Zijn
openhartig liefde-Zijn
voor wie zich openstellen 

Herkenbaar liefde-ZijnEr woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.

Wij ademen het Licht In...

Ik Ben 

In liefde, Lyonne