Logboek; Los-laten in het Licht van de nieuwe Aarde...

🔗 Welkom. 

Loslaten = Overgave?!

Wanneer wij beseffen dat los-laten op overgave is gebaseerd, kunnen wij de vraagtekens en allergieën op het woord loslaten ont-koppelen.

Wij geven de pijn en wat daar zoal uit voortkomt over aan het Universum.

Pijn die van uit het onbewuste stuk van je eigen Ziel omhoogkomt, of de pijn die vanuit een ander energieveld in jouw energieveld is binnenkomen waaien.

Je kunt het woord LOS zien als een afkorting.


Wanneer het gaat om je eigen Ziellepijn, spreken we van openen;

L  = Letterlijk   
O = open        ... voor de Liefde van je Zelf
S = stellen

L  = Liefdevol
O = open        ... voor zelfcompassie
S = staan 


Wanneer het gaat over de Ziellepijn van een ander energieveld, spreken we van overdragen;

L  = Letterlijk
O = overdragen van het   ... het angst-systeem 
S = systeem                           

L =  Liefdevol
O = overdragen in     ... aan het Universele Licht
S = standvastigheid

Beide manieren van loslaten kun je in iedere situatie toepassen.
Je laat los wat van jou is in openheid voor de Liefde van je liefdevolle Zelf, en de mogelijke pijn van een ander geef je direct daarna aan het Universele Licht mee. 

Je kunt ervoor kiezen dat niet jij, maar het Licht beslist of de pijn van de ander retour afzender gaat of direct in het Licht wordt opgelost.

Het enige wat van ons gevraagd wordt is vergeving vanuit ons gevoel. 
Vergeving voor onszelf én de ander.

Vraag je Liefdevolle Zelf jou hierbij te ondersteunen, wijzelf zetten dit in gang en ons Geestelijk Zelf maakt het in orde, indien.... wij dit OVERGEVEN aan het Zelf.

Maar dan....

Wanneer wij hebben losgelaten vragen wij het witte Licht van vernieuwing, om ons te vullen met het Licht. Het Licht vult al de lege ruimtes die door het loslaten zijn ontstaan met het onvoorwaardelijk liefdevol wit Licht. Het Licht dat alle kleuren, oftewel alle Goddelijke deugden in zich draagt.

Zo wordt het Ziel-celgeheugen geschoond van al het oude en vullen onze cellen zich met nieuw cel-geheugen van de Ziel, nieuwe overtuigingen van Liefde over onszelf.

Zo groeien wij in Bewustzijn, in bewust Zijn, in kracht en moed, in onderscheidingsvermogen. Al onze Intenties zijn steeds dieper van Liefde doortrokken, en deze Liefde is bewust of onbewust, voelbaar voor de wereld om je heen. 


Wij Zijn liefdevolle Zielen en Wezens, geloof maar in jezelf en je Zelf.

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne