Logboek, Kleine stappen helpen Koers houden....🔗 Welkom.

Geleide stappen in het ont-koppelen van angst.....

Laat je leiden in het ont-koppelen van je angsten.
Er staan ons liefdevolle krachten ter beschikking die ons willen, kunnen en mogen leiden in ons proces om in het nieuwe collectief veld te wonen. 

Wanneer WIJ om deze hulp VRAGEN!!!

STAP 1.
Angst loslaten =
Herkennen en erkennen dat er een schuld/schaamte/spijt programma bestaat in een collectief veld van angst.

Je kiest ervoor dit collectieve veld van schuld door angst, te gaan doorzien....

STAP 2.
Angst loslaten =
Het Ontmaskeren van het schuld/schaamte/spijt programma in jezelf.

Je kiest ervoor jezelf te bevrijden van de invloed van het collectief veld van schuld door angst.

STAP 3.
Angst loslaten =
De keuze maken om jezelf te ont-koppelen van het schuld/schaamte/spijt programma in jezelf.

Je kiest ervoor geen gevangene meer te willen zijn van het collectief veld van schuld door angst.

STAP 4.
Angst loslaten =
De keuze maken om te vertrouwen in Goedheid, in Liefde.

Je kiest voor een nieuw collectief veld; het collectieve veld van vertrouwen.
                                       

STAP 5.
Angst loslaten =
De keuze maken om jezelf te verbinden met jouw eigen Hoger-BewustZijn (HogerZelf)

Je kiest ervoor om voortdurend in verbinding te zijn met Ên jezelf steeds opnieuw terug te brengen naar de verbinding met je Hoger-BewustZijn.

Dit heeft een positieve invloed op ons totale Welzijn: Mentaal, Emotioneel, Fysiek en op Ziel niveau (!)

STAP 6.
Angst loslaten =
De keuze maken voor overgave in vertrouwen.

Je kiest ervoor te Leven in het collectieve veld van vertrouwen.


STAP 7.
Angst loslaten =
De keuze maken om jezelf te verbinden met je medemens/ je broeders en zusters op Hoger-BewustZijn niveau, vanuit je Hart. 

Dit betekend, dat jij een bijdrage levert aan het grote Geheel vanuit jouw Hart, met datgene wat jouw Hart wenst te geven, omdat het past bij jouw ziele-pad. Hierin vertrouw je op je eigen impulsen, met behoud van de autonomie van je Ziel.

Deze stappen hebben een positieve invloed op ons totale Welzijn !

 

Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne