Logboek, de MIDDENWEG in het Licht van de nieuwe Aarde....
🔗 Welkom.

De MIDDENWEG in het Licht van de Nieuwe Aarde.

Symbolisch de middenweg bewandelen.

In het midden van grote dynamische bewegingen, in het oog van de storm blijven staan.

Hoe doe je dat deze intense, intensieve en indringende tijd ????

Voor mij betekent dit:

  • Trouw blijven aan mijn eigen waarheid en waarden en zo mijn innerlijke kalmte en de stilte, kunnen behouden. 
  • Blijven vertrouwen op mijn eigen medemenselijkheid.
  • Blijven vertrouwen op de medemenselijkheid van de medemens.
  • Blijven vertrouwen in mijn eigen vermogen tot samenleven en samenwerken.
  • Blijven vertrouwen op de bereidheid van mijn medemens tot samenleven en samenwerken.
  • Mijn vertrouwen in de leiding van 'de Bron van Liefde' behouden, deze verbinding helpt mij mijn vertrouwen te behouden.
  • Mij laten leiden door een liefdevolle kracht die boven mijn menselijke ik-begrip uitstijgt. 


Creaties van een nieuwe wereldorde.

Creaties van een nieuwe wereldorde worden gecreëerd door samenwerking.

  • Samenwerking tussen de mens, zijn Ziel en hogerZelf.
  • Samenwerking tussen de mensen onderling. 
  • Samenwerking dankzij de liefdevolle kracht van het Universum, die de mens toelaat in zichzelf en in het onderlinge contact. 

In deze tijd, waarin wij enorm worden getest hoe standvastig wij zijn in SOLIDARITEIT en medemenselijkheid, worden wij sterk op de proef gesteld.

En dit is nog zacht uitgedrukt!

Ik ervaar in mijzelf en bij anderen om mijn heen een worsteling met het thema verantwoordelijkheid nemen.
Dit maakt dat de onderlinge communicatie en de wederzijdse gevoelens van medemenselijkheid steeds sterker onderdruk komen te staan.

Iedereen wordt naar zichzelf teruggebracht om voor zichzelf hele grote keuzes te moeten maken, waarvan wij als mens de gevolgen niet kunnen overzien, zeker in deze ONVOORSPELBARE tijden, waar wij steeds meer Zelfbeschikkingsrecht zouden moeten inleveren, voelt de mens zich "aan de heidenen overgeleverd".

Dit creëert heftige emoties.

Echter;

Zeker in deze onzekere tijden is communicatie van allergrootst belang !!!!

Hoe behoud je je medemenselijkheid, zonder heftige emoties toe te laten?
Hoe behoud je het vertrouwen in elkaar?

Visualisatie.

Mijn ervaring is dat visualisatie tijdens een gesprek ondersteunend kan zijn !!!

Ik zie een Liefdevolle Meester, Gids of Engel naast mijn medemens staan.

Wanneer ik naast mijn medemens een Engel, een Lichtmeester of een liefhebbende Gids zie staan die liefdevol en teder zijn arm om haar/hem heen slaat, kan ik eenvoudigweg niet meer met weerstand in mijn gevoel naar de ander kijken. Dan voel ik het verdriet, de bezorgdheid ect. wegsmelten. 

Tegenwoordig weet ik hoe belangrijk het is tegelijkertijd ook deze liefdevolle arm om mijzelf heen te voelen, steeds beter ben ik instaat deze Liefde te ontvangen.

Wie de Liefde voor zichzelf niet kán ontvangen heeft zo weinig te geven, pas wanneer ik voor mijzelf deze Liefde kan ontvangen kan ik echte Liefde voor de ander voelen en ben ik instaat oprecht te geven en vergeven.

Het Universum heeft ieder mens en Ziel even lief, deze gelijkwaardigheid is eenieder gegeven.

Daarnaast visualiseer ik, zie ik een violette vlam om de ander heen. Ik vertrouw de ander toe aan de Liefde van het Universum. De 'Bron van Liefde' zorgt voor haar of hem. De violette vlam laat alle pijn en angsten die deze mens voelt verdwijnen of verminderen. Dit beeld is mijn wens voor de ander, ik zie het letterlijk gebeuren.

In deze visualisaties maak ik mijn wens voor de ander concreet. Ik vertrouw de ander letterlijk toe aan "de Bron van Licht en Liefde"
Alle zorgen, emoties of problemen geef ik letterlijk over aan het Licht.

Ik zie een lichtkolom voor mij en symbolisch geef ik alles wat hindert over aan het Universum, en vraag om onvoorwaardelijke Liefde voor ons beide of allen. 


Vrede.
Dit geeft een vredig gevoel in mij. Soms heel sterk, soms nog wat aarzelend maar er gebeurt direct iets in mijn energie wat ik als rustgevend, geruststellend en positief ervaar. 

Zo behoud ik de MIDDENWEG, en kan ik in vertrouwen verdergaan. 


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne