Logboek, Dualiteit in het Licht van de nieuwe Aarde....
🔗 Welkom. 

Dualiteit op Bewust, Onbewust en Ziel niveau.

Vandaag realiseer ik mij hoe verwarrend het aardse duale-spel kan zijn wanneer er niet voldoende duidelijk is op welk niveau het duale-spel plaatsvindt. 

Wanneer ik begrijp dat het spel van de dualiteit op onbewust niveau plaatsvindt, dat mensen elkaar onbewust emotioneel raken en uitdagen, verandert mijn kijk op de "noodzaak" van het duale-spel op deze aarde.

Mensen raken elkaar en dagen elkaar uit, door onbewust te worden herinnerd aan pijn in de Ziel.
Pijn die onverwachts omhoog kan komen en invloed heeft op de uitstraling van de persoon.
Het is deze uitstraling,
 ook wel projecties genoemd, waar de medemens meestal onbewust op reageert. 

In de relationele sfeer, of op samenwerkingsniveau van praktische aard, wordt het mij steeds meer duidelijk dat het Ik, de persoonlijkheid geen bewust deel meer hoeft te nemen aan het duale spel.
Het ontstaat... de Ik laat het ontstaan, het mag er zijn, zónder oordeel....!

Anders gezegd; 

Wanneer ik de intentie "Puur mijzelf zijn" (de ware Zelf die ik ten diepste Ben), zo goed mogelijk probeer waar te maken en te waarborgen, dán...

Zal mijn bijdrage aan het Leven, mijn deelname aan het Leven, hoe het er ook uit mag zien en gevoeld zal worden, een bijdrage zijn waar alle deelnemers, inclusief mijn Ik en Ziel, een leerproces mee aangaan.

Deze bijdrage wordt niet door mijn Ik geleverd, maar door mijn Ziel.
De Ziel die leert in dit proces, zichzelf te laten LEIDEN door het Grotere Geestelijk Zelf. De Ik heeft de taak zichzelf in vertrouwen aan dit proces over te geven en de leiding in handen van het Geestelijk Zelf te geven.

Een leerproces dat voor zowel mijzelf als voor de medemens is bedoeld. Een proces waarbij wij op Ik en Ziel niveau géén schade kunnen oplopen, zolang het op onbewust niveau opgang is gebracht en zich vandaaruit voltrekt.


De Ik en het ego schikken zich naar het leerproces van de Ziel, en worden de dienaar van de Ziel en het Hart (= Geestelijk Zelf)

Een leerproces dat op Ziel niveau wordt ervaren en waar de lessen worden geïntegreerd, om vervolgens in het Geestelijk Zelf te worden opgeslagen.
Deze wijsheid = Bewustzijn zal niemand de Ziel nog kunnen afnemen.

Op bewust niveau ligt mijn focus op het "Zijn wie ik Ben" 
Het laten ontstaan wat IS en GEKEND wil worden. 

Een cursus in Wonderen leert mij; dat dit de Wil van God is!
Het is Gods Wil dat ons grotere Zelf wordt gekend.
Het is Zijn Wil dat Christus, Hij die ons helpt ons te verbinden met ons Geestelijk Zelf en de Bron, wordt gekend.

Het is Gods Wil, dat mijn Ziel zo goed mogelijk uitdrukking geeft aan mijn ware Geestelijk Zelf. 
Zo zal het Geestelijk Zelf steeds meer door mijn Ziel en mijn menszijn heen schijnen.

Dit proces kan nooit geforceerd worden, er is een Goddelijke orde voor de Al-les.

Ook kan een Ik-ego dit proces nooit stoppen!!!
Hooguit kan een Ik-ego dit proces vertragen, verstoren...

Je bent in evolutie, dat gaat Al-tijd door.
Je kunt niet, niet evolueren.

Belangrijk is dat mijn Ziel begrijpt dat zij zich nooit hoeft te verbinden, noch zich te identificeren met dát wat er vanuit het onderbewuste naar boven komt om te worden onderzocht en geheeld. De Ziel mag enkel de waarnemer Zijn van haar eigen proces, van haar eigen projecties.
Dit is de ware bevrijding, de ware verlossing van onze Ziel.

Met andere woorden, alle Onbewuste overtuigingen en neigingen van de mens, gebaseerd op angst-denken, zijn verbonden aan een duaal goed-fout en straffen-belonen systeem.
Het systeem dat, wanneer het onbewust plaats vindt, uitsluit dat wij ons 'schuldig' zou maken aan: bewust negativiteit Scheppen.

  • De Ziel is het gedrag van de Ik niet.
  • De Ziel is de gedachten van de Ik niet.
  • De Ziel is de overtuigingen en de reflexen van alle angsten van de Ik niet.
  • De Ziel is veel meer dan de Ik vaak kan bevatten en beseffen.

Wanneer onze intentie bewust gericht is op 'De hoogst haalbare Goedheid' dán is de Ziel in de gelegenheid, zo goed mogelijk, vanuit deze intentie een Hoger Doel én Welzijn voor eenieder, te realiseren. Het is de intentie waarmee je Schept, nooit je projecties en je acties.  

Dit 'weten' is genoeg om mij dagelijks mee bezig te houden.
Met andere woorden, daar hoeft het ego met zijn duale spel, zich niet meer mee te bemoeien. Ook dat noem ik oordeelloosheid.
Zo wordt mijn Ik onderdeel van het Scheppend proces.

Door zich hieraan over te geven! 

Zon
der eventuele vergissingen van de Ziel te veroordelen, zonder enig oordeel te hebben over zichzelf en ieder ander mens en Ziel.

Dit is het leerproces van de Ziel.

De vergissingen die kunnen ontstaan wanneer;

  • De Ziel onwetendheid in zichzelf tegen komt en onbekend terrein onderzoekt.
  • Wanneer het ego ertussen springt en invloed wenst te hebben. Invloed, vanwege de angst die omhoogkomt.

De Ziel leert deze vergissingen te accepteren en het leerproces op bewust niveau door te maken, waardoor Ziel-bewustzijn zal groeien.
Zodat het bewustwordingsproces van de Ziel, zich met de wijsheid van het Geestelijk Zelf zal voltrekken.

De Ziel leert zonder zichzelf te veroordelen, het ego-deel in zichzelf te herkennen en te genezen, te Neutraliseren van Onbewuste overtuigingen, die het Vertrouwen-Nu van de Ziel in de weg staan.

Dit is, naar mijn idee, wat Dr. Edward Bach (De vader van de Bach bloesemremedies) bedoelde toen hij zei;
"Het kleinste spoor van veroordeling van onszelf of anderen, is een spoor van veroordeling van de Alomvattende Schepping der Liefde"

De enige vergissing waar alle andere vergissingen op berusten is:
De gedachte dat wij niet meer verbonden zouden zijn met de Bron van Liefde. 
Dit wordt afgescheidenheid genoemd.

Hierbij deel ik een interessant stuk van de weblog: Geestkunde
Https://www.geestkunde.net/woordenlijst/afgescheidenheid.shtml

Naar mijn idee is een toeschouwer of waarnemer kunnen Zijn, niet enkel door zelfstandig vermogen, en zelfverworven Ziel-bewustzijn in de Ziel ontstaan.

Hier is een diep vertrouwen-Nu en de overgave aan de Bron van Liefde in je Hart, net zo belangrijk bij.

Het vertrouwen dat wij allen Liefde Zijn en dat de Vlam of Vonk van Liefde in ieders Hart aanwezig IS.

Wij leven hier tijdelijk in de wereld van vorm en tijd, waar de Bron altijd, overal en in iedereen(!) aanwezig is en zal zijn.
 
In ons Hart kunnen wij deze verbinding maken en behouden. 

Voor de bewuste mens en Ziel, is deze verbinding maar één ademhaling bij het Geestelijk Zelf vandaan.

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne