Logboek, Koestering in het Licht van de nieuwe aarde.


🔗 Welkom.

Koestering in het Licht van de nieuwe aarde

Niets is heerlijker dan gewoon 'te mogen zijn wie je Bent'.

Voor mij is dit 'mogen Zijn' de Koestering van de Hemel op Aarde. 
Koestering betekent voor mij, een vredig stil worden dankzij de Liefdevolle zorg die ik voel. 

Er bestaat geen oordeel in deze koestering. Koestering is oordeelloos en daardoor neutraal.

Koestering betekent voor mij géén:

  • koest - stil houden
  • verwennen - betuttelen
  • iemand afleiden van zichzelf


De liefdevolle koestering brengt mij juist terug naar mijzelf en mijn Hoger-Zelf.

Koestering helpt mij de realiteit op bewust niveau waar te nemen, zonder mijzelf hierin te verliezen.
Het helpt mij de realiteit vanuit een interne waarneming te ervaren, zonder het contact met mijn Hoger-Zelf hierin te verliezen.
Door deze koestering verlies ik mij niet meer zo snel, of helemaal niet meer IN een situatie die mij voorheen enorm uit mijn evenwicht kon brengen.

Steeds opnieuw kies ik ervoor terug te gaan naar deze koestering die er altijd is, die altijd al was en die er altijd zal zijn.

Hoe belangrijk is het daarom, deze koestering te kunnen en durven ontvangen?!

Betekent dit 'innerlijk weten' nu dat ik nooit meer uit mijn evenwichtig raak?

Betekent dit dat ik nooit bereikbaar ben voor negatieve gedachten en emoties vanuit het collectieve veld van angst?

Nee, vooral wanneer ik in een volgende fase van mijn ontwikkeling stap, kan het gebeuren dat ik sneller bevattelijk ben voor de invloed vanbuitenaf. Mijn ervaring is wel... dat wanneer dit gebeurt, het minder heftig is en áls het gebeurt, dat ik er sneller weer uit kan stappen, hierin ervaar ik een opwaarts spiraal.


Lieve mensen, open je Hart....

  • Het Licht is er, adem haar in 
  • De Liefde omhuld jou, voel haar tederheid
  • Het Universum draagt je, voel haar kracht
  • De Bron van Liefde leid jou, geef je er maar aan over

Hou vol met volhouden, standvastig in jouw keuze om koestering te ontvangen.

Hou vol in jouw vertrouwen in de medemens en deze liefdevolle koestering te geven, door oordeelloos te zijn! 


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne