Logboek; Je HART, de toegangspoort naar VERGEVING ...

 


Voor het boek zie note.

🔗 Welkom.


Je Hart, de toegangspoort naar vergeving.

Vergeving, het geschenk van je hogerZelf, je geestelijk Zelf.
Vergeving, ontvangen in de Ziel.

Waar de 'ziekte' schuld nog de kop op steekt is vergeving, geschonken door ons geestelijk Zelf, het 'medicijn' waarmee wij deze ziekte kunnen genezen.

Het dualistisch angst-systeem werd de gevangenis van de Ziel. 
Een zelfgekozen gevangenis, wel te verstaan. 
De ziel is gaan geloven dat hij/zij afgescheiden was van de eeuwige intelligentie, de Bron van Liefde. 

De ziel is gaan geloven in de noodzaak van een dualistisch angst-systeem op aarde, waar angst, schuld en jaloezie werden gezaaid... 
Welnu, de krachten van dit 'zaaigoed' moeten de aarde verlaten echter... de angst, het schuld-denken én de jaloezie zijn niet zomaar uit de ziel en de mens verdwenen. Hier zal de ziel en de mens aan moeten werken, eenieder zal hiertoe bereid moeten zijn.

Dit vraagt veel, héél véél vergevingsgezindheid.
Dit vraagt een open Hart, in eerste plaats voor jezelf.
En wanneer er verdriet, vanwege datgene wat niet gezien werd, steeds opnieuw naar boven komt .... vergeef, vergeef, vergeef jezelf.

Wanneer de ziel zichzelf dankzij vergeving zal genezen, is de weg vrijgemaakt voor het zielenplan voor jouw leven.

Dan is de weg vrijgemaakt voor:
  • SamenLeven
  • Samenwerken
  • Samen zorgdragen.

Eén van de, naar mijn idee, meeste belangrijke bijdrage die wij nu kunnen leveren, dé meest belangrijke taak voor de ziel van de lichtwerkers in het huidige moment, is het sterk blijven staan in de liefde, door middel van vergevingsgezindheid. Eerst naar jezelf daarna naar je medemens en situaties.

Er zal, zeer begrijpelijk, een enorme verwarring kunnen ontstaan in de mensen, mogelijk ook op ziel-niveau, wanneer er steeds meer informatie vrijkomt over datgene wat zich werkelijk, onzichtbaar op de achtergrond, in deze wereld heeft afgespeeld. 

Onze meest essentiële taak voor dat moment is in Liefde te blijven vertrouwen, in het Licht verankerd te blijven. Wij ademen met iedere ademhaling het Goddelijk Licht in en ademen met iedere uitademing liefde-vergevingsgezindheid uit.

Het is goed om ons hier nu op voor te bereiden.
Er kunnen heel veel vragen naar ons toekomen, bijvoorbeeld; 
De mensen die meende het vaccin te kunnen nemen omdat zij geloven dat de Goddelijke Bron nooit middelen, die de mens zo in gevaar kunnen brengen, op de aarde zal toestaan, deze mensen zullen mogelijkerwijs vanuit verbijstering met enorme vragen komen te zitten, geloofsvragen.

Daarom doen wij er naar mijn idee goed aan onszelf nu de volgende vragen te stellen...
  • Welke vragen kunnen wij verwachten?
  • Op welke manier kan ik daar liefdevol, in wijsheid mee omgaan?
  • Waarmee kan ik de medemens helpen en geruststellen?
  • Wat zijn mijn persoonlijke levenservaringen?
  • Wat is mijn visie, de innerlijke waarheid van mijn hogerZelf?
  • Wat is mijn eigen innerlijke waarheid over deze ongelofelijke gebeurtenissen in het licht van de evolutie van de ziel en de evolutie van de mensheid in z'n geheel?

Lieve Lichtwerkers, Lichtdragers,

Laten wij voorbereid zijn, voor dat wat komen gaat.
Laten wij hier met elkaar over in gesprek te gaan.
Laten wij samenwerken, ookal spreekt eenieder natuurlijkerwijs vanuit z'n eigen waarheid.

Laten wij ons Hart openhouden voor de wijsheid van ons hogere geestelijk Zelf.

Laten wij de leiding geven aan de stem die spreekt namens God, de Bron van Liefde.

Wij doen ons best, God doet de rest... Vertrouw.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne 


Note:

Voor informatie over het boek van Willem Glaudemans zie de website:

 https://www.willemglaudemans.nl/vergeving/