Logboek, Natuurlijk gezag in het Licht van de nieuwe Aarde.

🔗 Welkom.

Natuurlijk Gezag in het Licht van de Nieuwe Aarde.

Idealisme wordt werkelijkheid...?

Een belangrijk thema voor de mensheid. 
Voor alle mensen die de Lichtwerkers van de nieuwe Aarde zijn.

Hoe kunnen de Lichtwerkers van de nieuwe Aarde in deze tijd, de informatie en het advies, dat vanuit een Hoger-platform, Hoger-perspectief tot ons komt, in een aardse werkelijkheid omzetten?

Dit is 
 Essentiele vraag van deze tijd.
De Lichtwerkers doen er goed aan zichzelf en elkaar deze vraag te stellen (!)

Waarom?

Wij staan met elkaar voor een enorm grote uitdaging een nieuwe Aarde met een nieuwe werkelijkheid te creëren, noem het bouwen.

Bouwen omdat wij beseffen dat dit een proces zal zijn van vele stappen tot het doel, en wat is het uiteindelijke doel? Het doel zal zichzelf steeds opnieuw verleggen naar een hoger-perspectief, daarom is het goed stap voor stap een doel te bepalen.

DOEL 

Dit vraagt een stappenplan. Dit stappenplan bepalen de mensen met elkaar. 

Het eerste doel wat zich dan aandient is IN vrede en gelijkwaardigheid kunnen samenwerken en keuzes maken. Dat is meer dan tot elkaar komen, dit vraagt veel bereidheid tot verbinding op Hart niveau, dán is er ruimte voor een samenwerking op gelijkwaardig niveau. 

Je bent niet gelijk aan elkaar, eenieder functioneert op een eigen manier en naar eigen kunnen, talenten en kwaliteiten (wel of nog niet ontwikkeld)

Met sommige mensen zal veel samengewerkt, gedeeld en mogelijk ook samengeleefd worden, denk aan leefgemeenschappen. 
Met anderen zal men gedeeltelijk samenwerken. Bijvoorbeeld: het delen van materieel, kennis, zorgverlening ect.

Dit vraagt een enorme bereidheid te creëren en te delen, ook voor een grotere samenleving dan alleen de eigen gemeenschap.

Dit alles vraagt een overkoepelende organisatie:
"De raad van wijzen"
Zij die inventariseren, bijeen brengen, adviseren en daar waar nodig is sturing geven aan het grotere proces op breder niveau.

Hoe?

Van groot belang is de vraag, HOE gaat de Mensheid dit doen?

De informatie en adviezen van uit een Hoger-perspectief ontvangen, omzetten in aardse mogelijkheden vraagt 'natuurlijk gezag' van iedere individu.

Dit vraagt naast natuurlijk gezag, tevens zorgvuldig en gedegen samenwerken
Deze samenwerking is gebaseerd op het vertrouwen in ieders natuurlijk gezag, dat
 door eenieder van de groep erkend zal moeten worden, wil men zorgvuldig en gedegen kúnnen samenwerken. 

Hoe kunnen Lichtwerkers de vanzelfsprekende 'macht' en het voor zichzelf sprekend gezag, samenbrengen tot een "Natuurlijk gezag IN de kracht van Liefde" gedragen, en dit proces samendragen en delen?
Door af te stemmen op eenieders waarheid. 

Dit betekent aandacht en gehoor geven aan de mogelijkheden - ideeën - creaties die door eenieder worden ontvangen en meegedragen in de Ziel. Vaak is deze waarheid nog onbewust of vaag aanwezig voor de Mens die deze waarheid in zich meedraagt.

Voor ons ligt een uitnodiging, beter gezegd een IN-NODIGING (inclusief eenieder), tot een nieuwe manier van samenwerken, welke gedragen wordt door de erkenning van het aangeboren natuurlijk gezag in ieder mens aanwezig.

Deze uitnodiging behorend bij de Nieuwe Aarde, is DE grote uitdaging waar de mensheid nu voor staat.


De tijd dat alles draaide om de waarheid van één enkele individu óf groep .... IS VOORBIJ.


IN-ZICHT

De mensheid zal het IN-zicht ontvangen en ontwikkelen, en tevens de moed gaan opbrengen om elkaar werkelijk als Gelijkwaardige en Volwaardige Individuen te zien, om vervolgens op gronde van dit inzicht te gaan SamenLeven zonder macht.

Enkel vanuit VERBONDENHEID/ EENHEID zal men individueel natuurlijk gezag inzetten en omzetten tot een gezamenlijk doel.

Het samenbrengen van de individuele waarheden, gedragen in en Natuurlijke staat van Zijn, om te komen tot een gezamenlijk doel dat door eenieder gedragen wordt, vraagt een geheel nieuwe manier van erkenning van ieders soevereiniteit.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne