Logboek; Het DIERENRIJK, onze BROEDERS, in het Licht van de nieuwe Aarde....


🔗 Welkom.

Lieve mensen,

 


Vandaag wordt mij gevraagd aandacht te schenken aan onze broeders van het dierenrijk.

Foto:
Hierboven zie je de foto van een gedicht (blz. 20) uit het boek van Hans Bouma en Reint de Jonge, zie note onderaan.

Ik citeer het gedicht:

GELOOF HET

Alles wordt anders,
alles wordt nieuw,

hemel wordt aarde,
aarde wordt hemel,

alles bloeit open,
komt tot z'n recht.

Geen honger meer,
geen oorlog,

geen verdriet meer,
geen verderf.

Geloof het,
zoals 
de vogels het geloven,

verwacht het,
zoals
de bomen het verwachten.

Lieve mensen, 

Bij vele lichtwerkers is deze boodschap tot diep in de ziel geïntegreerd en wordt in het Hart levend gehouden. Toch is dit een boodschap, zoals ik het voel, die ons gevraagd wordt uit te dragen naar de wereld die midden in de omkering, de ascentie zit of de keuze voor deze omkering nog moeten maken.

Vergeving...

Ruim 15 jaar geleden las ik een artikel van een vrouw die wij een 'tolk' van het dierenrijk zouden kunnen noemen. Zij schreef de volgende zin; 
"Het dierenrijk houdt zijn adem in... Is de mens in staat zichzelf te vergeven... ?"

Opnieuw breng ik het boek; "Een Lichtstraal van de Zon" onder de aandacht.
Ik citeer een stukje van de boodschap die staat vermeld op bladzijde 88 en 89:

Richt je zonder dralen opnieuw op je bestemming op de planeet Aarde. Jullie martelen het leven, jullie snijden jezelf af van het mooiste in je: de eenvoud van het hart.
Wij [het dierenrijk]stellen voor dat jullie met ons samenwerken. Die beker bieden wij jullie aan. Hij werd jullie al aangeboden, maar jullie misprezen hem; jullie zagen liever pakzadels op onze ruggen. Het is de beker van vergiffenis. Wij vergeven jullie duizenden jaren van slavernij, mishandeling en bloedbaden. Wij vergeven jullie de langzame dood in kampen van golfplaten en op de ijzige tafels van laboratoria.
We vergeven jullie alles en nog meer omdat jullie het vergeten zijn, het niet meer wisten. Maar wij zijn bang dat jullie jezelf geen vergiffenis zullen schenken nu de tijd niet meer toestaat dat men de ogen blijft sluiten. 
Wij stellen een pact voor van verzoening en niet van vergetelheid.
[tot zo ver....]

Zoals de mensheid is omgegaan met de dieren, zo is er een groep zielen in het Universum die op dezelfde manier naar de mensheid kijkt. Zij meende op dezelfde manier met de mensheid om te kunnen gaan zoals de mensheid met het dierenrijk op aarde is omgegaan.
De mensheid heeft zich door deze groep laten verleiden tot medewerking. De mensheid heeft zich laten misleiden met woorden van vrede, maar waar de intentie van overheersing en onderwerping aan ten grondslag lag.
De mensheid heeft zich laten verleiden dankzij het verlangen naar welvaart en vooruitgang, desnoods ten koste van de ethische waarden van het Hart, de Ziel en de Ziel van de Schepping.

Frequenties...

Daarnaast is het dierenrijk net zo gevoelig voor frequenties, energie, uitstraling als de mensheid zelf. Zij worden beïnvloed door de frequenties die de mensheid in zijn geheel uitzendt.

De dieren horen, voelen de frequenties van onze emoties én onze gedachten, vandaar dat zij ons zo ongelofelijk goed kunnen spiegelen met hun gedrag, denk even aan de hond en het paard. De dieren kunnen de invloed van de frequenties die in de lucht hangen onvoldoende buiten zichzelf houden en filteren, zodoende worden zij met deze frequenties gevoed en beïnvloeden deze frequenties hun gedrag. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de negatieve, destructieve frequenties maar ook voor de positieve frequenties van Liefde, vergeving, vrede en vreugde.

Overigens het zijn ook de paarden en de honden, met wie prima therapie kan worden gegeven aan kinderen die de frequenties van de medemens óók niet goed kunnen hanteren, niet buiten zichzelf kunnen houden of het moeilijk hebben omdat zij deze frequenties niet goed kunnen vertalen...


Lieve broeders en zusters zegt het dierenrijk, het wordt tijd dat jullie gaan INZIEN.

Het wordt tijd dat de mensheid gaat inzien dat juist het dierenrijk NU van ons vraagt, te leren van dat wat zij ons willen aanreiken: VERGIFFENIS.

De mens wordt gevraagd deze beker van vergiffenis, in volledige verzoening met zichzelf, te AANVAARDEN.

Want... je verzoenen met jezelf, is de enige weg tot verzoening met de medemens, het dierenrijk, de aarde en het universum.

Vergevingsgezindheid is de sleuteldé Goddelijke KRACHT, die ons zal bevrijden uit de gevangenis van schuld.

Juist het dierenrijk biedt ons deze sleutel van 'vrijheid in onschuld' aan.

Laten wij niet langer onze ogen sluiten voor deze genadige beker, ons door de broeders van het dierenrijk in Liefde gegeven.

Ik eindig graag met nog een gedichtje van Hans Bouma.NOG ALTIJD

Nog altijd
de zegen van de bomen,

nog altijd 
de warmte van de dieren,

nog altijd 
de omarming van de natuur.

Stonden we er alleen voor,
we verkilden,
vergingen van eenzaamheid,

geen leven hadden wij,
geen toekomst.

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne 


Note:

Titel van het boek: "Vieren dat je er bent"

Schrijver: Hans Bouma
Illustratie: Reint de Jonge

ISBN: 90-242-4863-9