Logboek: Bedachtzaamheid in het Licht van de nieuwe Aarde....🔗 Welkom. 

Bedachtzaamheid in het Licht van de nieuwe Aarde.

Al wat ik de ander geef... heb ik aan mijzelf gegeven.

Wij leven in diverse belevingswerelden. 

Vanuit ANGST beleven wij de wereld geheel anders dan wanneer wij vanuit LIEFDE leven.

Wanneer wij vanuit angst de Universele Deugden leven en toepassen creëren wij op angst gefundeerde vruchten/ producten/ projecten/ vriendschappen/ realiteitsmodellen en toekomstige belevingswerelden.

Wanneer wij vanuit Liefde de Universele Deugden leven en toepassen, creëren wij op liefde gefundeerde vruchten/ producten/ projecten/ vriendschappen/ realiteitsmodellen en toekomstige belevingswerelden.

HOE kunnen wij deze twee verschillende werelden nu goed uit elkaar houden?


🔑 De sleutel is....🔑

Wanneer wij beseffen dat alles wat wij bewust en onbewust aan de ander geven aan onszelf gegeven is 💞

Op dat moment ga je je realiseren dat iedere bewuste gedachten en actie een creatie van Liefde kan zijn.
Anders gezegd; een 'Scheppend vermogen' IS wat je bewust toepast. 

Echter...
Wanneer de mens reageert met een goed-fout, mooi-lelijk, afwijzing-omarming, verwijt-compliment reactie komt dit voort uit een 'heilig' geloof in dualiteit en daarmee is het een
reactie of creatie vanuit angst.

Dit betekent dat de mens die gevangen zit in het angst-geloofssysteem voor zichzelf een wereld van angst-creaties in stand houdt.

Daarentegen....
Wanneer wij in Liefde geloven als dé enige waarheid, dan creëren wij voor onszelf een wereld van liefdevolle creaties. Dit kan dan onmogelijk anders zijn. Vanuit dit vertrouwen, als jouw 'staat van Zijn', zal je enkel creaties creëren die op Liefde gebaseerd zijn. 

Deze creaties kunnen voor jouw gevoel misschien niet vol-doende oftewel perfect zijn.... maar zij zijn wel op de waarachtige INTENTIE van Liefde gefundeerd en voelbaar met de Liefde verbonden.

Liefde is opdat moment de VOELBARE intentie in iedere creatie, in iedere Deugd die wordt toegepast, gegeven en ervaren.

Dit is waarom dualiteit niet werkt, sterker het werkt jouw liefdevolle Zelf tegen !!!!

Alleen Liefde creëert nog meer Liefde.


REACTIE OMGEVING;

Het is mogelijk dat jouw omgeving geen raad weet met de oprechte Liefdevolle intentie die jij hen aanbiedt.
Dit is omdat zij het zo moeilijk vinden zichzelf deze Liefde toe te staan om te mogen ontvangen. Wanneer een mens, een Ziel, zichzelf géén Liefde kan geven is werkelijk ontvangen, tot diep in je hart, een moeilijke kwestie. 

Dualiteit houdt de mens en z'n Ziel gevangen in een systeem dat zichzelf geen Liefde gunt. Je moet de Liefde VERDIENEN en je kunt het weer VERLIEZEN

Geen van beide is waarheid!  

BEDACHTZAAMHEID....

Bedachtzaamheid brengt ons dichter bij onszelf, ons innerlijke gevoel. Dankzij de rust en focus van bedachtzaamheid creëren wij TIJD oftewel RUIMTE voor onszelf om te kunnen voelen, ervaren en onszelf af te vragen;
"Wat geef ik mijzelf in datgene wat ik de ander schenk?"
"Is deze gedachte of
 actie, dit liefdevol geschenk, ook een Liefdevol geschenk voor mijzelf ???"


Deze vraag mag je jezelf steeds weer opnieuw stellen, het is helend dit te doen.
Wanneer wij ons deze tijd en ruimte in het dagelijks Leven niet gunnen is de omkering vaak net één stap bij ons vandaan. Je ziet hem wel maar je kunt hem niet bereiken. 

DIT.... geeft veel frustraties.
Je vertraagd net zo goed, alleen dan vanuit angst in plaats van vanuit Liefde !!!!!


Daarom...
Vertraag lieve mensen...

Durf(!) bedachtzaam in het Leven te staan en gun jezelf de tijd om het verschil tussen angst en Liefde 
in jezelf te leren herkennen.

M
et Liefde, geduld en compassie voor jezelf en je Ziel !


Wij ademen het Witte Licht IN....

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 

Liefs, Lyonne