Logboek, Eenvoud in het Licht van de nieuwe Aarde....
🔗 Welkom.


Eenvoud in het Licht van de Nieuwe Aarde.

Wat betekent eenvoud voor ons?

- Oorspronkelijkheid, puurheid
- Terug naar de kern, de intrinsieke waarde
- Soberheid
- Zonder opsmuk
- Zonder verstoringen, afleidingen
- Waarachtigheid, oprechtheid
- Het grote in het kleine zien
- Feiten, geen aanname of invullen 
- Vrij van oordelen, "Het is wat het is"

Zouden wij kunnen zeggen dat eenvoud vrijheid betekent?

Vrijheid van "Zijn wie je bent"
Vrijheid van "Doen wat je voelt dat je moet doen"
Vrijheid van "Denken en laten denken"
Vrijheid van "Onderzoeken en laten onderzoeken"

Kortom; Vrijheid van "Leven en laten Leven"

Wat is vrijheid zonder oordeelloosheid?
Wat stelt vrijheid voor wanneer je in oordelen gevangen zit?
Wat stelt vrijheid voor wanneer "waarde" gemeten en vergeleken moet worden?

Zouden wij kunnen zeggen dat eenvoud de vrijheid van oordeelloosheid is?

Hoe zou de wereld eruitzien zonder oordelen?
Hoe zouden wij het leven ervaren zonder oordelen?
Hoe zouden wij onszelf ervaren zonder oordelen?

Stel; Je maakt een wandeling in de natuur.
Je zet al je zintuigen open. Je ziet, hoort, ruikt de omgeving en neemt haar in je op zonder enige gedachten van oordeel.
Enkel waarnemen "wat er is" "hoe het is" en wat jij voelt, ervaart met je zintuigen in jezelf. 

Hoe bevrijdend is een wandeling in de natuur zonder gedachten van oordelen over dat wat je waarneemt?
Hoe bevrijdend is een wandeling in de natuur zonder enige gedachten van oordelen over jezelf of ieder ander?

Hoe bevrijdend is het leven zonder alle vormen van gedachten die gebaseerd zijn op oordelen?

Wat blijft er dan over van onze waarneming?

Zouden wij hier kunnen spreken van waarachtige waarneming?
En dat waarheidsgetrouwe waarneming eenvoud is?

Als waarachtige waarneming eenvoud in oordeelloosheid is, wie of wat is dan de waarnemer in ons?

Wie of wat in ons is in staat waar te nemen, deel te nemen aan het leven zonder te oordelen?

Wie geven wij ruimte in onszelf wanneer wij kiezen voor oordeelloosheid? 

Wie krijgt er de ruimte om zonder oordelen te scheppen/ creëren/ manifesteren? 

Is het Liefde die hier zijn intrede doet?

Is het Liefde die hier Al-scheppende nog meer liefde creëert, manifesteert?

Zou je kunnen zeggen dat wanneer wij kiezen voor oordeelloosheid, 
wij de "eenvoud van Liefde" de ruimte geven in onszelf?


Dat wij de Liefde van ons Hart de ruimte geven?

Zij die de toegangspoort naar de Liefde is.
Zij die de ontvanger van Liefde is.
Zij die de creatie van Liefde is.

Zouden wij kunnen zeggen dat Liefde EENVOUD is?


Ik denk het wel, en jij?


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne