Logboek; Een baken van rust zijn... Koers houden in het Licht van de nieuwe Aarde...


                                   


Wees een lichtbaken

Wees een baken van rust
te midden van toenemende angst,
en laat je licht helder schijnen
te midden van alle beroering.

Wees een baken van rust
en kijk achter de veelal heftige 
materiële veranderingen
naar de noodzakelijke geestelijke evolutie.

Wees een baken van rust
en neem je authentieke plek in
binnen het Grote Weefwerk van de Al-Ene
en leef je levensmissie.

Wees een baken van rust
en verbind je met de vele Helpers
en lichtgenoten om je heen.
Verbind je met je ware Zelf, je levenslicht.

Weet dat je niet alleen bent,
en laat de branding van verandering
over je voeten golven
en blijf stevig staan als baken van rust.


Opnieuw een inspirerend mooi gedicht uit het boek van Willem Glaudemans

"Boek van het Licht en de Liefde"
   Een oefening in mededogen


🔗 Welkom.

Een baken van rust zijn... 
Koers houden in het Licht van de nieuwe Aarde. 

 


Soms kunnen wij geraakt worden door hele heftige emoties, zij brengen 'iets' in ons in-beweging. 

Zo is het ook met onze eigen interne gevoelens en gedachten. Mijn ervaring is: Hoe gevoeliger wij worden, des te sneller ervaren wij de gevolgen van onze eigen oorzaak. 

Alles wat wij beleven in ons gevoel, wat wij bewust denken (gedachten waar je in meegaat) creëren direct een resultaat, een gevolg. Dat kan in je eigen energieveld zijn, dat kan ook direct, letterlijk, vanuit het veld om je heen naar je terug gespiegeld worden. Wanneer je oplettend bent zal je merken dat alles in je leven op iedere gedachten en actie een reactie geeft.

Het is zo belangrijk dat wij beseffen welke realiteit wij aan het creëren zijn... in ieder moment van de dag.

Daarom is het belangrijk dat wij bedachtzaam blijven bij wat wij denken, zodat wij weten met welke gedachten wij meegaan.
Dat wij alert blijven en onszelf afvragen of het gevoel dat onder elke gedachten schuilgaat, een vertrouwen of een twijfel is... 
Dat wij ervaren, of wij rustig worden van deze gevoelens en gedachten of niet. Zelfs tijdens en met de kleinste dagelijkse dingen zijn wij aan het creëren.
Vandaar dat het juist nu in deze buitengewone tijden zo goed is om je tempo te vertragen, zo kun je beter bij jezelf blijven en alert blijven opdat wat er intern bij jou gebeurt.

Wanneer wij een Baken van Rust willen zijn, is voortdurende afstemming op je Hart zo nodig. Zodat wij de emoties die onze innerlijke vrede en rust verstoren direct in de gaten hebben.

Vrij recentelijk was ik hier opnieuw getuigen van, ja getuigen van dat wat er IN mijzelf afspeelde. Zo mogen wij er NU mee omgaan. Zo leren wij met de Liefde van het grotere Zelf naar het 'kleine' zelf te kijken.

Wij doen er goed aan ook op deze manier over onszelf te spreken.
Je spreekt over het proces wat in jou plaats vindt met een innerlijk afstand alsof het proces waarover je spreekt betrekking heeft op een situatie die je hebt meegemaakt, die buiten jezelf plaatsvond. 

Natuurlijk doen wij er goed aan, de emotie even te onderzoeken.
Voor zover de emotie nog onvoldoende duidelijk en helder is, is het handig deze in kaart te brengen. Zodat wij weten welke pijn om vergeving en genezing vraagt.

Alleen...
We onderzoeken NU met een afstandelijkheid, een neutraliteit die je voorheen eerder voor een ander zou aanwenden dan voor jezelf of... andersom... 😉
Deze afstandelijkheid is een neutraal waarnemen zonder oordeel over jezelf en zonder oordeel over een beïnvloeding die je heeft geraakt.

Je bent je bewust van het oude systeem IN jezelf en in de wereld rondom je heen, en je neemt er met de oprechte neutraliteit afstand van. 

Medelijden, mee-lijden met de ander, heeft geen enkele opbouwende werking in zich, je helpt er niemand mee.
Wanhoop en veroordeling brengen géén vernieuwing voort.

Het gaat er nu om dat wij oordeelloos onze liefdevolle, positieve, scheppende-kracht gaan erkennen.
Dat wij gaan beseffen dat wij instaat zijn met elkaar een nieuwe wereld te creëren door de kracht van hoop en vertrouwen. Door het bijeenbrengen en samenvoegen van deze interne opbouwende krachten. Opbouwende krachten die ontstaan in Rust.

Vanwege het feit dat er zoveel zielen hierop aarde aanwezig zijn die niet langer een systeem willen accepteren en dienen dat tegen de Liefde, tegen de medemenselijkheid, tegen de menselijke natuur van goedheid en tegen het natuurlijk gezag over jezelf in gaat, zijn wij nu in de eindtijd, in de eindfase aangekomen.

Zielen die in de mens aan-wezig zijn en dit systeem niet langer willen volgen en dienen. De mens is aan en het wezen (= het Hart/hogerZelf) leidt de ziel. 
De mens voelt zich opnieuw bezielt, bezielt met Liefde.

Deze wetenschap, deze bezieling zal ons helpen door heftige emoties heen, te reiken naar de 'Hand van Hoop en Liefde' van ons Liefdevolle Zelf, zij zal ons de rust en de vrede geven, die wij zo nodig hebben om een Baken van rust te zijn.

Deze bezieling zal ons helpen met neutraliteit getuigen te zijn van de pijn, de emotie in en buiten ons.
Vanuit deze bezieling bundelen wij onze krachten en helpen we elkaar de oude pijn te durven voelen en met mededogen te genezen.

Deze bezieling zal ons helpen een baken van rust te zijn te midden van een nieuwe wereld in haar geboorteproces.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

In liefde, Lyonne