Logboek, Diepgang in je Hart en Ziel ...
🔗 Welkom. 

Diepgang in je Hart en Ziel ...

Diepgang zou men de diepere laag onder de gekende en gevoelde waarheid kunnen noemen.

Wanneer je een diepgevoelde waarheid tegen het Licht houdt zal een nog diepere laag zichtbaar worden. Je houdt je waarheid tegen het Licht van de nog ongekende waarheid, en een nieuwe waarheid wordt geopenbaard. Er schijnt een nieuw licht op de diepgang van je waarheidsbeleving.

Niet alleen in waarheidsbeleving verdiept het je leven, diepgang creëert vaak genoeg ook een bevlogen en intens leven. Wanneer je in staat bent je te laten inspireren en leiden door deze waarheidsbeleving kun je sterker in je flow komen. Je ziellepad wordt meer en meer zichtbaar door nieuwe waarheidsbelevingen. 

Hoe kun je deze diepgang in je Hart, in je Ziel bereiken?

De sleutel om deze diepgang te vinden is wellicht, vooral het alleen (all-één) zijn én de stilte toe laten in je denken, in je handelen, waardoor inspiratie de ruimte krijgt om naar voren te komen, de inspiratie kan gaan stromen....

Bezigheden worden soms gestaakt, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Voor sommigen onder ons is het bezig zijn, op een haast meditatieve manier de handeling(en) uitvoeren, juist een mogelijkheid om het denken te verstillen.
Weer anderen ervaren juist een toename van gedachten in het denken, door de drukte van het bezig zijn, zij zullen eerder de stilte opzoeken in het alleen zijn en de bezigheden staken.

Zo zal iedereen haar/zijn eigen mogelijkheden ontdekken in het toegang verkrijgen tot de diepgang van het Hart.

Zo vroeg ik mij af of een goede gronding nodig is om diepgang te ervaren?
Ben je minder gegrond, wanneer je in diep contact treedt met je Hart?

Dat bracht mij bij de vraag; "Wat is een goede gronding voor mij?"
Een goede gronding, zo weet ik, is in mijn waarheidsbeleving vooral mijzelf, mijn leven en hét Leven zelf omarmen. Wanneer ik hiertoe instaat ben komt de gronding als vanzelf opgang. 

Niet alleen de gronding gaat dan veel meer stromen, ook mijn Hartsverbinding én de inspiratie gaan sterker stromen.

Doordat ik dit heb mogen ervaren spreek ik hier van waarheidsbevinding.

Terugkomend op ongekende waarheid die naar voren komt wanneer je je huidige waarheid tegen het Licht houdt.

Wat is deze ongekende waarheid? En welk Licht bedoel ik?

De ongekende waarheid is voor mij de waarheid van het Geestelijk Zelf. Zij reikt mij een nieuw inzicht aan waar mijn Ziel opdat moment aan toe is, waar ikzelf opdat moment aan toe ben. De Ziel houdt de gekende waarheid tegen het Licht, het Licht van de Bron waar mijn Geestelijk Zelf mee verbonden is. De Ziel brengt haar gekende waarheid onder de aandacht van het Grotere Zelf, en vraagt om een dieper inzicht.

Deze vraag is essentieel. Het is de wil om verder te kijken dan tot nu toe gedaan werd.
Het is de wil om verder te gaan met verdieping, ongeacht alle aardse invloeden en mogelijke verstoringen, die zoal van invloed kunnen zijn op de innerlijke rust en stilte. 

Steeds opnieuw de keuze maken om deze verstoringen te laten zijn voor wat ze zijn, namelijk; tijdelijke verstoringen, die géén invloed hebben wanneer er géén macht aan wordt gegeven. Dit vraagt een groot alert aanwezig zijn bij iedere gedachten die in je opkomt, die een mentale en/of emotionele verstoring zou kunnen veroorzaken...

Al met al is het een geleid proces, het vinden van de diepgang in je Hart.
De vraag is ; "Wíé heeft er de leiding?"

Hebben wijzelf hier de leiding in? Of is het onze wil en bereidheid om deze leiding te kunnen ontvangen?

Een Cursus in Wonderen, spreekt over de bereidheid om te horen.
Bereidheid om in stilte de zachte stem in ons Hart te horen. De zachte stem van ons groter Zelf. 
Wanneer wij door de dag heen regelmatig (even) de stilte in ons Hart opzoeken en luisteren naar de zachte Stem in ons Hart zullen wij steeds gemakkelijker in verbinding komen en blijven met deze "Stem".

Zelf ervaar ik zowel een stem als plotselinge ingevingen, inzichten en beelden. Dat blijft een verassing 😉

Je zou kunnen zeggen, dat diepgang mij wordt aangereikt.

Soms lijkt het alsof mijn Ik als het ware even wordt opgetild, om meer met een helikopter-view naar de gekende waarheid te kunnen 'kijken'.

Wanneer mijn Ziel een vreugde sprongetje maakt en de Ik een blijdschap en vrede voelt bij dat wat wordt aangereikt, dan weet ik dat de boodschap vanuit een Liefdevol Licht wordt aangereikt, en durf ik de boodschap te vertrouwen.

Zo wordt het proces van verdieping een steeds meer vreugdevol scheppend proces. 

Hiermee vullen wij onze Vortex. Wij vullen onze vortex met de vreugde van het scheppend bezig zijn. 

Menig schrijver, kunstenaar, vrijedenker en vrijheidsdenker voelde zich vol-ledig vervult met innerlijke vrede en stille vreugde, door zich over te geven aan dit scheppend proces.

Lief mens, ik wens voor jou de vreugde en vrede van deze overgave !!!

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne