Logboek; 9 Het Transformatieproces van het Kind in het licht van de nieuwe Aarde.....


Wisselen alles met elkaar. Dromen, bloemen, gedachten, woorden.
Verstaan elkaar, zoals alleen kinderen elkaar verstaan.

Val hen niet in de rede. Hun taal is de enige taal.
Roep hen niet tot de orde. Hun waarheid is de hoogste waarheid.

Omgeef hen met stilte. Een warm, een zeer teder verhaal zijn ze. 
Een kleine wereld van saamhorigheid.

Uit het boekje 'Met warme woorden' van Hans Bouma.


šŸ”— Welkom.

Het transformatieproces van het Kind in het Licht van de nieuwe Aarde.

Het kind, fysiek op aarde aanwezig, wordt in deze tijden tot het uiterste getest in overgave aan het proces. Er wordt heel veel begrip gevraagd voor-, en overgave aan de autoriteit van de volwassenen waar zij afhankelijk van zijn. De ziel van het kind weet in welk een bijzondere tijd zij op aarde aanwezig is. Deze afhankelijkheid en overgave in zo'n bijzondere tijd hoort dan ook bij het proces van de ziel van het kind. 

Ik voel bijzonder veel dankbaarheid en eerbied voor het kind en de ziel, vanuit de ongeziene wereld, van de geestelijk begeleiders die deze kinderen intensief begeleiden. 

De ouders staan er niet alleen voor, er is veel mogelijk in samenwerking met het team rondom de kinderen, wanneer de ouders afstemmen op de geestelijk begeleiders van hun kind.

Het is een buitengewone tijd, welke ook buitengewone beslissingen en verantwoordelijkheidsbesef vraagt van deze ouders.
Ook de ouders worden intensief in hun taak als opvoeders en verzorgers begeleid.

Er wordt hen dan ook gevraagd; "Stel uw Hart open voor onze geestelijke hulp, ervaring en steun, bij uw bijzondere taak deze kinderen in deze tijden te mogen grootbrengen !!!

Want bijzondere tijden zijn het.
Het vraagt van de ouders een open blik, open mind en vooral een open hart.

Niets is meer hetzelfde, niets is meer vanzelfsprekend, niets is meer 'zoals het was'
Of zo doen we het nu eenmaal altijd..... Nee, die tijd is nu zeer snel voorbij .

Ook voor het kind zijn deze bijzondere tijden, meestal onbewust, voelbaar.

Het Kind dat haar/ zijn uiterste best doet verbonden te blijven met de Liefde van  het hogerZelf en De Bron, door middel van hun Hart verbinding in de ziel.

Kinderen zoeken onbewust een verbinding met het Collectieve energieveld van Liefde-Licht en Vrede, in hun Hart, en via hun Hart.

Wanneer omstanders het bijzondere zielenpad van de kinderen zien of voelen, zouden zij het volgende kunnen doen;
  1. Je richt je met jouw Intentie van Liefde volledig op het collectieve veld van het Liefde-Licht. Voor jouw unieke bijdrage van Liefde, Licht, steun en kracht als geschenk aan de kinderen.
  2. Je vraagt hulp voor het Hoogste Goed en Welzijn van alle kinderen Ć©n... voor alle volwassenen die bij hen betrokken zijn.
Wij helpen de kinderen en hen die verantwoordelijkheid voor hen dragen, door voortdurend op het veld van Liefde-Licht en Vrede aangesloten te zijn om dit veld zo krachtig mogelijk te houden, de energiefrequentie zo hoog mogelijk te houden. 

Zo bieden wij hen een energetisch-Veld aan waar zij energetisch op kunnen intunen om zo snel mogelijk op te laden en om steun te ontvangen. 

Onze Intentie van Liefde, is op ziel-niveau voelbaar voor het Kind. Dit zal hen Kracht geven. Wanneer wij hier volledig op vertrouwen dan zal dit ook gebeuren. 

Is dit een wensgedachten? Nee zeker niet, wij gebruiken onze "Scheppende-Kracht" voor het hoogste Goed en Welzijn van alle kinderen.

Zo kan onze 'rol' t.a.v. het proces dat zich afspeelt in de wereld, steeds opnieuw een nieuwe wending nemen. Soms is je deelname, gericht op het fysieke aardse leven, soms is je deelname op het energetische-Veld van Liefde en Vrede gericht.


Lieve Lichtwerkers, Lichtdragers,

Onderschat jouw bijdrage nooit, datgene wat jij aan het grote proces in het collectieve Veld van Vrede en Liefde bijdraagt. Hou vol, in het diepst vertrouwen dat jij waarlijk een waardevolle bijdrage toevoegt aan het Proces.

Ik voel heel veel blijdschap en zoveel waardering van hen die in de 'sferen' ons allen begeleiden. Zoveel dankbaarheid stroomt er naar al de mensen, de zielen die achter de schermen een ogenschijnlijk 'onzichtbare' bijdrage leveren aan het grote Proces. Iedere bijdrage wordt gevierd. 

Ontvang deze dankbaarheid en Liefde in je Hart lief mens, voel je volledig gekend en geƫerbiedigd in Wie jij Bent !!!


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne