Logboek, Verantwoordelijkheid in het Licht van de nieuwe Aarde.

🔗 Welkom.

Verantwoordelijkheid nemen, in het Licht van de Nieuwe Aarde.

Je kunt als mens op gronde van twee fundamentele basisredenen verantwoordelijkheid dragen.


Verantwoordelijkheid nemen:

 1. vanuit angst óf....
 2. vanuit vertrouwen in de Liefde.

Laten we beginnen met verantwoordelijkheid nemen op gronde van een interne angst voor falen.

Angst om;

 • tekort schieten
 • te weinig medelevend zijn
 • onbekwaam te zijn
 • egoïstisch te zijn
 • weg te lopen voor moeilijke dingen
 • gebrek aan gewilligheid te hebben

Deze manier van verantwoordelijkheid nemen betekent voor mij het onderscheidend vermogen op een negatieve manier inzetten.

Dit levert per saldo meer onrust, meer nervositeit en uiteindelijk nog meer faalangstigheid op (!)

Vanuit angst handelen versterkt de angst.


Daarom....

Pleit ik voor verantwoordelijkheid nemen met vertrouwen in de Liefde.

Verantwoordelijkheid nemen met vertrouwen in de Liefde betekent voor mij;

Erop vertrouwen dat;

 • jouw liefdevolle intenties van goedheid geen kwaad kunnen aanrichten
 • jouw manier van medeleven tonen, voordat moment goed genoeg is.
 • dat je ook aan je verantwoordelijkheid nemen grenzen mag stellen
 • dat jijzelf mag bepalen wat haalbaar is voor jou
 • dat je verantwoordelijkheid dragen mag zien als "een leerproces aangaan"....

Onze Ziel gaat het leerproces aan en werkt aan de opbouw van zijn Bewustzijn. De Ziel weet, geloofd én vertrouwd....


Liefde is de enige werkelijke kracht die bestaat !!!


Wij hebben als Mens en Ziel ALTIJD een keuze in: wat en wie wij willen geloven en vertrouwen!  

Wij kunnen en zullen er uiteindelijk allemaal, voor kiezen om onszelf te bevrijden uit de schijn 'gevangenis' van schuld. 

Vergeving
is de sleutel die de deur van deze zogenaamde gevangenis kan openen. 


Wij nemen de enige echte, de meest belangrijke verantwoordelijkheid op ons:


Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het
vergeven en ont-schuldigen van onszelf én de medemens. Alleen zo blijft LIEFDE stromen
...

Zo gaan wij met elkaar, als broeders en zusters, op weg in het Licht van de nieuwe Aarde.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne