Logboek; Liefde ankeren... in het Licht van de nieuwe Aarde.🔗 Welkom.

Liefde ankeren... in het Licht van de nieuwe Aarde.

 


Je openstellen voor de Liefde van de Bron = bewust vragen om Liefde en Licht.

Je bewust afstemmen op het Liefde van je geestelijk Zelf = vragen om Liefde en Licht. Deze vraag zal altijd beantwoord worden, in de mate dat jij het ontvangen kan.

Wanneer je je echt openstelt voor het Liefde-Licht zal je als vanzelf deze liefde willen delen met anderen en zal je de liefde hiervoor ontvangen.

Men zegt; hoe meer je liefde deelt hoe meer je zult ontvangen. 
  • Je vraagt om liefde
  • Je ontvangt de liefde voor jezelf
  • Daarna stroomt deze liefde uit naar de ander.
Eerst je eigen kruik vol laten schenken omdat je dan pas iets te schenken hebt voor een ander lijkt logisch, en toch...

Het lijkt zo vanzelfsprekend maar o, o, o, wat kan het in de praktijk toch weerbarstig zijn.

Wanneer wij de liefde voor onszelf niet kunnen ontvangen valt er niets te delen, dit weten wij. 
Daarom is het goed te beseffen dat wanneer wij op bewust niveau denken te moeten twijfelen aan onszelf, maar ook wanneer wij op onbewust niveau, onszelf als niet goed genoeg of onwaardig voelen, dan is de verbinding met ons liefdevolle Zelf minder goed voelbaar, en dus is haar Liefde moeilijker te voelen.


Waarom het Licht bewust ankeren?
Wanneer wij in onszelf de intentie neerzetten dat wij het Liefde-Licht van ons hogerZelf willen ontvangen, ankeren wij deze intentie in onze ziel. Steeds dieper, steeds sterker ankeren wij de Intentie van ontvankelijkheid en overgave aan de Liefde. 

Mij wordt verteld; 
Zo werkt het ook met het delen van het Liefde-Licht.
Wanneer wij de intentie; 'Het Liefde-Licht te willen delen' ankeren, dan stroomt het Licht direct naar ons toe.
Wanneer wij deze liefde, bv. in een meditatie of een gebed, de medemens aanreiken, zal deze liefde ook zijn weg vinden naar de ander. 
Wanneer wij deze intentie diep in onze ziel ankeren dan stroomt het Licht onophoudelijk.

Een manier om deze intentie te ankeren is door het (hardop) uitspreken van je intentie.
Bijvoorbeeld;

Ik (naam) Ben liefde.
Ik anker het Liefde-Licht van mijn Zelf en van God, in mijzelf en in mijn ziel.
Ik anker mijn intentie van: liefde willen delen.

Dit is waar de werkzaamheid van "Een Cursus in Wonderen" voor mijn gevoel op gebaseerd is. Het ankeren van een affirmatie is een nieuwe kijk op jezelf in-verbinding met je Zelf en vandaaruit een nieuwe verbinding met de wereld. 
Het is ankeren voor het hoogste goed en welzijn van alles en iedereen.

  1. Je ankert, je bereidwilligheid om te vertrouwen in de Liefde van God voor jou, in jezelf.
  2. Daarna anker je, het vertrouwen in de Liefde van je grotere Zelf voor jou, in jezelf. 
  3. Daarna anker je, de intentie deze Liefde te willen delen met de wereld om je heen, in jezelf.

Een wereld die in z'n oorsprong één is met jou. 
Een wereld die in de denkgeest (ziel-bewustzijn) één is met jou. 
Een wereld die op het niveau van het grotere Zelf, het hogerZelf, één is met jou.

Het is Gods Liefde die door ons heen de wereld instroomt. 

Affirmaties uit 'De Cursus'; 
Geven en ontvangen zijn in waarheid één. Wb,blz195,L108
Al wat is geef, is aan mijzelf gegeven.         Wb,blz227,L126

De liefde die wij ankeren en delen, stroomt altijd weer naar ons terug.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

In liefde, Lyonne