Logboek; Jouw invloed... Koers houden in het Licht van de nieuwe Aarde.
🔗 Welkom.

Jouw invloed.

Lieve mensen,

Wees je Bewust dat je een: Niet te missen en invloed hebbend deel van het Universum bent!  

Jouw middelpunt-gevoel doet ertoe, jij doet er toe.

En jouw middelpunt-gevoel verschilt van die van mij. Gelukkig, zo is het ook bedoeld.

Wij hebben elkaar dus altijd iets bijzonders, iets nieuws te vertellen
(Behalve wanneer wij in herhaling gaan natuurlijk, maar zelfs deze herhaling kan soms nodig zijn 😉)

Hé, nu wordt het interessant, vind je niet?

Wij allemaal, hebben dus iets belangrijks te vertellen.
Ieder spreekt, deelt en straalt iets unieks uit, wat van belang IS. Wauw, voel jij ook hoe interessant het Leven dan wordt? 

Wanneer wij vanuit dit besef, heel bewust het 'dagelijks gesprek tussen mensen' vervangen voor een 'dialoog van unieke mensen' dan... verandert er veel op deze Aarde.

Zijn de alledaagse 'praatjes' dan niet meer relevant? 
Het is oké, dat mogen wij ook ervaren, wij zijn zielen met een menselijk-leven, waarbij het ook over dagelijkse zaken moet gaan.

Echter, wanneer wij vanuit onze 'unieke relatie met De Bron' spreken, delen en deze uitstralen, dán wordt ieder gesprek, ieder samenzijn... een hele andere ervaring. 

En aan die ervaring zijn wij toe.

Op mentaal-niveau, gevoel-niveau, fysiek-niveau en Hart-niveau zijn wij eraan toe.
Hierdoor zullen wij geleidelijk uit oude patronen, conditioneringen kunnen stappen, zij worden zichtbaar en voelbaar voor onszelf.

Hierbij kunnen wij elkaar helpen.

Wij helpen elkaar letterlijk en figuurlijk... uit oude conditioneringen te stappen, door heel bewust naar elkaars middelpunt-gevoel te vragen, door uit-te-luisteren en door-te-vragen met bijvoorbeeld;
Wat voel je? Voelt het ook werkelijk zo? 
- Je helpt iemand om vanuit het hoofd naar het Hart te gaan.
- Je geeft iemand de tijd om tijdens het gesprek de rust te  nemen en te voelen... Wens en wil ik dit echt?

Lieve mensen,
Wat spreken wij, zonder ons dit goed te beseffen, nog vaak vanuit ons hoofd, en worden wij er 'ongemerkt'... steeds ongelukkiger van om niet vanuit ons middelpunt te spreken en te Leven.

In Liefde, Vertrouwen en Vrede luisteren naar je eigen Hart en naar elkaars Hart, dáár... worden wij gelukkig van.

Hierin kunnen wij, vanuit het Hart gezien, geen vergissingen maken. Ons Hart dat voortdurend zegt;
"Je maakt geen vergissingen, je bent juist zo mooi op weg"


Lieve mensen, wat een mooie leer-weg, Licht-weg ligt er voor ons.

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.

Wij ademen het Licht in...


Ik Ben 

In liefde, Lyonne