Logboek; INTENTIE... hét Goddelijk doel van samenleven in het Licht van de nieuwe Aarde...🔗 Welkom.

INTENTIE, hét Goddelijk Doel van samenleven in het Licht van de nieuwe Aarde...

Er zijn lijken vele vormen van Intentie mogelijk te zijn, één daarvan is Dualiteit. 

Dualiteit gaat over de intentie te leren en te groeien dankzij goed of afkeuren en daaruit een visie te creëren, op bewust niveau.
En gaat meestal over het keuren van gedrag, naar wij hopen. 
Gaat het over elkaar keuren, dan wordt het op de persoon gespeeld.
Je kunt de dualiteit ook instant houden door je eigen gedrag of persoonlijkheid te keuren.

Maar, waarom zouden wij, in plaats van te ervaren en te constateren vanuit het gevoel, mentaal bewust goed of afkeuren?
 • Welke meerwaarde ziet de mens daar in? 
 • Is er een goede bedoeling in dualiteit?
 • Is er een Goddelijke bedoeling in dualiteit?
Waarom zouden wij hieraan vasthouden?
Kan ons gevoel, ons Hart wel stromen in goedheid zolang wij onszelf of anderen keuren?

Laten wij in de opvoeding van onszelf, verstek gaan wanneer wij weigeren onszelf nog te keuren?
Wat stopt hier dan te bestaan? Bewustzijnsgroei, groei in Wijsheid? Groeien wij niet meer, stagneren wij zonder dualiteit?

Is dit werkelijk het Hoogste Goed en Welzijn voor Alles en Iedereen, inclusief jezelf nastreven en creëren? Worden wij werkelijk gelukkig van al het keuren?

Het blijkt een steeds terugkerend thema in de dagelijkse praktijk.

De Cursus (Een cursus in Wonderen)  is hier uitgesproken over....
Dualiteit behoord tot het Rijk der Fabeltjes, een Illusionaire wereld door de zieke denkgeest instant gehouden. 

De zieke denkgeest die zichzelf reddeloos verloren voelt in een wereld vol van talloze problemen die hun oorsprong vinden in een geloofssysteem van: oordelen, grieven (weerstand), verdedigen of aanvallen. De ziel zou afgescheiden zijn, van zijn Schepper en van zijn broeders op aarde. De mens zou moeten leren... door in schaarste van Liefde, vrede, vreugde en geluk te leven.

Religies brachten een oordelende God naar voren, een Schepper van keuren en straffen... Liefde en genade moest verdient worden.
Deze religies hebben de dualiteit, het angst-systeem instant gehouden.

Echter... Niets is minder waar volgens de cursus !

Wij zijn elkaars verlossers door onszelf en tegelijkertijd ook onze medemens te erkennen als een ONschuldige ziel in-gewording.

Deze gelijkwaardigheid is ons goddelijk zelfbeschikkingsrecht.
Dit betekent, dat wij mogen groeien dankzij de Intentie van ervaren wie wij zijn, door te ervaren wie wij ten diepste Zijn;

Een liefdevolle ziel in-gewording, die GELUKKIG mag zijn. 
Die zichzelf afvraagt; "Hoe voel ik mij hierbij? Voel ik mij gelukkig hierbij?
Dit is hét Goddelijk groeiproces van de ziel. 

Wanneer wij samenleven in overeenstemming met de Goddelijke Wil, wordt ons gezamenlijk groeiproces door De Bron gedragen. Dán is er geen dualiteit meer nodig om te kunnen groeien voor de ziel, als mens en als broeders tezamen.
Met elkaar zijn wij in een groeiproces, door eenvoudig te ervaren hoe wij ons  tot elkaar verhouden

Niet alleen ons DNA verschilt en is uniek, onze ziel is uniek. Zielen verschillen in frequentieDeze verschillen zullen de basis vormen van ons persoonlijk en gezamenlijk groeiproces;

- Dankzij de intentie, die wij uitstralen via de ogen, de uitstraling van de ziel.
- Dankzij de intentie, die onze gedachten en gevoelens (emoties) beïnvloed.
- Dankzij de intentie, die voelbaar is in dat wat wij doen.

Kortom, ons groeiproces vind plaats dankzij de Intentie die van ons uitgaat.... en het resultaat van deze intentie dat naar ons terugkomt, via onze medemens, via het leven op Aarde.

Wij zijn scheppende wezens die ons eigen leven zelf vormgeven, creëren, scheppen. En om deze ervaring draait het nu allemaal !!!

Wanneer wij ons GEDRAGEN voelen in ons groeiproces door de Schepper van Al-Wat-Leeft, zowel individueel als collectief, dán beseffen wij dat het niet om goed of afkeuren gaat, maar om de intentie van samen-ervaren;
 • Samen delen 
 • Samen zorgdragen voor elkaar
 • Samen ontdekken 
 • Samen helen, genezen van oude pijn 
 • Samen groeien in bewustzijn, in wijsheid, in kunde, in kennis 
 • Samen Uniek Zijn 
 • Samen Broederschap, een Eenheid zijn 
 • Samen Lichtkinderen van de Al-ene, de Schepper zijn 
Wij delen dezelfde Vader-Moeder Schepper.

Wij zijn ontstaan vanuit dezelfde Bron van Liefde.

Wij zullen allen terugkeren naar hetzelfde HUIS van LICHT. 

Zo zij het
Zo is het
Zo zal het altijd zijn
Amen

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne